BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drynia Olga (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów
Entrepreneurship as a Value for Organizations and Individuals. How Universities can Develop Entrepreneurial Attitudes Among their Students
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 187-202, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Organizacja, Przedsiębiorczość, Kultura organizacyjna
Organisation, Entrepreneurship, Organisational culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektu przedsiębiorczości jako wartości cennej zarówno dla jednostki, jak i dla różnorodnych organizacji. Przedsiębiorczość, jako wymiar zarządzania, nie może być jedynie ograniczana do promowania działań zmierzających do założenia własnej działalności gospodarczej, ale powinna wkraczać w sferę nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Uczelnia powinna być dobrym miejscem na rozwijanie postaw przedsiębiorczych jednostek, a w artykule zostały opisane przykłady działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki którym studenci otrzymują różnorodne możliwości rozwoju i podstawy do kreowania własnej przestrzeni zawodowej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present major features and key components of entrepreneurship as a construct and the priceless value both for individuals and different types of organizations. Entrepreneurship is a specific dimension of management which cannot be perceived only as a way to promote launching new businesses. The article highlights the role of universities in the process of gaining new skills and qualifications. Universities should be the right place for people who want to develop their entrepreneurial attitudes. This paper analyses several examples of activities offered to students of the Faculty of Management at the University of Łódź, thanks to which they can face new opportunities and create their own professional attitudes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Borowiec M., Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2011/7, s. 321-332.
 3. Brzozowski T, "Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2007/3, s. 196-203.
 4. Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 71-80.
 5. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWN, Warszawa 1993.
 6. Delors J., Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.
 7. Drucker P., Praktyka zarządzania, PWE, Kraków 1998.
 8. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 10. Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2007.
 11. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 12. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Marszałek A., Uniwersytet przedsiębiorczy jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku, "Przegląd Organizacji" 2008/9, s. 9-22.
 14. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 15. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.
 16. Sikorski Cz., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 17. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 18. Sikorski Cz., Kultury świata - kultury organizacji: zapiski z podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 19. Sikorski Cz., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa, Łódź 2000.
 20. Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 21. Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracownika a sukces firmy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 22. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013/9, s. 246-257.
 23. Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.
 24. Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2012/8, s. 10-23.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu