BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Barriers to Cultural and Organizational Integration in International Holding Groups - Nature, Scope and Remedial Measures
Source
Journal of Intercultural Management, 2009, vol. 1, nr 2, s. 50-58, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Holding, Zarządzanie holdingiem, Różnice kulturowe
Holding, Holding management, Cultural differences
Note
summ.
Abstract
This paper discusses the most important barriers that hamper or limit cultural and organizational integration within international holding groups. The nature, scope and effects of such barriers are analyzed. Limiting barriers to integration is difficult in practical application, due to the highly complex character of economic, structural, organizational, social and cultural aspects of holding group functioning. A range of potential approaches are presented in respect to limiting and reducing the effects of barriers to integration, together with postulated remedial measures. Conclusions present a selection of postulates for managerial practice that may help improve cultural and organizational integration in the setting of a complex, multinational holding group.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bate, P., 1984. The Impact of Organizational Culture on Approaches to Organizational Problem-Solving. Organizational Studies, No. 5.
  2. Cartwright, S., Cooper, C.L., 2001. Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania. Warszawa: Petit.
  3. D'Souza, D., 1991. Multiculturalism. Policy Review. Spring.
  4. Fukuyama, F., 2001. Globalizacja do bicia. Gazeta Wyborcza, July 1-2.
  5. Schweiger, D., Walsh, J., 1990. Mergers and acquisitions: An Interdisciplinary View [in:] K.M. Rowland, G. Ferris (eds.), Research in Personnel and Human Resource Management. Greenwich: Jai Press.
  6. Senge, P., 1998. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy Warszawa: ABC.
  7. Sikorski, Cz., 1998. Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  8. Sułkowski, Ł., 2002. Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych. Toruń-Łódź: Dom Organizatora.
  9. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch., 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  10. Zając, Cz., 2006. Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu