BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młotkowska Halina (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Barchan Agnieszka (Crowley Data Poland Sp. z o.o. w Warszawie)
Title
Knowledge assessment methodology - jako metoda pozwalająca ocenić poziom rozwoju gospodarek opartych na wiedzy na przykładzie różnych krajów świata
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2007, nr 8, s. 149-166, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Metodologia oceny, Analityczna ocena poziomu rozwoju, Rozwój gospodarczy, Badania porównawcze, Analiza porównawcza, Porównania międzynarodowe
Knowledge-based economy, Assessment methodology, Analytical assessment of development level, Economic development, Comparative examination, Comparative analysis, International comparisons
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zapoznaje z podstawami metodycznymi jednej z ciekawszych spośród stosunkowo niewielkiej ilości metod, które oferuje dzisiejsza światowa literatura specjalistyczna, jaką jest z punktu widzenia przydatności dla celów naukowych metoda Knowledge Assessment Methodology (KAM). Knowledge Assessment Methodology przybliża sposób oceny gospodarek opartych na wiedzy poprzez specyfikę swoich narzędzi pomiaru czterech dziedzin gospodarki (tj. systemu innowacyjnego, prawnego, edukacyjnego oraz informacyjno-telekomunikacyjnego). Rozwinięte gospodarczo państwa świata zrozumiały fakt rosnącego znaczenia najcenniejszych zasobów (czynników) swoich gospodarek jakimi są informacja i kwalifikacje, których jakość decyduje o tempie rozwoju kraju. Dlatego, poprzez dążenie do poszukiwania metod i narzędzi wymienności tych zasobów, wykorzystują je skutecznie w celu pozyskania przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Ciekawą o rozbudowanej strukturze narzędzi pomiaru w tym zakresie, jest zaprezentowana w danym artykule metoda KAM. (abstrakt oryginalny)

This article familiarise with the methodical basis of an interactive benchmarking tool created by the Knowledge for Development Program called Knowledge Assessment Methodology (KAM). This tool not only provides policy advise but also helps countries identify the challenges and opportunities they encounter while making the transition to the knowledge-based economy. Knowledge Assessment Methodology consists of variables created by experts to measure countries position in 4 prime pillars: Economic Incentive and Institutional Regime, Education, Innovation together with Information and Communications Technologies. Knowledge and technology has always been central to economic development. But only over the past few years has its relative importance been recognised. The application of knowledge - as manifested in areas such as entrepreneurship and innovation, research and development, software and design, and in people's education and skills levels - is now recognised to be one of the key sources of great success in global economy. Although knowledge has always been perceived as the driver of productivity and economic growth, economists are now exploring ways to incorporate more directly knowledge and technology in their theories and models. A great number of indicators and variables that track the overall performance of the economy and illustrate how well the country uses the key factors for its economic and social development are included in the method mentioned in the article, Knowledge Assessment Methodology (KAM). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Goldberg I., Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C.2004.
  2. Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M., Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
  3. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych KBN, Warszawa 2001.
  4. Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty innowacyjne 1, praca zbiorowa pod red. M. Górzyńskiego, R. Woodwarda, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2003.
  5. The Knowledge - Based Economy: A Set of Facts and Figures, OECD, Paris 1999.
  6. Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Wnioski ze strategii gospodarczych, wyników badań naukowych i analiz rynkowych, praca zbiorowa pod kierunkiem R. Antczaka, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu