BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wskaźniki koncentracji jako miary konkurencji w sektorze bankowym
Concentration Ratios as Measures of Competition in the Banking Sector
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 25-38, wykr., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Sektor bankowy, Fuzje i przejęcia, Struktura rynku
Banking sector, Mergers and acquisitions, Market structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Studia nad konkurencją w sektorze bankowym rozpoczęto dopiero od początku lat 60. XX w. Wcześniej banki, w odróżnieniu od przedsiębiorstw niefinansowych, uznawano za instytucje zaufania publicznego, będące pod wpływem polityki monetarnej i finansowej banków centralnych oraz organów nadzoru, jako bardziej odporne na działanie sił rynkowych. Sytuacja zmieniała się zasadniczo w ostatnich dziesięcioleciach, z uwagi na postępującą deregulację i liberalizację rynków oraz dynamiczny rozwój innowacji produktowych, co spowodowało, że sektor bankowy zaczął być określany mianem przemysłu bankowego (banking industry). Jeżeli pozytywna rola konkurencji dla rynków towarowych była i jest niekwestionowana, to w wypadku sektora bankowego widzi się także jej negatywne skutki. Większa konkurencja może się bowiem wiązać z większym ryzykiem. Niektórzy ekonomiści nawet uważają, że to nadmierny wzrost konkurencji oraz innowacje finansowe na rynkach oraz niewłaściwe regulacje doprowadziły do globalnego kryzysu finansowego. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to examine the impact of changes in concentration caused by, among others, mergers and acquisitions on the level of competition in the Polish banking sector in the years 1997-2012. The Lerner index was used to measure competition in the Polish banking sector while CR5 and HHI indices were used as a measure of concentration. The article also addresses the impact of competition on risk in the Polish banking sector. The results of quantitative analysis showed that in the period before the financial crisis (1997-2007) the level of concentration had a positive impact on the level of competition, i.e. the increase in the concentration was accompanied by increase in the level of competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angelini P., Cetorelli N., The effects of regulatory reform on competition in the banking industry, "Journal of Money, Credit and Banking" 2003, No. 35.
 2. Beck T., De Jonghe O., Shepens G., Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity, Working Paper 2011-080, CentER 2011.
 3. Bijlsma M., Zwart G. T. J., The changing landscape of financial markets in Europe, the United States and Japan, CPB Discussion Paper 2013, No. 238.
 4. Bikker J. A, Leuvensteijn M., A New measure of competition in the financial industry, Routledge, London 2014.
 5. Bikker J. A., Competition and Efficiency in Unified European Banking Market, Edward Elgar, Cheltenham, UK&Northampton, MA, USA 2004.
 6. Bikker J. A., Spierdijk L., How Banking Competition Changed over Time, DNB Working Paper 2008, No. 167.
 7. Carbó S., Humphrey D., Maudos J., Molyneux P., Cross-Country Comparisons of Competition and Pricing Power in European Banking, "Journal of International Money and Finance" 2009, No. 28.
 8. Cetorelli N., Real Effects of Bank Competition, "Journal of Money, Credit, and Banking" 2004, Vol. 36, No. 3, The Ohio State University Press.
 9. Claessens P., Laeven L., What drives bank competition? Same international evidence, "Journal of Money, Credit, and Banking 2004", Vol. 36, No. 3, The Ohio State University Press.
 10. Coccorese P., Banking competition and macroeconomic conditions: a disaggregate analysis Journal of International Financial Markets, "Institutions & Money" 2004, No. 14.
 11. Consolidation and Diversification in the euro area banking sector, "ECB Monthly Bulletin", May 2005.
 12. Gelos R. G., Roldos J., Consolidation and Market structure in Emerging Market Banking Systems, "IMF Working Paper" 2002, WP/02/186.
 13. Hempell H., Testing for Competition among German Banks. Economic Research Centre, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper 2002, No. 4.
 14. Koutsomanoli-Fillipaki N., Staikouras C. H., Competition and concentration in the New European banking Landscape, Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business, Greece 2004.
 15. Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria, wyniki empiryczne, Warszawa, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 16. Raport o sytuacji banków w 2012 roku, KNF, Warszawa 2013.
 17. Rethinking the Role of the State in Finance, Global Financial Development Report 2013, World Bank, Washington D. C. 2013.
 18. Schaeck K., Čihák M., Wolfe S., Are More Competitive Banking Systems More Stable, "IMF Working Paper" 2006, No. 143, Washington D. C.
 19. Schaeck K., Čihák, M., How Does Competition Affect Efficiency and Soundness in Banking?, "ECB Working Paper" 2008, No. 932.
 20. Schoenmaker D., The European Banking Landscape after the Crisis, "Policy Paper" 2011, No. 12, Duisenberg School of Finance.
 21. Schoenmaker D., Wagner W., The Impact of Cross-Border Banking on Financial Stability, Discussion Paper 2011, TI 11-054/DSF 18, Duisenberg School of Finance, Tinbergen Institute.
 22. Vieves X., Competition and stability in banking, CEPR 2010, No. 50.
 23. Weill L., Bank competition in the EU: How has it evolved?, "Journal of International Financial Markets" 2013, No. 26.
 24. Yildirim H. P., Philippatos G. C., Competition and Contestability in Central and Eastern European Banking Markets, "Managerial Finance" 2007, Vol. 33, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu