BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żur Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education
Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 179-194, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Uczenie się, Edukacja, Przedsiębiorczość, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
Studying, Education, Entrepreneurship, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education
Note
summ., streszcz.
Abstract
Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych w edukacji dla przedsiębiorczości. W ostatnich dekadach edukacja dla przedsiębiorczości stała się ważnym obszarem badań, praktyki edukacyjnej i polityki edukacyjnej państwa. Postrzegana jest jako ważny element zarówno kształtowania kultury przedsiębiorczości w kraju, jak i generowania przyszłych przedsiębiorców. Nie ma jednak jasności co dokładnie, w ramach tej edukacji, przyczynia się do kształtowania postaw i zachowań przedsiębiorczych. Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na rolę inspiracji w kształtowaniu przedsiębiorczych decyzji uczniów i studentów kursów przedsiębiorczości. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów na przestrzeni trzech lat, które sugerują, że inspiracja odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Opracowanie zakończone jest sugestiami podejść pedagogicznych, które mogą się przyczynić do rozwijania czynnika inspiracji wśród studentów.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the problem of shaping entrepreneurial postures and attitudes within entrepreneurship education. Over the last decades entrepreneurship education has become a vital area of research, classroom practice and policy regulations and is widely considered as one of the key instruments to increase entrepreneurial attitudes and intentions of potential entrepreneurs. However, there is no clear consensus as to the factors that directly influence individual decisions to start new ventures. Therefore, there still exists a need to further clarify which elements in entrepreneurship education play a role in influencing new venture creation. This paper attempts to contribute to filling this gap by providing insight into the role of inspiration in entrepreneurship education. The results of a pilot survey questionnaire conducted over a period of three years among undergraduate students reveal that inspiration may be among the most relevant factors explaining entrepreneurial drive. The paper attempts to explain the inspiration phenomenon and draw conclusions in the form of suggested approaches to applied pedagogy to contribute to modern day entrepreneurship education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analytical Report "Entrepreneurship in the EU and Beyond", European Commision, Flash Eurobarometer (2010), no. 283.
 2. Bender C.J.G., Pathways of Change for Integrating Community-service Learning into the Core Curriculum, "Education as Change" 11 (2007) 3, pp. 127-142.
 3. Bridge S., Hegarty C., Porter S., Rediscovering Enterprise: Developing Appropriate University Entrepreneurship Education, "Journal of Education and Training" 52 (2010) 8/9, pp. 722-734.
 4. Coffield F., Just Suppose Teaching and Learning Became the First Priority, Learning and Skills Network, London 2008.
 5. Cope J., Watts G., Learning by Doing - an Exploration of Experience, Critical Incidents and Reflection in Entrepreneurial Learning, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research" 6 (2000) 3, pp. 104-24.
 6. Hytti U., Stenholm P., Heinonen J., Seikkula-Leino J., Perceived Learning Outcomes in Entrepreneurship Education: the Impact of Student Motivation and Team Behavior, "Education and Training" 52 (2010) 8/9, pp. 587-606.
 7. Kirby D.A., Humayun H., Outcomes of an Entrepreneurship Education Program: an Empirical Study in Egypt, "International Journal of Management" 30 (2013) 3, pp. 23-35.
 8. Król R., Jacques Maritain. Inspiration for the Discovery of European Man, "Civitas. Studies on Politics Philosophy" 9 (2006), pp. 68-80.
 9. Kuratko D.F., The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, "Entrepreneurship Theory and Practice" 29 (2005) 5, pp. 577-598.
 10. Levy J., Wubbels Th., Brok P., Brekelmans M., Students' Perceptions of Inter- personal Aspects of the Learning Environment, "Learning Environments Research" 6 (2003), pp. 5-36.
 11. Makieła Z., Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.
 12. Mwasalwiba E.S., Entrepreneurship Education: a Review of its Objectives, Teaching Methods and Impact Indicators, "Education and Training" 52 (2010) 1, pp. 20-47.
 13. Pittaway L., Cope J., Entrepreneurship Education: a Systematic Review of the Evidence, "International Small Business Journal" 25 (2007) 5, pp. 479-510.
 14. Rachwał T., Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość-Edukacja" 1 (2005), s. 137-143.
 15. Rae D., Entrepreneurial Learning: a Narrative-based Conceptual Model, "Journal of Small Business & Enterprise Development" 12 (2005) 3, pp. 323-335.
 16. Rae D., Universities and Enterprise Education: Responding to the Challenges of the New Era, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 17 (2010) 4, pp. 591-606.
 17. Raposo M., Paco A., Entrepreneurship Education: Relationship between Education and Entrepreneurial Activity, "Psicothema" 23 (2011) 3, pp. 453-457.
 18. Rigg C., O'Dwyer B., Becoming an Entrepreneur: Researching the Role of Mentors in Identity Construction, "Education and Training" 54 (2012) 4, pp. 319-329.
 19. Schuitema J., Dam G.,Veugelers W., Teaching Strategies for Moral Education: a Review, "Journal of Curriculum Studies" 40 (2007), pp. 1-21.
 20. Tenenbaum G., Naidu S., Jegede O., Austin J., Constructivist Pedagogy in Conventional On-campus and Distance Learning Practice: an Exploratory Investigation, "Learning and Instruction" 11(2001) 2, pp. 87-111.
 21. Tracey P., Phillips N., The Distinctive Challenge of Educating Social Entrepreneurs, "Academy of Management Learning and Education" 6 (2007) 2, pp. 264-271.
 22. Van der Zee T., Jong A., Teachers as a Source of Inspiration in Catholic Schools, "Journal of Empirical Theology" 22 (2009) 1, pp. 7-29.
 23. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 9 (2013), pp. 246-257.
 24. Wenger E., Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, Cambridge, MA 2002.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu