BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rycerska Izabela
Title
Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Östersund w prowincji Jämtland
European Union versus local benefits - sweden's experience as evidenced in the activities of Östersund district in Jämtland province
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2002, nr 5, s. 39-51, rys.
Issue title
Procesy integracji z Unią Europejską
Keyword
Rozwój, Rozwój gospodarczy, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój kultury, Rozwój społeczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rolnictwo, Samorząd terytorialny, Turystyka, Kobieta, Informacja europejska
Development, Economic development, Entrepreneurship development, Cultural development, Social development, Social economic development, Agriculture, Local government, Tourism, Woman, European Information
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Szwecja
Sweden
Abstract
Artykuł poświęcony jest możliwościom rozwoju, jakie niesie przynależność do Unii Europejskiej. Na przykładzie dokonań szwedzkich pokazano korzyści osiągane przez różnego rodzaju organizacje, instytucje, samorządy, przedsiębiorców i obywateli, wynikające z faktu przynależności Szwecji do Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na budowę instytucjonalną, przygotowanie różnego rodzaju podmiotów państwowych, samorządowych, społecznych do korzystania ze środków Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na fakt współpracy tych podmiotów, podejmowanie wspólnych działań i prowadzenie aktywności, która z jednej strony pozwala na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny prowincji, a z drugiej strony przyczynia się do aktywizowania obywateli i podnoszenia ich poziomu życia, jako obywateli państwa i jako jednostek. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns to the possibilities of the development, which can be created through participation in the European Union. There were shown Swedish experiences of profits that get different organisations, institutions, and local communities, entrepreneurs and citizens, which are connected with participation of Sweden in European Union. The author pays attention to building of institutions, preparation of different state, local, social bodies to use European Union founds. There are shown of examples the co-operations of distinct subjects, taking common initiatives, what allows to economy, social and cultural development of provinces. It is also a reason to increase activity of citizens and growing up their level of life as members of state and as individuals. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Agriculture in province of Jamtland, materiały wewnętrzne urzędu powiatu Ostersund z 2000 roku.
  2. The Dead Fall, Wild Huss Country, Ragunda Municipality, Sweden, materiały informacyjne.
  3. The Thai pavilon, Utanede, Ragunda municipality, materiały informacyjne.
  4. About Almi, How to grow smart in vast nation with a small population, dostępne także na: www.almi.sc/moderbolage/e/e_about.htm z dnia 2000-06-08.
  5. Resource Centre KVINNUM, materiały informacyjne wydane przez organizację.
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu