BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pac Bohdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Oddziaływanie informacyjne a sterowanie zbiorowością
Informations Operation as the Communities Control Tool
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 287-305, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Informacja, System informacyjny, Strategia informacyjna, Manipulacje informacją
Information, Information system, Information strategy, Manipulation of information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie prezentuje koncepcję oddziaływania informacyjnego na jednostki, grupy społeczne, etniczne i nacje, czyli na szeroko rozumiane zbiorowości, której celem jest kreowanie kształtowanie ich postaw mentalnych zgodnie z założonymi celami podmiotu oddziałowującego. Zaprezentowano metody oddziaływania informacyjnego, zdefiniowano narzędzia i techniki na szczeblu operatywnym, ich zastosowanie w poszczególnych metodach oddziaływania. Zaprezentowano też modułowy model oddziaływania, wraz z jego zadaniami funkcjonalnymi w zakresie osiągania wymienionych celów. (abstrakt oryginalny)

The paper is arising the information operations problem within the general terms and the civil environment. The concept to influence the nation, ethnic and social group and other collectivity has been presented. The aim of the concept is to create and shape the mental attitude of the collectivity affected according to the affecter requirements. The methods, technics and tools of information operations have been presented. The affecter goals at the operational and strategic level have been defined and also the model of the information operation implementation with appropriate functional areas have been explained. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allied Joint Publication for Information Operations, AJP 3.10 (draft 6), NATO 2007.
 2. Beck G., Zakazana retoryka, podręcznik manipulacji, Helion, Gliwice 2007.
 3. Biskup P., Zając R., Kuszmider M., Chomicz E., Zintegrowane prowadzenie operacji informacyjno-psychologicznych w ramach narodowych i sojuszniczych działań połączonych, Szt. Gen. WP, Warszawa 2005.
 4. Byrne R., Sekret, Nowa proza, Warszawa 2007.
 5. Janczak J., Zakłócanie informacyjne AON, Warszawa 2001.
 6. Joint Publication for Information Operations, JP 3.13, USA 1998.
 7. Kossecki J., Jak sterować społeczeństwem, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984.
 8. Kossecki J., Tajemnice mafii politycznych, Wyd. Szumacher, Kielce 1991.
 9. Neumann R., Ross A., Kodeks władzy, reguły manipulacji, Helion, Gliwice, 2010.
 10. Pac B., Nowak A., Borecki M., Zastosowanie operacji informacyjnych w planowaniu i prowadzeniu działań przez Siły Zbrojne RP w ujęciu doktrynalnym, Praca studyjna, SG WP/ZPO - P3, Warszawa, 2008.
 11. Pac B., Miler R., Zintegrowany CRM jako narzędzie tworzenia strategicznych więzi z klientami, praca zbiorowa pod red. M. Chaberek, A. Jezierski, Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, CeDeWu, Warszawa 2010.
 12. Rokiciński K., Pac B., Operacje informacyjne w działaniach militarnych, BELL, Gdynia 2010.
 13. Sun-tzu, O sztuce wojennej, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu