BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Agnieszka (University of Warsaw), Glinka Beata (University of Warsaw), Postuła Agnieszka (University of Warsaw)
Title
Role of University in Creating Entrepreneurial Attitudes
Rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 51-71, bibliogr. 58 poz.
Keyword
Przedsiębiorca, Praca zespołowa, Kompetencje społeczne, Szkolnictwo wyższe
Entrepreneur, Team work, Social competences, Higher education
Note
summ., streszcz.
Abstract
Współczesna edukacja menedżerska jest obecnie w dość trudnym momencie i musi stawić czoła różnorodnym wyzwaniom. Wielu autorów otwarcie krytykuje kierunek zmian, w jakim podążają polskie uczelnie kształcące menedżerów. Już cztery dekady temu Mintzberg zauważył i głośno skrytykował nadmierną specjalizację szkół biznesowych oraz indywidualizację procesu nauczania. Jest to zaledwie jedno z wielu niekorzystnych zjawisk, które spowodowały, że studenci kończą uczelnie z fałszywym wizerunkiem organizacji, co generuje liczne inne patologie. Kostera, podobnie jak wielu innych autorów, proponuje skoncentrowanie się na rozwijaniu wyobraźni u studentów, którzy jak dotąd zarzucani byli ogromem wiedzy i specjalistycznych narzędzi w najróżniejszych obszarach wiedzy. Nie pozwala to przyszłym menedżerom na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, na które wpływ mają zupełnie inne czynniki, takie jak umiejętności interpersonalne czy kompetencje społeczne, o czym traktuje artykuł. (abstrakt oryginalny)

Contemporary management education has to face many diverse challenges and, according to many critics, it is taking the wrong direction. We are probably at the time of great changes in the education of future managers. Excessive specialization in business schools, which Mintzbergalready noted and criticized four decades ago, and individualization of the educational process is just one of many phenomena that have led to the moment in which students build a false image of the organizations, resulting in multiple problems. Kostera, along with other authorspropose to focus on developing imagination among students which have recently been completely side tracked at the expense of the development of technology (and tools) and deep expertise in many diverse areas, including management sciences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed S., n-Ach, Risk Taking Propensity, Locus of Control and Entrepreneurship, "Personality and Individual Differences" 1985, 6, pp. 781.
 2. Atkinson J.W, An Introduction to Motivation, D.Van Nostrand, Princeton 1964.
 3. Bae T.J., Qian S., Miao C., Fiet J.O., The Relationship between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2014, pp. 1042-2587.
 4. Bandura A., Human Agency in Social Cognitive Theory, "American Psychologist" 1989, 44, pp. 1175-1184.
 5. Bandura A., Self-efficacy, "Harvard Mental Health Letter" 1997, 13(9).
 6. Baron R.A, Markman G.D., Cognitive Mechanisms: Potential Differences between Entrepreneurs and Non-entrepreneurs, in: Frontiers of entrepreneurship research, eds. P.D. Reynolds, W.D. Byvgrave et. al., MA: Babson College, Wellesley 1999.
 7. Baron R.A., Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people, "Journal of Business Venturing" 1998, 13(4), pp. 275-294.
 8. Baron R.A., Shane S.A., Entrepreneurship. The Process Perspective, Thomson South-Western, Mason 2008.
 9. Bird B., Toward a Theory of Entrepreneurial Competency, in: Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth, eds. J.A. Katz, R.H. Brockhaus, JAI Press, t. 2, Greenwich 1995, s. 51-72.
 10. Boyatzis R.E., The Component Manager. A Model for Effective Performance, Wiley, London 1982.
 11. Bridge S., O'Neil K., Cromie S., Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business (2nd ed.), Palgrave/Macmillan 2003.
 12. Brockhaus Sr., R.H., The Psychology of the Entrepreneur, in: Encyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, New Jersey 1982, pp. 39-57.
 13. Brzozowska A., Postuła A., Czy informatycy potrzebują wyobraźni?, in: Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, ed. M. Kostera, Sedno, Warszawa 2013, pp. 195-210.
 14. Busenitz L., Barney J.B., Differences between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-making, "Journal of Business Venturing" 1997, 12(1), pp. 9-30.
 15. Caliendo M., Kritikos A.S., "I want to, but I also need to": start-up resulting from opportunity and necessity, DIW Berlin Discussion Papers" 2009, 966.
 16. Carter N.M., Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E.J., The Career Reasons of Nascent Entrepreneurs, "Journal of Business Venturing" 2003, 18(1), pp. 13-39.
 17. Chen C.C., Greene P.G., Crick A., Does Self-Efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers?, "Journal of Business Venturing" 1998, 13, pp. 295-316.
 18. Chen M.H., Entrepreneurial Leadership and New Ventures: Creativity in Entrepreneurial Teams, "Creativity and Innovation Management" 2007, 16(3), pp. 239-249.
 19. Chia R., Holt R., The Nature of Knowledge in Business Schools, "Academy of Management Learning & Education" 2008, 7/4, pp. 471-486.
 20. D'Andrea Tyson L., On 'Managers not MBAs', "Academy of Management Learning & Education" 2005, 4/2, pp. 235-236.
 21. Fayolle A., Gailly B., Lassas-Clerc N., Effect and Counter-Effect of Entrepreneurship Education and Social Context on Student's Intentions, "Estudios De Economia Aplicada" 2006, 24(2), pp. 509-523.
 22. Gartner W.B., "Who is an Entrepreneur?" is the Wrong Question, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1988, no. 2, pp. 47-68.
 23. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 24. Glinka B., Przedsiębiorczość, in: Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, eds. J. Bogdanienko, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 2013, pp. 59-75.
 25. Grey Ch., Reinventing Business Schools: The Contribution of Critical Management Education, "Academy of Management Learning & Education" 2004, 3/2, pp. 178-186.
 26. Gupta V., MacMillan I.C, Surie G., Entrepreneurial Leadership: Developing and Measuring a Cross-Cultural Construct, "Journal of Business" 2004, 19, pp. 241-260.
 27. Harris M.L., Gibson S.G., Examining the Entrepreneurial Attitudes of US Business Students, "Education + Training" 2008, 50(7), pp. 568-581.
 28. Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K., The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, "Organizational Dynamics" 2005, 35/1, pp. 49-68.
 29. Hostager T.J., Decker R.L., The Effects of an Entrepreneurship Program on Achievement Motivation. A Preliminary Study, ed. SBIDA, San Francisco 1999, CA: Small Business Institute Director's Association ().
 30. Keh H.T., Foo M.D., Lim B.C., Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2002, 27(2), pp. 125-148.
 31. Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago Press, Chicago 1973.
 32. Kolb D.A., Experiential Learning Experience as a Source of Learning and Development, Prentice Hall, New Jersey 1984.
 33. Kostera M., Antropologia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 34. Kostera M., Organizacje i archetypy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 35. Kostera M., Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, Wydawnictwo Sedno, Warszawa 2013.
 36. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku, WAiP, Warszawa 2010.
 37. Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów?, WAiP, Warszawa 2008.
 38. Koźmiński A.K., The New Revolution in Management Education?, "Master of Business Administration" 2011, 4/111, pp. 2-6.
 39. Kuratko D.F., Entrepreneurial Leadership in the 21st Century, "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2007, 13(4), pp. 1-11.
 40. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 41. Mattare M., Teaching Entrepreneurship: The case for an Entrepreneurial Leadership Course, USASBE Proceedings 2008, pp. 78-93.
 42. Mazurek-Kucharska B., Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości: kompetencje, motywacja i decyzje młodego przedsiębiorcy, (accessed at: 14.03.2014).
 43. McClelland D.C., The Achieving Society, The Free Press, New York 1961.
 44. Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1959/2007.
 45. Minniti M., Bygrave W., A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2001, 25(3), pp. 5-16.
 46. Mintzberg H., The Nature of Managerial Work, Harper and Row, New York 1973.
 47. Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, ed. M. Kostera, Wydawnictwo Sedno, Warszawa 2013.
 48. Paulhus D., Sphere-Specific Measures of Perceived Control, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, 44, pp. 1253-1265.
 49. Postigo S., Iacobucci D., Tamborini M.F., Undergraduate Students as a Source of Potential Entrepreneurs: A Comparative Study between Italy and Argentina, Paper presented at the 2003 IntEnt conference, Grenoble 2003.
 50. Postuła A., Warszawskie plemię: Team-building i szkolenia, in: Etnografia organizacji, ed. M. Kostera, GWP, Gdańsk 2011, pp. 25-50.
 51. Robichaud Y., McGraw E., Roger A., Toward the Development of a Measuring Instrument for Entrepreneurial Motivation, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2001, 6, 1, pp. 189-202.
 52. Roediger L.H., III, Weldon M.S., Challis B.H., Explaining Dissociations between Implicit and Explicit Measures of Retention: A Processing Account, in: Varieties of Memory and Consciousness: Essays in Honor of Endel Tulving, eds. L.H. Roediger, III, F.I.M. Craik, Hillsdale, Erlbaum, NJ 1989, pp. 3-41.
 53. Rotter J.B., Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement, "Psychological Monographs" 1966, 80, no. 609.
 54. Schramm C., Expanding the Entrepreneur Class, "Harvard Business Review" 2012, July-August, p. 40.
 55. Sexton D.L., Upton N.B., Wacholtz L.E., McDougall P.P., Learning Needs of Growth Oriented Entrepreneurs, "Journal of Business Venturing" 1997, 12 (1), pp. 1-8.
 56. Timmons J.A., New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, Irwin, Chicago 1999.
 57. Tversky A., Kahneman D., Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability, "Cognitive Psychology" 1973, 5 (2), pp. 677-695.
 58. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Michałowicz B., Wyzwanie dla zarządzania edukacją: odmitologizowanie przyjmowanych bezrefleksyjnie założeń, in: Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2012, pp. 63-79.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu