BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy P. (Uniwersytet Gdański)
Title
Wpływ czynników demograficzno-społecznych na rozwój odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce
The Influence of Demographic and Social Factors on Reverse Mortgage in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 177-192, tab., rys., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Kredyt hipoteczny, Odwrócona pożyczka hipoteczna, Czynniki demograficzne
Mortgage credit, Reverse mortgage, Demographic factors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest określenie możliwości dywersyfikacji portfela kredytów hipotecznych w Polsce za pomocą odwróconej hipoteki, a także ocena szans rozwoju tego typu produktu na naszym rynku w aspekcie uwarunkowań demograficzno-społecznych. (fragment tekstu)

Although, reverse mortgage is a product that has been present on the global markets for many years, in Poland it was introduced in 2014 and still is little known among the public and some financial institutions. The growth in popularity of reverse mortgages in Poland is doubtful due to demographic and socio-economic situations, and some legal issues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armada-Rudnik P., Odwrócony kredyt hipoteczny na tle założeń Ministerstwa Finansów z 2010 r., "Nieruchomości CH Beck" 2011, nr 1.
  2. Gabryelczyk K., Private Asset & Wealth Management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, C. H. Beck, Warszawa 2009.
  3. Jak się żyje osobom starszym w Polsce?, GUS, Warszawa 2011.
  4. Kowalak T., Odwrócona hipoteka - zasady funkcjonowania i perspektywy wprowadzenia w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, nr 4, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  5. Łyszczak P., Odwrócony kredyt hipoteczny. Próba oceny szans wdrożenia tego produktu w Polsce, "Finansowanie Nieruchomości" 2008, nr 1.
  6. Maj-Waśniowska K., Cycoń M., Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe" 2011, nr 11, PTE Oddział w Krakowie.
  7. Raporty GUS za lata 2005-2011.
  8. Reifner U., Clerc-Renaud S., Pérez-Carrillo E. F., Tiffe A., Knobloch M., Study on Equity Release Schemes in the EU Part I: General Report, 2009.
  9. Waligórska M., Nowak L., Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, Departament Badań Demograficznych GUS, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu