BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecka-Janowicz Barbara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Ocena przemian demograficznych miasta Kielce w okresie 1950-2002
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2007, nr 8, s. 75-89, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Przemiany demograficzne, Demografia miasta, Analiza demograficzna, Narodowy Spis Powszechny, Małżeństwo, Struktura urodzeń, Struktura umieralności, Migracja
Demographic transformation, City demography, Demographic analysis, National census, Marriage, Structure of births, Structure of mortality, Migration
Note
streszcz., summ.
Country
Kielce
Abstract
Na podstawie informacji zawartych w 6 kolejnych Spisach Powszechnych od 1950 do 2002 roku, nakreślono obraz demograficzny miasta Kielce, określając kierunek jego zmian i zarysowane tendencje. (abstrakt oryginalny)

Based on the information included in the six National Population Census from 1950 to 2002, a demographic picture of Kielce city has been outlined, defining the direction of the changes and tendencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
  2. Kędelski M., Częstość i kalendarz zawierania pierwszych małżeństw według płci w Polsce w latach 1950-1994, "Studia Demograficzne", Warszawa 1996, nr 3.
  3. Okólski M., Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki badawczej, "Studia Demograficzne", Warszawa 1994, nr 3.
  4. Pałka E., Próba delimitacji wiejskich obszarów depopulacyjnych w woj. świętokrzyskim, [w:] Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, GUS, WSEiA, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2002.
  5. Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997, pod redakcją Marii Cieślak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  6. Skrętowicz B., Tucki K, Województwa Polski południowo-wschodniej jako przedmiot analizy demograficznej - podobieństwa i różnice (zagadnienia wybrane), I Kongres Demograficzny, Seminarium Regionalne w Kielcach, GUS, WSEiA, Urząd Statystyczny, Kielce 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu