BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Internetowa aktywność informacyjna instytucji wspierających i aktywizujących działania przedsiębiorcze w Polsce na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - ocena jakości zasobów sieciowych
Aacademic Business Incubators: Quality Assessment of their Online Resources as the Example of Sharing Information on the Internet by Istitutions Promoting and Supporting Business in Poland
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 289-301, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Inkubatory przedsiębiorczości, Informacja w internecie, Źródła informacji
Enterprise incubators, Information on the Internet, Information source
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena jakości zasobów sieciowych - witryn internetowych 54 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zrzeszonych w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zlokalizowanych na terenie kraju. Do oceny stron WWW instytucji objętych badaniem wykorzystano metodę jakościowo-heurystyczną na podstawie 30 indywidualnie zdefiniowanych kryteriów. Kryteria zostały podzielone na trzy sekcje: graficzną (wygląd i struktura strony), merytoryczną (dotyczącą zawartości treści strony) oraz sekcję użyteczności (związaną z budową strony i jej funkcjonalnością). Przeprowadzone badania pozwoliły m.in.: na ocenę zakresu, przydatności i sposobu prezentowania informacji zamieszczanych na witrynach internetowych inkubatorów, szczególnie dla studentów i absolwentów szkół wyższych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse and assess website content of fifty-four Academic Business Incubators united in the 'FAIP' (Academic Business Incubators Foundation, "FAIP" in Polish).The assessment employed the quality-heuristic method, which was based on thirty pre-defined individual criteria divided into the following categories: Outlook (the graphical content, the general look and the structure of the website), Content (the quality of information presented on the website), and Use (the ease of access, etc.). The study allowed for a detailed evaluation of the information presented on the websites, its range, usefulness, and presentation techniques. The findings are particularly important for students and graduates as they are the beneficiaries of Academic Business Incubators.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy - strategie i modele, przekł. P. Kotwica, W. Biliński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Ambroszkiewicz S., Mikułowski D., Web serwisy i semantic Web: idee i technologie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.
 3. Benecewicz-Miazga A., E-Business w Internecie i Multimediach, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003.
 4. Borzemski L., Badania i pomiary Internetu dla potrzeb gospodarki elektronicznej. Wybrane problemy i rozwiązania, w: Internet w społeczeństwie informacyjnym: podstawowe problemy Internetu, red. A. Grzywak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 5. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Helion, Gliwice 2008.
 6. Frankowski P., Elementy graficzne na stronach WWW: zaprojektuj i wykonaj grafikę dla swojej strony WWW, Helion, Gliwice 2005.
 7. Habela P., Stencel K., WWW: narzędzia, metody, standardy, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2009.
 8. Harris R., Evaluating Internet Research Sources, (dostęp: 13.10.2013).
 9. Internet w społeczeństwie informacyjnym: komputerowe systemy zarządzania i sterowania, red. A. Grzywiak, P. Buchwald, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2013.
 10. Internet w społeczeństwie informacyjnym: zastosowanie Internetu i systemów komputerowych, red. R. Pregiel, M. Rostański, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013.
 11. Morawski K., Odnieś sukces w sieci!: praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm, Helion, Gliwice 2013.
 12. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, przekł. A. Bulandra, Helion, Gliwice 2003.
 13. Robbins N.J., Projektowanie stron internetowych: przewodnik dla początkujących webmasterów po HTMLS, CSS3 i grafice, przekł. A. Lamża, Helion, Gliwice 2014.
 14. Żurek-Owczarek C., Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu