BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Mikołaj (Uniwersytet Warszawski)
Title
Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej
Hybrid Power Indices in Oceanic Games or a Rational Crowd in an Ideological Structure
Source
Decyzje, 2015, nr 23, s. 71-103, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Proces decyzyjny, Teoria gier
Decision proces, Game theory
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji teoretycznej, umożliwiającej uwzględnienie zróżnicowania ideologicznego w zgromadzeniu z bardzo dużą liczbą głosujących. Przy analizie realiów politycznych nie do utrzymania jest bowiem przyjmowany dotychczas w modelach gier oceanicznych warunek o identycznej skłonności poszczególnych głosujących do budowania koalicji ze wszystkimi innymi głosującymi. W pracy rozwijam koncepcję "hybrydowych indeksów siły" dla przypadków gier oceanicznych. Analizuję gry oceaniczne ze strukturą cząstkowej jednolitości graczy. Artykuł jest zarazem podsumowaniem moich prac badawczych z ostatnich lat, związanych z analizą procesów decyzyjnych w dużych zgromadzeniach oraz modelowaniem zróżnicowania ideologicznego w zgromadzeniach decyzyjnych. W pracy podejmuję również próbę pokazania dobrego umocowania teoretycznego prezentowanych modeli w klasycznych teoriach socjologii. Ostatnie części artykułu poświęcone są zarysowaniu możliwych interpretacji socjologicznych opisanych modeli oraz przedstawieniu planów dalszych badań przy wykorzystaniu opisanej koncepcji. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present a theoretical concept that allows to investigate decision-making in large and ideologically differentiated bodies. Former models of oceanic games were based on the assumption of equal disposition to cooperate with other players among all voters. It is impossible to hold this assumption in a political reality. The paper develops the concept of "hybrid power indices" for oceanic games. Oceanic games with a partial homogeneity structure are analysed in the paper. The paper is the result of my previous studies of decision-making processes in large assemblies and my efforts in modelling ideological differentiation in political bodies. The paper also shows that presented formal models have solid foundations in classical sociological theories. The last part presents several convenient and reliable sociological interpretations of the models as well as my plans for future studies using the models described. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aumann, R. J., Shapley, L. S. (1974). Values of non-atomic games. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
 2. Bożykowski, M., Jasiński, M. (2014). Struktura cząstkowej jednolitości graczy a ich znaczenie w zgromadzeniu. Hybrydowe indeksy siły. Decyzje, 21, 5-29.
 3. Ekes, M. (2003). General elections modelled with infinitely many voters. Control and Cybernetics, 32, 163-173.
 4. Hart, S. (1973). Values of Mixed Games. International Journal of Game Theory, 2, 69-85.
 5. Jasiński, M. (2000). Czy zawsze większy jest silniejszy, czyli jak zmierzyć siłę uczestników zgromadzeń decyzyjnych?. Studia socjologiczne, 1-2, 49-77.
 6. Jasiński, M. (2009). Decyzje w dużych grupach - gry oceaniczne w naukach społecznych. Decyzje, 12, 25-51.
 7. Jasiński, M. (2012). Przestrzeń ideologiczna oparta na politycznych faktach. Decyzje, 17, 5-28.
 8. Jasiński, M. (2013). The Terms of Cooperation's Stability. What is the Reason of Flow Between Coalitions? Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 32, 55-76.
 9. Le Bon, G. (2004). Psychologia tłumu. Warszawa: Wydawnictwo Antyk.
 10. Malawski, M. (2000). "Oceanic" probabilistic values. Warszawa: IPI PAN. Working paper.
 11. Malawski, M. (2008). Wartość Shapleya. Decyzje, 10, 27-58.
 12. Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Warszawa: WN Scholar.
 13. Mercik, J. W. (1999). Siła i oczekiwania. Decyzje grupowe. Warszawa-Wrocław: WN PWN.
 14. Milnor, J. W., Shapley, L. S. (1961). Values of Large Games II: Oceanic Games. RM-2649. Rand Corporation. Reprint Mathematics of Operations Research (1978), 3, 290-299.
 15. Roth, A. E. (red.) (1988). The Shapley value: Essays in honor of Lloyd S. Shapley. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Shapiro, N. Z., Shapley, L. S. (1960). Values of Large Games I: A Limit Theorem. RM-2648. Rand Corporation. Reprint Mathematics of Operations Research (1978), 3, 1-9.
 17. Shapley, L. S. (1953). A Value for n-Person Games. W: Kuhn, H.W., Tucker, A.W. (red.), Contributions to the Theory of Games. Princeton: Princeton University Press, t. 2, 69-79.
 18. Shapley, L. S. (1961). Values of Large Games III: A Corporation with Two Large Stockholders. RM-2650-PR. Rand Corporation. Reprint Mathematics of Operations Research (1978), 3, 299-307.
 19. Sosnowska, H. (1999). Indeksy siły. W: Sosnowska, H. (red.), Grupowe podejmowanie decyzji Warszawa: WN Scholar, 103-122.
 20. Straffi n, P. D. (1977a). Homogeneity, independence, and power indices. American Journal of Political Science, 21(4), 695-709.
 21. Straffi n, P. D. (1977b). The Bandwagon Curve. Public Choice, 30, 107-118.
 22. Straffi n, P. D. (1983). Power Indices in Politics. W: Brams, S. J., Lucas, W., Straffi n, P. D. (red.), Political and related models. New York: Springer Verlag, 256-321.
 23. Straffi n, P. D. (2001). Teoria Gier. Warszawa: WN "Scholar".
 24. Szacki, J. (1983). Historia myśli społecznej. Warszawa: WN PWN, t. 2.
 25. Tönnies, F. (2008). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Warszawa: WN PWN.
 26. Wieczorek, A. (2005). Large Games with Only Small Players and Strategy Sets in Euclidean Spaces. Applicationes Mathematicae, 32, 183-193.
Cited by
Show
ISSN
1733-0092
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu