BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodecki Zdzisław (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Brodecka Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Title
Koncepcja Human Security
Human Security Concept
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 233-243, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Bezpieczeństwo, Polityka bezpieczeństwa
Security, Security policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowa koncepcja human security powinna zakładać, że pojęcie bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego) jest zjawiskiem prawnym, którego analiza wymaga:
 • interdyscyplinarnego podejścia w układzie "rynek-kultura-prawo" w skali "państwo-kontynent-świat";
 • wypracowania decyzji optymalnej, ze względu na cel działania, z uwzględnieniem relacji między celowością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością;
 • zbudowania alternatyw decyzyjnych w oparciu o badanie stanu faktycznego;
 • stosowania wzorców pragmatycznych, które nie są przejawem konformizmu. (abstrakt oryginalny)


A new concept of human security should assume that term of security (internal and external) is the phenomenon of law, and its analysis requires:
 • interdisciplinary approach in a system of "market-culture-right" and at the scale of "State-continent-world";
 • develop the of optimum decision process, due to the purpose of the action, taking into account of the relationship between expediency, security and justice;
 • building the alternatives of decisions which are based on the examination of the facts;
 • using the pragmatic patterns which are not a sign of conformity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderson M., Boer M. den, (red.), Policing across national bordaries, Pinter Publishers, London, New York 1994.
 2. Brodecki Z., Brodecka-Chamera A., Rynek i kultura w interakcji z prawem, Gdańskie Studia Prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, tom XXVIII 2012.
 3. Friedman T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, przekład Tomasz Hornowski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.
 4. Karwat M., Paradoksy Polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
 5. Krym zmienił wszystko. Koniec współpracy z Rosją. NATO ODSTRASZA, Gazeta Wyborcza z kwietnia 2014 r.
 6. Marszuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 7. Moessinger P., The Paradox of Social Order: Linking Psychology and Sociology, New York 1999.
 8. Pakt Putin-Obama, Rzeczpospolita z 2 kwietnia 2014 r.
 9. Raport of the Security-Geneal on the work of the Organization: General Assembly No. 1 (A/55/1). United Nations, New York 2000.
 10. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, przekład Adam Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2007.
 11. Winczorek J., Zniknięcie dwunastego wielbłąda. O socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna, Liber, Warszawa 2009.
 12. Zajdadło J., Formuła Radbrucha, Arche, Gdańsk 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu