BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełek Karolina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Porębski Leszek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Kościół w świecie nowych technologii. Analiza stron internetowych polskich zakonów i zgromadzeń zakonnych
Church in the World of New Technologies. An Analysis of the Websites of Polish Orders and Congregations
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 359-374, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Internet, Nowe technologie, Kościół w społeczeństwie
Internet, High-tech, Church in society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w tym przede wszystkim Internetu) stanowi coraz istotniejszy wymiar analizy funkcjonowania instytucji religijnych we współczesnym świecie. W przypadku Kościoła katolickiego dotyczy to zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i pojedynczych parafii czy grup wiernych. Do chwili obecnej niewiele jest jednak badań podejmujących tę problematykę, zwłaszcza w kontekście polskim. Tekst jest próbą częściowego wypełnienia tej luki. Jego podstawowym zadaniem jest prezentacja rezultatów badań zawartości stron internetowych polskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, przeprowadzonych od marca do czerwca 2013 roku. Analizie poddano witryny 20 zakonów i zgromadzeń (zarówno męskich, jak i żeńskich). Wyniki badań dowodzą wyraźnie, że strony internetowe służą badanym instytucjom głównie jako narzędzie dystrybucji informacji. Znacznie słabiej wykorzystywane są komunikacyjne możliwości Internetu. Tylko bardzo niewielka część analizowanych witryn zawiera fora dyskusyjne, blogi czy odnośniki do kont prowadzonych przez zakony i zgromadzenia zakonne na serwisach społecznościowych. Zdecydowana mniejszość zakonów wykorzystuje także swe strony jako kanał dystrybucji oferowanych przez siebie produktów komercyjnych, a także - co istotniejsze - w celu budowy wspólnoty religijnej (np. dla prowadzenia wspólnej modlitwy online). Zaprezentowane wyniki dowodzą, że chociaż zakony i zgromadzenia dostrzegają istnienie nowych technologii, to w sposobie wykorzystania Internetu istnieją jeszcze duże rezerwy, zwłaszcza w odniesieniu do interaktywnych i multimedialnych możliwości sieci. Wydaje się jednak, że w nadchodzących latach należy spodziewać się coraz intensywniej obecności instytucji religijnych w różnych wymiarach cyberprzestrzeni. (abstrakt oryginalny)

The problem of the ICT (mostly the Internet) use is becoming a more and more important dimension in the analysis the functioning of religious institutions in contemporary world. In the case of the catholic church it refers both to the Holy See and individual parishes or groups of worshippers. So far there have been very few research projects undertaking this subject matter, especially in the Polish context. The article is an attempt to fill this gap, at least partly. Its basic aim is to present the results of the research dedicated to the analysis of the websites of Polish orders and congregations. 20 websites of both male and female orders were analysed between March and June 2013. The results indicate that the analysed institutions use their websites mostly as an instrument of delivering information. The communicative potential of the Internet seems to be underused. Only a few of the websites explored have discussion fora, blogs or links to the social media profiles managed by orders and congregations. Similarly, a tiny minority of the analysed institutions use their websites as the distribution channel for commercial products which are produced by them (books, devotional items, etc.) as well as an instrument for building the religious community online (e.g. online prayers). The results of the research prove that although Polish religious institutions do use ICT, there is still a huge potential to develop - mostly in the realm of the interactive and multimedia aspects of Internet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brown A., Prayer Power, "New Statesman" 128 (03.05.1999).
  2. Cheong P., Poon J., Huang S., Casas I., The Internet Highway and Religious Communities: Mapping and Contesting Spaces in Religion-Online, "The Information Society" 25 (2009) 9.
  3. Horsefield P., Teusner P., A Mediated Religion: Perspectives on Christianity and the Internet, "Studies in World Christianity" 13 (2007) 3.
  4. Hutchins T., Creating Church Online: A Case-Study Approach to Religious Experience, "Studies in World Christianity" 13 (2007) 3.
  5. Lakomy M., Od Biblii do e-Biblii. Kościół katolicki od starych do nowych mediów, "Horyzonty Wychowania" 11 (2012) 21.
  6. Maciaszek P., Nowa ewangelizacja przez nowe media, "Kultura - Media - Teologia" 11 (2012).
  7. McCormick P., Catholic.com: Surfing for Salvation, "US Catholic" 63 (1998) 10.
  8. O'Leary S., Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks, "Journal of American Academy of Religion" 64 (1996) 4.
  9. Riggs B., Do This in Random Access Memory of Me, "US Catholic" 61 (1996) 8.
  10. Siuda P., Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu