BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belak Janko (MER Evrocenter, Maribor, Slovenia), Duh Mojca (University of Maribor, Slovenia), Belak Jernej (University of Maribor, Slovenia)
Title
Renewed MER Model of Integral Management
Model MER zitegrowanego zarządzania
Das Erneuerte Mer-Modell für Ein Integriertes Management
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 4, s. 315-327, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zintegrowane
Enterprise management, Integrated management
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
  Wstęp: Prace badawcze nad przedsiębiorczością, polityką przedsiębiorstw oraz zarządzania, rozpoczęte w 1992, były z sukcesem kontynuowane w kolejnych latach. W okresie od 1992 do 2011, ponad 400 pracowników naukowych brało udział w projekcie badawczym (program badawczy MER), którego głównym celem było stworzenie własnego modelu zarządzania zintegrowanego.
  Wyniki: W ostatnich latach, w programach MER brali udział pracownicy naukowi (biorący udział w badaniach oraz autorzy publikowanych prac), którzy pochodzi z ponad 50 instytucji z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Białorusi, Kanady, Czech, Chorwacji, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W wyniku tego, doktryny naukowe różnych uniwersytetów miały wpływ na rozwój modelu MER, który to opiera się zarówno na horyzontalnej jak i wertykalnej integracji zarządzania przedsiębiorstwem, procesów zarządzania, instrumentów oraz instytucji w jeden spójny operacyjny organizm.
  Wnioski: Prezentowany model MER jest oparty na wielopoziomowej integracji zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem oraz jego otoczeniem, uwzględniając podstawowe dążenia przedsiębiorstwa do jego istnienia, jak również jego ilościowych i jakościowych zmian. Proces instrumentalnego oraz instytucjonalnego zintegrowania zarządzania przedsiębiorstwem jest także wstępnym warunkiem wdrożenia innych czynników integracji. (abstrakt oryginalny)


  Background: The research work on entrepreneurship, enterprise's policy and management, which started in 1992, successfully continued in the following years. Between 1992 and 2011, more than 400 academics and other researchers have participated in research work (MER research program) whose main orientation has been the creation of their own model of integral management.
  Results: In past years, academics (researchers and authors of published papers) from Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Byelorussia, Canada, the Czech Republic, Croatia, Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania, Russia, the Slovak Republic, Slovenia, Switzerland, Ukraine, and the US have cooperated in MER programs, coming from more than fifty institutions. Thus, scientific doctrines of different universities influenced the development of the MER model which is based on both horizontal and vertical integration of the enterprises' governance and management processes, instruments and institutions into a consistently operating unit.
  Conclusions: The presented MER model is based on the multi-layer integration of governance and management with an enterprise and its environment, considering the fundamental desires for the enterprises' existence and, thus, their quantitative as well as qualitative changes. The process, instrumental, and institutional integrity of the governance and management is also the initial condition for the implementation of all other integration factors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belak J., 1993. in soavtorji: Podjetništvo, politika podjetja in management (Entrepreneurship, Enterprise's policy and Management), Založba Obzorja, Maribor.
 2. Belak J., Kajzer S., 1994. (Hrsg./ur.): Unternehmen im Übergangsprozess zur Marktwirtschaft: mit Fallbeispielen aus Slowenien, Linde Verlag, Wien.
 3. Belak J., Mugler J., 1994. in drugi (Hrsg./ur.): Unternehmen und Unternehmertum im Übergangsprozess: mit Fallbeispielen aus Slowenien, Journal für Betriebswirtschaft, 44, 9.
 4. Belak J., Kajzer S., Mugler J., Senjur M., Sewing N., Thommen J.-P., 1997. (Hrsg/ur.): Unternehmensentwicklung und Management: unter besonderer Berücksichtigung der Klein- und Mittelbetriebe in den Reformländern, Versus Verlag, Zürich.
 5. Belak J., Kajzer S., 1998. Transitionskrisen und MER-Modell des Entwicklungsmanagements, in: Proceedings of Renaissance der KMU in einer globalisierten Wirtschaft, Rencontres de St-Gall 1998, Verlag KMU HSG, St. Gallen, 469-481.
 6. Belak J., 2003. Soavtorice in soavtorji: Integralni management in razvoj podjetja (Integral Management and Development of an Enterprise), Zbirka Management in razvoj, 12. knjiga, MER Evrocenter - Založba MER v Mariboru, Gubno.
 7. Belak J., Duh M., 2004. MER Model of Integral Management: Concept and Basic Features, in: Proceedings of Budapest Tech International Jubilee Conference on Science in Engineering, Economics and Education, September 4, Budapest, Hungary, 257-271.
 8. Kajzer S., Duh M., Belak J., 2008. Integral Management: Concept and Basic Features of the MER Model. Zeitschrift für KMU & Entrepreneurship, Sonderheft 7/2008, Duncker & Humblot, Berlin, 159-172.
 9. Belak J., Kajzer S., 2003. MER-Modell des Entwicklungsmanagements, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 27-40.
 10. Belak J., Kajzer S., 2004. MER Modell des integralen Managements: Synergie und Management von Unternehmenskooperationen, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 1-12.
 11. Knez-Riedl J., 2004. MER Model of Integral Management: Environmental Management as a Part of Integral Management, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 27-36.
 12. Duh M., 2004. MER Model of Integral Management: Family Enterprise Strategic Management, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 69-79.
 13. Belak J., 2004. MER Model of Integral Management: Family Business Ethics, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 123-132.
 14. Jernej Duh M., Kriter Z., Belak J., 2005. Innovativeness of Slovenian Enterprises and the Role of the MER Model, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 15-30.
 15. Belak J., Duh M., Belak J., 2006. The MER Model of Enterprise Development, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 20-37.
 16. Belak J., Duh M., Belak J., 2008. Integral Management: Knowledge on the MER Model in Postgraduate Masters Study Programs, in: Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 31-44.
 17. Belak J., 2010. Integralni management - MER model (Integral Management - MER Model), Založba MER - MER Evrocenter, Maribor.
 18. Belak J., Duh M., 2011. MER Model of Integral Management: its Improvement with Enterprises' Key Success Factors, Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 9-20.
 19. Belak J., Milfelner B., 2011. MER Model of Integral Management: Culture as Enterprise's Key Success Factor, Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary, 143-156.
 20. Belak J., Duh M., Mulej M., Štrukelj T., 2010. Requisitely holistic ethics planning as precondition for enterprise ethical behaviour. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, 39, 1, 19-36.
 21. Thommen J.-P., 2003. Glaubwürdigkeit und Corporate Governance, 2. Vollständig überarbeitete Auflage, Versus Verlag, Zürich.
 22. Duh M., Belak J., Milfelner B., 2010. Core Values, Culture and Ethical Climate as Constitutional Elements of Ethical Behavior: Exploring Differences between Family and Non-Family Enterprises. Journal of Business Ethics, 97, 3, [473]-489. DOI 10.1007/s10551-010-0519-9.
 23. Vallejo M.C., 2008. 'Is the Culture of Family Firms Really Different? A Value-Based Model for Its Survival Through Generations', Journal of Business Ethics, 81(2), 261-279.
 24. Belak J., Mulej M., 2009. Enterprise ethical climate changes over life cycle stages, Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, 38, 7/8, 1377-1398.
 25. Belak J., 2009. Business Ethics Implementation at Different Stages of the Enterprise Life Cycle. MER Publishing House in Maribor, Maribor.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu