BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie detalicznej bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami osobistymi
Retail E-Banking in Personal Finances' Management
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 193-206, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Gospodarstwa domowe, Bankowość detaliczna, Zarządzanie finansami
Households, Retail banking, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena znaczenia bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami osobistymi (ZFO). W opracowaniu wykorzystano głównie teoretyczne i empiryczne aspekty badanego zakresu. Na potrzeby pracy wykorzystano następującą hipotezę: Detaliczna bankowość elektroniczna oferuje narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi, usprawniając tym samym cały proces zarządzania, jednakże niezbędnym elementem w tym procesie jest wiedza finansowa, która nada kierunek działaniom w zakresie zarządzania finansami. (fragment tekstu)

The purpose of the study is to analyze and evaluate usage of electronic banking in personal finances' management. In the paper the following hypothesis is verified: Retail e-banking offers tools to help manage personal finances and thus facilitates the entire management process, however financial literacy is essential as it gives direction to the activities in the field of financial management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beal D. J., Delpachitra S. B., Financial literacy among Australian university students, "Economic Paper" Vol. 22, No. 1, March 2003.
 2. Finanse osobiste, zachowania - produkty - strategie, red. E. Bogacka-Kisiel, PWN, Warszawa 2012.
 3. Finansowy Barometr ING. Międzynarodowe badanie na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie, IPSOS, Warszawa marzec 2015.
 4. Garman E. T., Forgue R. E., Personal finance, Cengage Learning, Canada 2014.
 5. Harrison D., Personal financial planning. Theory and practice, Pearson Education, Edinburgh 2005.
 6. Huston S. J., Measuring financial literacy, "Journal of Consumer Affairs" 2010, Vol. 44, No. 2.
 7. Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, w: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 8. Jajuga K., Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym, w: K. Jajuga, J. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008.
 9. Kapoor J. R., Dlabay L. R., Hughes H. R., Personal finance, McGraw-Hill, New York 2007.
 10. Noctor M., Stoney S., Stradlin R., Financial literacy: A discussion of concepts and competences of financial literacy and opportunities for its introduction into young people's learning. Report National Westminster Bank, National Foundation for Education Research, London 1992.
 11. Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy City Handlowy, PBS, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu