BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piszczek Anna (Uniwersytet Łódzki), Stefański Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dni wolne na poszukiwanie pracy - wybrane problemy
The Time off Work for the Purpose of Seeking New Employment - Selected Issues
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 25-42
Keyword
Prawo pracy, Regulacje prawne, Poszukiwanie pracy
Labour law, Legal regulations, Job search
Note
summ.
Abstract
Zwolnienie na poszukiwanie pracy zostało przewidziane w art. 30 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych. W artykule przedstawiono analizę tego rozporządzenia.

According to art. 37 of the Polish Labour Code the employee shall have the right to take time off work during the period of notice for the purpose of seeking new employment. They shall retain the right to remuneration. This paper presents an analysis of this regulation. The Authors present a personal scope of the application of this provision, compare it with the stand of the doctrine and jurisprudence and indicate the practical problems. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Korzonek, I. Rosenbluth, Kodeks zobowiązań. Komentarz. Przepisy wprowadzające, wyciągi z motywów ustawodawczych, ustawy dodatkowe, Kraków 1936, s. 1131.
 2. S. Dzwonkowski, Prawo pracy dla praktyków, E. Modliński i H. Borkowski (red.), Warszawa 1971, s. 183-184;
 3. L. Krąkowski, Prawo pracy w praktyce przedsiębiorstwa, Warszawa 1972, s. 177-178;
 4. T. Radzimiński, Zwolnienie od pracy w celu poszukiwania innej pracy, PiZS 8/1972, s. 52 i n. - przywołane za: M. Taniewska, Wolne dni na poszukiwanie pracy, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, Katowice 1983, s. 114.
 5. L. Florek, Komentarz do art. 37 Kodeksu pracy, [w:] L. Florek (red.), R. Celeda, K. Gonera, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, Lex, 2011.
 6. K. Jaśkowski, Komentarz do art. 37 Kodeksu pracy, [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, 1.1, LEX, 2012;
 7. A. Sobczyk, Komentarz do art. 37 k.p. [w:] B. Wagner (red.), K.W. Baran, E. Chmielek-Łubińska, D. Dorre-Nowak, L. Mitrus, T.M. Nycz, A. Sobczyk, Kodeks pracy 2011. Komentarz, Gdańsk 2011, s. 246.
 8. M. Taniewska, Wolne dni na poszukiwanie pracy, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, Katowice 1983 s. 120;
 9. E. Wichrowska-Janikowska, Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, Toruń 1996, s. 67.
 10. S. Babel, J. Borsowa, [w:] J. Pacho (red.), Kodeks pracy. Przepisy wykonawcze i związkowe. Wyjaśnienia i orzecznictwo, Warszawa 1979, s. 245.
 11. G. Goździewicz, T. Zieliński, Komentarz do art. 8 Kodeksu pracy, [w:] L. Florek (red.), R. Celeda, K. Go-nera, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, LEX, 2011.
 12. A. Wypych-Żywicka, Komentarz do art. 37 Kodeksu pracy, [w:] U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych. Żywicka, M. Zieleniecki, Fud. Gosp., 2004
 13. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 455 Kodeksu cywilnego, [w:] S. Dmowski, M. Sychowicz, H. Ciepła, K. Kołakowski, T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, 1.1, Warszawa 2011.
 14. Z. Gawlik, Komentarz do art. 455 Kodeksu cywilnego, [w:] A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz, T. III. Zobowiązania - część ogólna, LEX, 2010.
 15. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 1998, s. 74.
 16. A. Rzetecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX/El., 2011
 17. K. Korzan, Glosa do uchwały SN z 19 maja 1992 r., III CZP 56/92, OSP 1994, z. 3 poz. 48
 18. K. Korzan, Glosa do wyroku SN z 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01, OSP 2005, z 7-8, poz. 94
 19. A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 165.
 20. I. Więckiewicz-Szabłowska, Konkurencja uprawnień pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia w świetle przepisów art. 37 oraz art. 1671 KP, Monitor Prawa Pracy, 1/2010, s. 18.
 21. M. T. Romer, Najnowsze wydanie: Prawo Pracy. Komentarz., Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu