BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papież Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce
Co-operative Banks on the Mortgage Market in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 163-176, wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Banki spółdzielcze, Kredyt hipoteczny, Rynek nieruchomości, Sektor bankowy
Cooperative banks, Mortgage credit, Real estate market, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek nieruchomości to sektor, w którym dokonywane są duże, jednostkowe nakłady kapitałowe na realizację inwestycji. Dlatego jego rozwój w dużym stopniu uzależniony jest od dostępności finansowania, często w formie kredytu bankowego. Jednak specyfika nieruchomości jako aktywu, metody wyceny, czynniki kształtujące zmienność cen wymagają od banków kredytodawców odpowiedniego know how. Aktualna obecność wszystkich banków komercyjnych na rynku hipotecznego kredytu na nieruchomości poprzedzona była latami gromadzenia wiedzy i doświadczeń. Banki spółdzielcze weszły na rynek tego rodzaju kredytu znacznie później, bo dopiero na początku lat 2000. Podjęły wyzwanie zmiany strategii konkurencyjnej, polegającej na oferowaniu nie tylko, jak dotychczas, klasycznych kredytów na finansowanie produkcji rolnej, ale i nowoczesnych kredytów dla pozostałych podsektorów: gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw czy dużych podmiotów gospodarczych. Wymagało to od nich nadrobienia dystansu wobec banków komercyjnych, w zakresie merytorycznej analizy ryzyka kredytowego, a przede wszystkim pozyskania rozleglej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku nieruchomości. (fragment tekstu)

The main aim of the article is defining the role of co-operative banks - both in quantitative and qualitative aspects - on the mortgage market in Poland. Residential and commercial mortgage financing in the Polish banking sector is dominated by a big commercial banks. Both the co-operative banks and specialized mortgage banks have a marginal importance in this market. However, cooperative banks using their attributes, i.e. better knowledge of the local market and gradually accumulated know how and experience, increase very slowly their market share. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cicharska M., Reksa Ł., Nieruchomość jako przedmiot finansowania, w: G. Główka, Nieruchomość, kredyt, hipoteka, Poltext, Warszawa 2008.
  2. Dasso J. J., Ring A. A., Real Estate: Principles and Practices, Prentice Hall College Div. 1989.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 28.02.2014, L 60/34.
  4. Fisher E. M., Economic Characteristics of Private Property in Urban Land and Improvements, NBER Publishing 1951.
  5. Foryś I., Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, "Rozprawy i Studia" 2011, t. 793, Uniwersytet Szczeciński.
  6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości a rynek, PWN, Warszawa 2006.
  7. Real Estate Principles, red. Rockwell Publishing Company, Bellevue 2006.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.
  9. Dane ilościowe Komisji Nadzoru Finansowego w formacie xls, dostępne na stronie: http:// www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu