BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrot Dariusz (Gdańska Szkoła Wyższa)
Title
Marynarka Wojenna w strategii bezpieczeństwa
Polish Navy at the Security Policy
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 207-222, bibliogr. 29 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Marynarka wojenna, Bezpieczeństwo, Polityka bezpieczeństwa
Navy, Security, Security policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Już w wiekach średnich, kiedy dopiero tworzone były narodowe siły morskie, floty wojenne realizowały ważne zadania z zakresu strategii bezpieczeństwa. Okręt, poprzez samą swoją obecność na morzach i oceanach pełniąc rolę tzw. pływającego ambasadora świadczył nie tylko o istnieniu danego państwa, którego banderę nosił na swoim maszcie, lecz także o jego potencjale militarnym i ekonomicznym. W miarę postępu w budownictwie i uzbrojeniu okrętowym zadania Marynarki Wojennej w polityce bezpieczeństwa systematycznie rosły. Rosła też rola Marynarki Wojennej w strategii bezpieczeństwa. Szczególnym tego potwierdzeniem, o czym mówi niniejszy artykuł są dokonania Polskiej Marynarki Wojennej. Dotychczasowe doświadczenia wszystkich krajów morskich potwierdzają, iż również u progu XXI wieku Marynarka Wojenna stanowi niezwykle ważny instrument w rękach polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. (abstrakt oryginalny)

Even at the creating stage, in the Middle ages, national navies fulfilled important safety task. Ship, by its presence at sea, proved the strength of the flag state. The role of navy in the national safety tasks grows with time. Polish Navy achievements are the best example of this process. Even today, national navies play a key role in a strategic systems of safety and security. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bodniak S., (1937), Przyczynki do dziejów marynarki w Polsce w XVI w., Rocznik Gdański, nr IX i X, Gdańsk.
 2. Ciesielski Cz. (1985), Polska flota wojenna na Bałtyku w latach 1920-1939 na tle bałtyckich flot wojennych, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 3. Dekret nr 155 Naczelnika Państwa z dn. 28.11.1918 r. o powołaniu marynarki polskiej, L300.1.723, Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Warszawa.
 4. Dyskant J.W., (1999), Polska Marynarka Wojenna w walkach o niepodległość państwa w 1920 i 1939 r., (w:) Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze działań wojennych, Materiały z konferencji AMW, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia.
 5. Dyskant J.W. (1987), Zatoka Świeża 1463, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 6. Ginsbert J., (1945), Walka o wolność, Polska na morzach, nr 28, Londyn.
 7. Ginsbert J., (1943), Po czterech latach wojny, Polska na morzach, nr 13, Londyn.
 8. Historia dyplomacji polskiej, t. III, 1795-1918, Pod redakcja naukową L. Bazylowa, (1982) Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 9. Hubert W., (1939), Polskie dążenia morskie, Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa.
 10. Koczorowski E., (2002), Oliwa 1627, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 11. Kosiarz E. (1988), Bitwy morskie, Wydawnictwo Lampart, Warszawa.
 12. Krzyżelewski R. (2005), Doświadczenia Marynarki Wojennej RP wynikające z członkostwa Polski w NATO, Przegląd Morski, Gdynia.
 13. Lepszy K. (1947), Dzieje floty polskiej, Wydawnictwo Instytut Bałtycki, Gdańsk.
 14. Machaliński Z., (1993), Admirałowie polscy 1919-1950, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 15. Meldunek szefa KMW do ministra spraw wojskowych z października 1939 r. MAR. AV. 1/2, (AIPiM), Londyn.
 16. Nawrot D., (1994), Miejsce i rola Polskiej Marynarki Wojennej w polityce zewnętrznej państwa w latach 1918-1947, Załącznik nr 11 (opracowanie na prawach rękopisu), Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Historycznego, Warszawa.
 17. Nawrot D. (1995), Wizyty i rewizyty okrętów Marynarki Wojennej elementem realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej, Przegląd Morski, nr 4, Gdynia.
 18. Notatka w sprawie udziału w wojnie z Japonią z 7.10.1944 r., MAR.V.4/6, AIPiM, Londyn.
 19. ORP Kujawiak, MAR. A.V. 21, AIPiM, Londyn.
 20. Palski Z., Polacy w misjach pokojowych i innych operacjach http://www.coniw.wp.mil.pl/modules.php ?name=News&file=article&sid=382].
 21. Pertek J., (1964), Pod powstańczą banderą (1863-1864), Wydawnictwo Morskie, Gdynia.
 22. Pismo szefa KMW do Naczelnego Wodza z 25.02.1942 r., MAR. A V. 1/5, AIPiM, Londyn.
 23. Roszkowski W., Historia polski 1914-2005, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 24. Rzepniewski A., (1970), Obrona Wybrzeża w 1939 r., Warszawa.
 25. Stańczyk J., (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki, Warszawa.
 26. Układ zawarty między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa w sprawie utworzenia Oddziału Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, z 18 listopada 1939 roku, Zespół akt Ambasady RP w Londynie, Archiwum Akt Nowych (AAN), Warszawa.
 27. Wieczorkiewicz P. (1999), Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów 1939-1945, (w:) Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze działań wojennych, Gdynia.
 28. Wójcicki J. (1972), Dzieje Polski nad Bałtykiem, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 29. Vademecum NATO, (1999), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu