BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koleśnik Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych
Stability of the Polish Banking Sector after Domestic Stress Tests
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 195-206, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Kryzys finansowy, Sektor bankowy, Testy warunków skrajnych, Stabilność finansowa
Financial crisis, Banking sector, Stress tests, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena testów warunków skrajnych, przeprowadzanych cyklicznie przez Narodowy Bank Polski w latach 2011-2015, jako narzędzia pozwalającego identyfikować odporność polskiego sektora bankowego na sytuację kryzysową, mogącą powstać w wyniku istotnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, zaburzeń na rynkach finansowych oraz wzrostu kosztów finansowania. Artykuł odpowiada pośrednio także na pytanie, dlaczego testy warunków skrajnych stały się tak popularnym narzędziem w trakcie ostatniego kryzysu finansowego i w jaki sposób ich rezultaty powinny być wykorzystywane w bieżącej analizie stopnia bezpieczeństwa systemu bankowego. (fragment tekstu)

The article analyses methodology and results of stress tests carried out periodically by the National Bank of Poland in 2011-2015. The tests are considered a key tool in identification of resilience to the crisis situation, resulting from significant slowdown in economic growth, financial turmoil and an increase in financing costs, by the Polish banking sector. The article indirectly addresses the question of why during the recent financial crisis the stress tests have become such a popular tool and how the results should be used in the current analysis of the safety of the banking system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bunic D., Melecky M., Macroprudential stress testing of credit risk: A practical approach for policy makers, "Journal of Financial Stability" 2013, Vol. 9.
 2. Comprehensive Capital Analysis and Review 2012: Methodology and Results for Stress Scenario Projections, Board of Governors of the Federal Reserve, 13th March 2012.
 3. Covas F. B., Rump B., Zakrajšek E., Stress-testing US bank holding companies: A dynamic panel quantile regression approach, "International Journal of Forecasting" 2014, Vol. 30, No. 3.
 4. Crockett A., The Theory and practice of financial stability, "Essays in International Finance" 1997, No. 203.
 5. Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego - lekcje z kryzysu, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 6. Methodological note EU-wide Stress Test 2014, EBA, 29th April 2014.
 7. Raporty o stabilności systemu finansowego z lat 2010-2015, NBP, Warszawa 2010-2015.
 8. Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial stability: Exploring Land in Between, w: The transformation of the European financial system, red. V. Gaspar, P. Hartmann, O. Sleijpen, European Central Bank, Frankfurt 2002.
 9. Petrella G., Resti A., Supervisors as information producers: Do stress tests reduce bank opaqueness?, "Journal of Banking & Finance" 2013, Vol. 37.
 10. Quijano M., Information asymmetry in US banks and the 2009 bank stress test, "Economics Letters" 2014, Vol. 123.
 11. Schinasi G. J., Defining Financial Stability, "IMF Working Paper" 2004, No. 187.
 12. Schuermann T., Stress testing banks, "International Journal of Forecasting" 2014, Vol. 30, No. 3.
 13. Vazquez F., Tabak B. M., Souto M., A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector, "Journal of Financial Stability" 2013, Vol. 9.
 14. Vodova P., Czech commercial banks: are they liquid enough to finance loan commitments?, "Procedia Economics and Finance" 2014, Vol. 12.
 15. Zaleska M., Zintegrowane ramy finansowe - koncepcja i wyzwania w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Di"n, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu