BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kil Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Miklaszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych
Factors Influencing Corporate Loans Accessibility in the Post-Crisis Period: the Example of Polish Co-operative Banks
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 143-159, wykr., tab., aneks, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Banki spółdzielcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy
Cooperative banks, Small business, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowe znaczenie dla długookresowego wzrostu gospodarczego ma efektywne generowanie kredytów przez banki. Badania źródłowe wskazują, że dostępność kredytu ma pozytywny i statystycznie istotny wpływ na PKB, chociaż czasem trudno wyraźnie określić zależności przyczynowo-skutkowe. Wiele raportów publikowanych w okresie pokryzysowym pokazuje, że podstawową rolę w generowaniu wzrostu odgrywają kredyty bankowe skierowane do przedsiębiorców. Toteż spadek dynamiki kredytów bankowych dla przedsiębiorstw niefinansowych, obserwowany w okresie pokryzysowym, jest szczególnie niepokojący. Jest to istotne zwłaszcza dla Polski, gdyż relatywny udział kredytów gospodarczych do PKB jest w Polsce stosunkowo niski. Celem artykułu jest zatem określenie podstawowych determinant rozwoju akcji kredytowej, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu banków spółdzielczych. (fragment tekstu)

The post-crisis period stressed the role of small, local banks in corporate lending, particularly for SME, due to such their advantages as being based on relationship banking and extensive knowledge of local market. However, it is still unclear whether it is a short or long-term advantage. The aim of this paper is to analyze the factors affecting the size and quality of the loan portfolios of the Polish cooperative banks. In the empirical part, the study is based on statistical data and panel research, based on individual balance sheet data for the banks affiliated to the BPS SA. The results confirm that the role of cooperative banks in lending to businesses increases, but also pointed to internal diversity of the sector in this area: growth in loans to the corporate sector was particularly strong for large banks with strong capital, but also resulted in their declining safety and increasing bad loans portfolio. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck T., Büyükkarabacak B., Rioja F., Valev N., Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending across Countries, "The World Bank Working Paper" 2008, No. 4661.
 2. Beck T., Degryse H., De Haas R., Van Horen N., When Arm's Length Is Too Far: Relationship Banking over the Business Cycle, "EBRD Working Paper" 2014, No. 169.
 3. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Soledad M., Peria M., Bank Financing for SMEs: Evidence Across Countries and Bank Ownership Types, "Journal of Financial Services Research" 2011, No. 39.
 4. Bolton P., Freixas X., Gambacorta L., Mistrulli P. E., Relationship and Transaction Lending in a Crisis, "BIS Working Papers" 2013, No. 417.
 5. Bongini P., Di Battista M. L., Nieri L., Relationship banking: an old solution for the present crisis?, BANCARIA, "Bancaria Editrice" 2009, Vol. 5.
 6. Boot A., Relationship Banking: What Do We Know?, "Journal of Financial Intermediation" 2000, No. 9.
 7. Cappiello L., Kadareja A., Kok Sørensen Ch., Protopapa M., Do bank loans and credit standards have an effect on output? A panel approach for the euro area, "ECB Working Paper" 2010, No. 1150.
 8. European Commission, Economic Review of the Financial Regulation Agenda, European Commission Staff Working Document, Brussels 2014.
 9. Gajewski K., Pawłowska M., Rogowski W., Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, "Materiały i Studia" 2012, nr 275, NBP.
 10. Hasan I., Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłoski Ł., Bank ownership structure, SME lending and local credit markets, "Bank of Finland Research Discussion Paper" 2014, No. 22.
 11. KNF, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2014 r., Warszawa 2014.
 12. McKinsey on Cooperatives, McKinsey & Co., 2012, www.mckinsey.com.
 13. McCarroll V., Habberfield S., The Outlook for Co-Operative Banking in Europe, Oliver Wyman Report, 2012, www.oliverwyman.com
 14. Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r., GUS, Warszawa 27 stycznia 2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu