BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolibok Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Analiza porównawcza znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym
The Relevance of Earnings and Cash Flows for Market Value in the Polish Banking Sector. Comparative Analysis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 51-62, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Sektor bankowy, Przepływy pieniężne, Wartość rynkowa
Banking sector, Cash flows, Market value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym. Opracowanie wydaje się być pierwszym odnoszącym się bezpośrednio do tej kwestii i tym samym stanowi próbę wypełnienia luki w literaturze przedmiotu. Ponadto wzbogaca ono dotychczasowe piśmiennictwo dotyczące znaczenia sprawozdawczości finansowej dla wartości rynkowej banków na rynkach wschodzących. (fragment tekstu)

The paper compares the relevance of earnings and cash flows for market value in the Polish banking sector. The study used linear regression analysis based on the data from separate and consolidated financial statements of 18 domesticallybased commercial banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1998-2013. The results indicate that net earnings reported by the examined banks are more value-relevant than both net cash flows and cash flows to equity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abuzayed B., Molyneux P., Al-Fayoumi N., Market value, book value and earnings: is bank efficiency a missing link?, "Managerial Finance" 2009, No. 35 (2).
 2. Agostino M., Drago D., Silipo D. B., the value relevance of IFRS in the European banking industry, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 2011, No. 36 (3).
 3. Akbar S., Shah S., Stark A., The value relevance of cash flows, current accruals, and non-current accruals in the UK, "International Review of Financial Analysis" 2011, No. 20 (5).
 4. Ball R., Brown P., An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, No. 6 (2).
 5. Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2011.
 6. Barth M., Beaver W., Hand J., Landsman W., Accruals, cash flows and equity values, "Review of Accounting Studies" 1999, No. 3 (3-4).
 7. Bolibok P., Application of the Ohlson model for testing the value relevance of accounting data in Polish banking sector, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 65.
 8. Bolibok P., The impact of IFRS on the value relevance of accounting data of banks listed on the Warsaw Stock Exchange, "Copernican Journal of Finance & Accounting" 2014, No. 3 (1).
 9. Dechow P., Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance. The role of accounting accruals, "Journal of Accounting and Economics" 1994, No. 18 (1).
 10. Dimitropoulos P. E., Asteriou D., Koumanakos E., The relevance of earnings and cash flows in a heavily regulated industry: Evidence from the Greek banking sector, "Advances in Accounting" 2010, No. 26.
 11. Dobija D., Klimczak K. M., Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, "The International Journal of Accounting" 2010, No. 45.
 12. Gao Z., Li W., O'Hanlon J., The informativeness of US banks' statements of cash flows, "Lancaster University Management School Working Paper" 2015.
 13. http://site.securities.com/cgi-bin/comp_profiles/94dec/PL/comp_profiles.html, dostęp 7.07.2014.
 14. http://bossa.pl/notowania/metastock/, dostęp 15.01.2015.
 15. Jiang B., An empirical study on information content of accounting earnings and cash flow, "Journal of Modern Accounting and Auditing" 2009, No. 5 (7).
 16. Klimczak K. M., Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland, "Accoun ting and Management Information Systems" 2011, No. 10 (2).
 17. Kohlbeck M., Warfield T. D., Unrecorded intangible assets: Abnormal earnings and valuation, "Accounting Horizons" 2007, No. 21 (1).
 18. Lo K., The effects of scale differences on inferences in accounting research: coefficient estimates, tests of incremental association, and relative value relevance, "University of British Columbia Working Paper" 2005.
 19. Ryan S., Tucker J., Zarowin P., Classification and market pricing of the cash flows and accruals on trading positions, "The Accounting Review" 2006, No. 81 (2).
 20. Subramanyam K. R., Venkatachalam M., Earnings, cash flows, and ex post intrinsic value of equity, "The Accounting Review" 2007, No. 82.
 21. Tjhoa E., Hermawan A. A., Informativeness of earnings and cash flows: Evidence in Indonesia, Malaysia, and Thailand banking industry, "University of Indonesia Working Paper" 2014.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu