BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska-Cendrowska Olga (Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Sprawozdanie z konferencji "Media - Komunikacja - Kultura", Bielsko-Biała, 22-23 października 2010 roku
Source
Studia Medioznawcze, 2011, nr 1 (44), s. 182-184
Media Studies
Keyword
Konferencja naukowa, Kultura, Multimedia, Komunikowanie
Scientific conference, Culture, Multimedia, Communication
Abstract
Jesienią 2010 r. w siedzibie Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowa, której organizatorami były Katedra Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej oraz Katedra Literatury i Kultury Polskiej tej uczelni. Tematyka obrad oscylowała wokół szeroko rozumianych mediów i komunikacji, ich związków z kulturą oraz wpływu mediów na współczesne życie Polaków. Sekretarz konferencji dr Tomasz Bielak podkreślił: "nie ma dziś dziedziny życia publicznego, w której wpływ mediów nie byłby znaczący, zarówno w skali państwowej, jak i ogólnoświatowej. Ich rola stale rośnie, podobnie jak ich możliwości technologiczne. Media przyczyniają się znacznie do zmiany myślenia, zachowania, kultury, stylu życia, hierarchii systemu wartości. Jako zjawisko dynamiczne i złożone media są przedmiotem stałych badań i dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin. Nic dziwnego zatem, że bielska konferencja zgromadziła badaczy, którzy patrzą, analizują i opisują media z różnej perspektywy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu