BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wirkus Marek (Politechnika Gdańska), Kukułka Alicja (Politechnika Gdańska)
Title
Obliczanie składowej jakości OEE przy wielu operacjach technologicznych
Calculation of Quality Component in Oee Rate for Multiple Technical Operations
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 2, s. 40-47, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wskaźniki efektywności, Maszyny i urządzenia, Jakość
Effectiveness ratios, Machinery and equipment, Quality
Note
summ.
Abstract
Wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia (ang. Overall Equipment Efectiveness - OEE) jest podstawowym miernikiem wykorzystywanym w celu weryfikacji efektywności pracy maszyn oraz przebiegu procesów produkcyjnych. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja przyczyn marnotrawstwa, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania zmierzające do doskonalenia przebiegu procesów produkcyjnych oraz samych sposobów wytwarzania. Budowa wskaźnika OEE obejmuje trzy składowe: - dostępność, - wydajność, - jakość. Właśnie te składniki pozwalają nie tylko na określenie całkowitej efektywności, ale również pokazują elementy składowe wymagające poprawy.(fragment tekstu)

Aim of this article is to present way of calculation of the OEE rate for work stations. The OEE rate is a tool used in searching for the best way of improvement of functionality of a work station. During the research in X factory, which lead to calculation of OEE rate for certain work station, it was noticed that while producing elements which require multiple technical operations on this single station, the out- put value of rate is imprecise. The above imprecision results from the rules of calculation of the quality component of the OEE rate, which is calculated as quotient of the number of properly produced elements to entire production on particular station. These rules don`t consider the amount of technical operations performed on specific element properly, before it is considered a defect, also they don’t consider possibility of performing more than one correcting operation, as well as they don`t distinguish operations with different time schedule. As a result of performed analysis a new way of calculating the quality component of OEE rate was developed. Developing new formula for the quality component allows to eliminate earlier mentioned lack of precision, therefore provides a better reflection of actual quality of the machine. This allows to evaluate the best way of improvement. This article presents 3 various formulas, which allow calculating the quality component, depending on type of production and available amount of information. Variety of results, presented by examples, indicate that in many cases the classical formula, which can be found in the literature, can lead to the imprecision of the measurement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chabowski P., Żywicki K., Wpływ organizacji przezbrojeń na efektywność zasobów technicznych. "Inżynieria Maszyn" 1/2013, s. 60-70.
  2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Difin, Warszawa 2009.
  3. Duplaga M., Stadnicka D., Wdrażanie TPM W praktyce dużego przedsiębiorstwa. "Technologia i Automatyzacja Montażu" 3/2009, s. 25-27.
  4. Francis W., Mathot J., OEE Overall Equipment Effectiveness. ABB, 2002.
  5. Mączyński W., Wskaźnik OEE, MTBF i MTTR - czy to coś więcej niż wartości bezwzględne? "Utrzymanie Ruchu" 1/2011, s. 28-30.
  6. Nakajima S., Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. The Productivity Press, 1988.
  7. The Productivity Press Development Team, OEE dla Operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia, red. L. Kornicki, Sz. Kubik. ProdPress.com, Wrocław 2009.
  8. Wirkus M., Kufel K., Problem analizy obniżenia wartości OEE zautomatyzowanego parku maszynowego spowodowanego spadkiem prędkości pracy oraz mikroprzestojami technicznymi, [w.] Zarządzanie a inżynieria produkcji, red. P. Łebkowski, AGH, Kraków 2014 (w druku).
  9. Wirkus M., Węsierski T., Chmielarz A., Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy. "Budownictwo i inżynieria środowiska" 4/2011, s. 699-708.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu