BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielak Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Czy koncepcja " odmaterializowania" gospodarki czyni bardziej realnym rozwój zrównoważony?
Source
Ekonomia i Środowisko, 1999, nr 1 (14), s. 165-169
Economics and Environment
Keyword
Konferencja naukowa, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Ekologia, Gospodarka
Scientific conference, Environmental protection, Sustainable development, Ecology, Economy
Abstract
5 marca 1999 roku odbyła się międzynarodowa konferencja Odmaterializowanie polskiej gospodarki - otwarciem w XXI wiek zorganizowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej MOŚZNiL oraz niemiecki Instytut ds. Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu. Podstawę do dyskusji stanowiły wyniki badań projektu badawczego ECOPOL (.Ekologiczna polityka gospodarcza. Strategia dla Polski w XXI wieku) realizowanego przez InE we współpracy z Instytutem z Niemiec częściowo finansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wiodącym celem tego projektu jest analiza możliwości proekologicznych przemian strukturalnych w Polsce w aspekcie znaczącego obniżenia materiało- i energochłonności działalności gospodarczej. Zwiększenie wydajności zużywanych zasobów może dać nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także środowiskowe, zmniejszając jego obciążenie "balastem ekologicznym". (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu