BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej
Strategic Games in Entrepreneurial Education
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 303-325, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Gry strategiczne, Edukacja, Przedsiębiorczość, Gry ekonomiczne
Strategic games, Education, Entrepreneurship, Economic games
Note
summ., streszcz.
Abstract
W gospodarce opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabierają szkolenia przyczyniające się do rozwoju kapitału ludzkiego. Jedną z metod dydaktycznych szczególnie obiecujących w edukacji przedsiębiorczej są strategiczne gry zarządcze. Szkolenie z wykorzystaniem tej metody polega na tym, że osoby szkolone prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, podejmując w kolejnych rundach decyzje związane z wieloma aspektami prowadzenia firmy, takimi jak produkcja, marketing, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Gry strategiczne są w stanie rozwijać takie umiejętności jak praca zespołowa, zdolność do podejmowania decyzji czy umiejętności analityczne. Aby się tak jednak stało, konieczny jest spójny, jasny i odzwierciedlający rzeczywistość gospodarczą scenariusz gry.(abstrakt oryginalny)

In a knowledge-based economy training supporting the development of human capital has became of the greatest importance. Strategic management games appear to be a promising training method. The players put themselves in the position of business managers in various aspects of company management. Their task is to make decisions within their area of competence, for example production, marketing, finance or human resource management. Strategic games are able to develop such skills as team-work, decision-making ability or analytical skills. To fulfil the scenario of the game should be comprehensive and clear and should reflect the business reality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balan P., Metcalfe M., Identifying Teaching Methods that Engage Entrepreneurship Students, "Education and Training" 2012, vol. 54, no. 5, s. 368-384.
 2. Bell B.S., Kanar A.M., Kozlowski S.W.J, Current Issues and Future Directions in Simulation-Based Training in North America, "The International Journal of Human Resources Management" 2008, vol. 19(8), s. 1416-1434.
 3. Bovinet J.W., Interdisciplinary Teaching Combined with Computer-Based Simulation: A Descriptive Model, "Marketing Education Review" 2000, vol. 10(3), s. 53-62.
 4. Chua A.Y.K., The Design and Implementation of a Simulation Game for Teaching Knowledge Management, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2005, vol. 56(11), s. 1207-1216.
 5. Cohen K.J., Rhenman E., The Role of Management Games in Education and Research, "Management Science" 1961, vol. 7(2), s. 131-166.
 6. Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 7. Greene J.R., Business Gaming for Marketing Decisions, "Journal of Marketing" 1960, vol. 27(1), s. 21-25.
 8. Heinonen J., An Entrepreneurial-Directed Approach to Teaching Corporate Entrepreneurship at University Level, "Education and Training" 2007, vol. 49, no. 4, s. 310-324.
 9. Heinonen J., Poikkijoki S.-A., An Entrepreneurial-Directed Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible?, "Journal of Management Development" 2006, vol. 25, no. 1, s. 80-94.
 10. Hessles J., Grilo I., Thurik R., van der Zwan P., Entrepreneurial Exit and Entrepreneurial Engagement, "Journal of Evolutionary Economics" 2011, vol. 21, s. 447-471.
 11. Honig B., Samuelsson M., Planning and the Entrepreneurs: A Longitudinal Examination of Nascent Entrepreneurs in Sweden, "Journal of Small Business Management" 2012, vol. 50(3), s. 365-388.
 12. Iyigun M.F., Owen A.L., Risk, Entrepreneurship, and Human - Capital Accumulation, "The American Economic Review" 1998, s. 454-457.
 13. Jackson J.R., Learning from Experience in Business Decision Games, "California Management Review" 1959, vol. 1(2), s. 92-107.
 14. Jones C., Entrepreneurship Education: Revisiting our Role and its Purpose, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2010, vol. 17, no. 4, s. 500-513.
 15. Marvel M.R., Human Capital and Search-Based Discovery: A Study of High-Tech Entrepreneurship, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2013, vol. 37(2), s. 403-419.
 16. McRaith J.F., Goeldner Ch.R., A Survey of Marketing Games, "Journal of Marketing" 1962, vol. 27, s. 69-72.
 17. Mitchell R.C., Combining Cases and Computer Simulations in Strategic Management Courses, "Journal of Education for Business" 2004, vol. 79(4), s. 198-204.
 18. Nabi G., Linan F., Graduate Entrepreneurship in the Developing World: Intentions, Education and Development, "Education and Training" 2011, vol. 53, no. 5, s. 325-334.
 19. Richardson J.T.E., Students' Approaches to Learning and Teachers' Approaches to Teaching in Higher Education, "Educational Psychology" 2005, vol. 25, no. 6, s. 673-680.
 20. Smith K., Beasley M., Graduate Entrepreneurs: Intentions, Barriers and Solutions, "Education and Training" 2011, vol. 53, no. 8, s. 722-740.
 21. Tan S.S., Ng C.K.F., A Problem-Based Learning Approach to Entrepreneurship Education, "Education and Training" 2006, vol. 48, no. 6, s. 416-428.
 22. Tanner M.M., Linquist T.M., Using Monopoly™ and Teams-Games-Tournaments in Accounting Education: a Cooperative Learning Teaching Resource, "Accounting Education" 1998, vol. 7(2), s. 139-162.
 23. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, vol. 9, s. 246-257.
 24. Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.
 25. Wills K.V., Clerkin T.A., Incorporating Reflective Practice into Team Simulation Projects for Improved Learning Outcomes, "Business Communication Quarterly" 2009, vol. 72(2), s. 221-227.
 26. Zantow K., Knowlton D.S., Sharp D.C., More Than Fun and Games: Reconsidering the Virtues of Strategic Management Simulations, "Academy of Management Learning and Education" 2005, vol. 4(4), s. 451-458.
 27. Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, vol. 8, s. 10-23.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu