BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gdowska Katarzyna Zofia (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Książek Roger (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Cyclic Delivery-Scheduling Problem with Synchronization of Vehicles' Arrivals at Logistic Centers
Problem harmonogramowania dostaw cyklicznych z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych
Das Problem der Terminplanung von Zyklischen Lieferungen Unter der Votraussetzung der Synchronisation von Ankünften in Güterverkehrszentren
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 4, s. 341-350, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Transport, Harmonogram, Optymalizacja
Supply chain, Transport, Schedule, Optimalization
Note
This work was supported by AGH statutory fund - grant No. 15/11.200.291.
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: W pracy przedstawiono problem harmonogramowania dostaw cyklicznych wykonywanych przez pojazdy obsługujące ustalone i niezmienne trasy. Każdy pojazd obsługuje inną trasę, gdzie ma za zadanie dostarczyć towar do centrum logistycznego, a także załadować tam inny towar i przewieźć go do kolejnego punktu trasy lub wykonać pusty przejazd do kolejnego punktu załadunku. Wspólnymi punktami tras pojazdów są centra logistyczne, w których niejednokrotnie towar przywieziony przez jeden pojazd, wyrusza w dalszą drogę następnym pojazdem z rozpatrywanej grupy. Przejazdy po każdej trasie realizowane są ze stałą częstotliwością. Celem dla wspomnianego problemu harmonogramowania dostaw cyklicznych jest uzyskanie synchronizacji przyjazdów i pobytu pojazdów w centrach logistycznych tak, aby możliwe było grupowanie ich obsługi w bloki.
Metody: Ze względu na sztywno wyznaczone trasy oraz pożądaną synchronizację przyjazdów do punktów wspólnych tras problem ten wykazuje podobieństwo do problemów układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Dlatego przy konstruowaniu modelu matematycznego dla tego problemu wykorzystano model przygotowany pierwotnie dla zadania układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej z kryterium optymalizacji związanym z synchronizacją przyjazdów na przystanki wspólne.
Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu i porównaniu uzyskanych wyników dla zbioru zadań programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu harmonogramowania cyklicznych dostaw z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych.
Wnioski: Przedstawiony model MIP dla zadania harmonogramowania cyklicznych dostaw z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych może być wykorzystywany do tworzenia harmonogramów do planowania kursów cyklicznych wykonywanych przez grupę pojazdów obsługujących ustalone długie trasy. Pozwoli to na racjonalne planowanie pracy centrum logistycznego i pośrednio wpłynie na obniżenie kosztów, a także skrócenie czasu podróży towaru z punktu wysyłki do odbiorcy. (abstrakt oryginalny)

Background: In this paper a cyclic delivery-scheduling problem with vehicles serving fixed routes is presented. Each vehicle is assigned to one route to which some manufacturers' warehouses and logistics centers belong. A vehicle is to be loaded at a manufacturer's warehouse, then to deliver goods to a logistics center and may be also loaded there with other goods and to transport them to the next node along the route. One logistic center belongs to several routes, so the goods delivered by one vehicle may continue their journey by another truck. For every route the frequency of the vehicle is fixed and known. The objective here is to obtain such synchronization of vehicles arrivals in logistics centers, so that it is possible to organize their arrivals in repeatable blocks.
Methods: In the paper the cyclic delivery-scheduling problem with vehicles serving fixed routes is formulated as a MIP model. Due to the fixed routes and desirable synchronization of vehicles arrivals in shared points this problem seems to be similar to the public transit network timetabling problem. Because of that the model presented here was based on a model dedicated to the public transit network timetabling problem, where optimization criterion was to maximize synchronization of vehicles' arrivals at the shared nodes.
Results: Mixed integer programming model was employed for solving several cases of cyclic delivery-scheduling problem with vehicles serving fixed routes. Computational experiments are reported and obtained results are presented.
Conclusions: The mixed integer programming model for the cyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles arrivals at logistic centers presented in this paper can be utilized for generating schedules for a group of vehicles serving fixed long routes. It may result in reducing total operational cost related to this group of vehicles as well as in reducing the goods travel time from the place of origin to their destination. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akkerman R., Farahani P., Grunow M., 2010, Quality, safety and sustainability in food distribution: a review of quantitative operations management approaches and challenges, OR Spectrum 32, 863-904.
 2. Ambroziak T., Jachimowski R., 2011, Wybrane aspekty zagadnienia okien czasowych w problemie trasowania pojazdów, Automatyka, 15(2), 51-59.
 3. Ambroziak T., Lewczuk K., 2008, Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 64, 5-12.
 4. Campbell A.M., Hardin J.R., 2005, Vehicle minimization for periodic deliveries, European Journal of Operational Research, 165, 668-684.
 5. Ceder A., Golany B., Tal O., 2001, Creating bus timetables with maximal synchronization, Transportation Research Part A, 35, 913-928.
 6. Ching-Ter Ch., Hsiao-Ching Ch., 2013, A coordination system for seasonal demand problems in the supply chain, Applied Mathematical Modelling, 37, 3674-3686.
 7. Chudzik M., 2006, Logistyka wewnętrzna na przykładzie centrum dystrybucji artykułów mrożonych, Logistyka, 5, 52-56.
 8. Ekici A., Özener O., Kuyzu G., 2014, Cyclic Delivery Schedules for an Inventory Routing Problem, Transportation Science. Available on the Internet http://dx.doi.org/10.1287/trsc.2014.0538 (12/12/2014).
 9. Eranki A., 2004, A model to create bus timetables to attain maximum synchronization considering waiting times at transfer stops, masters' thesis, Department of Industrial and Management System Engineering, University of South Florida. Available on the Internet http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2024&context=etd (09/29/2012).
 10. Gudehus T., Kotzab H., 2009, Comprehensive Logistics, Springer, Berlin Heidelberg New York.
 11. Groenevelt H., Johansen J., Lederer P.J., 1992, Cyclic Planning, University of Rochester, New York.
 12. Ibarra-Rojas O.J., Rios-Solis Y.A., 2012, Synchronization of bus timetabling, Transportation Research Part B, 46, 599-614.
 13. Kazan O., Dawande M., Sriskandarajah Ch., Stecke K.E., 2012, Balancing perfectly periodic service schedules: An application from recycling and waste management, Naval Research Logistics (NRL), 59(2), 160-171.
 14. Krystek J., 2011, Analiza procesu magazynowania w magazynie wysokiego składowania, [in:] R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 616-627.
 15. Leunga J.Y.-T., Chen Z.-L., 2013, Integrated production and distribution with fixed delivery departure dates, Operations Research Letters, 41, 290-293.
 16. Raa B., Dullaert W., 2007, Fleet and Route Design for Cyclic Distribution Problems [in:] Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control. Proceedings of EUROGEN 2007: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems, pp. 416-421.
 17. Sitko J., Gajdzik B., 2013, Charakterystyka funkcjonowania systemu magazynowego w firmie Market SA., [in:] R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 503-514.
 18. Ullrich Ch.A., 2013, Integrated machine scheduling and vehicle routing with time windows, European Journal of Operational Research, 227, 152-165.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu