BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuber-Bednarz Ewa Tamara (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Terytorium jako podstawa współczesnego bezpieczeństwa i stabilności państwa w prawie międzynarodowym
The Territory as a Basis for Contemporary Security and Stability of State International Law
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 245-256, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Terytorium państwowe, Prawo międzynarodowe
National security, National territory, International law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Terytorium w prawie międzynarodowym jest podstawą istnienia państwa, jednocześnie stanowi determinant dla wyznaczania granic bezpieczeństwa i stabilności w prawie międzynarodowym. Uważa się, że istnieje zależność pomiędzy rozpiętością terytorium a "siłą" państwa z punktu widzenia oddziaływania na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

The territory is a warranty of the state in international law. At the same time is a determinant for the delimitation of security and stability in international law. It is believed that there is a relationship between the span of territory and "force" the state from the point of view of the international law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barsegow J.G., Tierritorrija w miezdunarodnom prawie. Juridiczieskaja priroda tierritorialnogo wierchowienstwa i prawowyje osnowanija rasporiażeniją tierńtońej, Moskwa 1958.
 2. Brown E., The International Law of the Sea, Aldershot 1994.
 3. de Bustamate A.S., Droit international public, Paris 1934, t. 3.
 4. Fauchille P., Traite du droit international public, Paris 1925, t. 1, cz. 2.
 5. Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979.
 6. Jellinek J., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.
 7. Jorge W., M. Villacres, Public International Law, Guayaguil 1976.
 8. Kelsen H., Principles of International Law, New York 1959.
 9. Lauterpacht H., Private Law Sources and Analogies of International Law, London 1927.
 10. Manteuffel T., Feudalizm [w:] Wielka encyklopedia powszechna, Warszawa 1964, t. 3, s. 632.
 11. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Lexisnexis, Warszawa 2003.
 12. Oppenheim L., H. Lauterpacht, International Law, London 1955, t. 1.
 13. Puig J.C., Estado y territorio, Revista de derecho international y ciencas diplomatics 1950, nr 3-4.
 14. Romano S., Corso di diritto intarnazionale, Padove 1933.
 15. Radnitzky E., Die rechtliche Natur des Staatsgebiets, Archiv fur offentliches Recht 1905.
 16. Rousseau Ch., Principes de droit international public, RCADI 1958, t. 93.
 17. Sepulveda C., Derecho internacional publico, Mexico 1964.
 18. Shaw M., Territory in International Law, London 1987.
 19. Strupp K., Les regies generales du droit de la paix, RCADI 1934, t.47.
 20. Symonides J., Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności, TNT Toruń 1971.
 21. Wiewióra B., Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1961.
 22. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982r., Dz.U. z 2002, Nr 59, poz. 543.
 23. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej I administracji morskiej, Dz.U. z 1991, Nr 32 poz. 131.
 24. Wyrok STSM z dnia 9 kwietnia 1949 r. w sprawie Korfu,(Corfu Channel Case), ICJ, Reports 1949.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu