BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Safin Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Przedsiębiorcze zachowania studentów - stan i konsekwencje dla dydaktyki
Entrepreneurial Intentions and Activities of Polish Students - the state of affairs and its implication for education
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 327-340, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Studenci, Przedsiębiorstwo, Dydaktyka
Entrepreneurship, Students, Enterprises, Didactics
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł zawiera omówienie wyników badań, które odbyły się w ramach projektu GUESSS. Prowadzone po raz pierwszy w Polsce badania koordynowane przez Uniwersytet w St. Gallen (Szwajcaria) dostarczają wiele ciekawych informacji na temat poziomu przedsiębiorczości polskich studentów oraz jej uwarunkowań. Szczególnie istotne są odniesienia do sposobu nauczania przedsiębiorczości. Niski odsetek studentów zaangażowanych w proces przedsiębiorczości i niski odsetek właścicieli przedsiębiorstw spośród studentów każe stawiać pytania o efektywność modelu kształcenia. Ciekawych informacji dostarczają odpowiedzi studentów na pytanie o praktyczną przydatność przekazywanej wiedzy. W badaniach polskich wzięło udział ponad 11 tysięcy studentów z 37 uczelni różnych typów.(abstrakt oryginalny)

The article contains an overview of the results of research conducted as part of the project GUESSS. Conducted for the first time in Poland by the University in St. Gallen, the research provides interesting information on the level of Polish students' entrepreneurship and their determinants. Particularly significant are the references to the method of teaching entrepreneurship. A low percentage of students was engaged in the entrepreneurial process and a low percentage of business owners amongst the students forces to question the effectiveness of the teaching model. Interesting results come from the student responses to a question of the practicality of the knowledge shared. The research was conducted amongst over 11 thousand Polish students from 37 universities of various types.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bae T.J., Qian S., Miao C., Fiet J.O., The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review, "Entrepreneurship Theory and Practice", Special Issue, vol. 38, Issue 2, March 2014, s. 217-254.
  2. Banerski G. i in., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
  3. Czy nowe firmy pomogą przywrócić dobrą koniunkturę, "Harvard Business Review Polska" 2013, nr 2.
  4. Łaguna M., Przekonania na własny temat i aktywność celową. Badania nad przedsiębiorczością, GWP, Gdańsk 2009.
  5. Mugler J., The Role of the Universities in Educations for Entrepreneurship, w: Beiträge zur Gestaltung des Faches, "Ökonomie der Klein- und Mittelbetriebe", Fachverlag Wirtschaftsuniversität, Wien 1992.
  6. Schramm C., Rozszerzone zajęcia z przedsiębiorczości, "Harvard Business Review Polska" 2013, nr 2.
  7. Sieger P., Baldegger R., Fueglistaller U., Unternehmerische Absichten und Aktivitäten von Studierenden in der Schweiz: Ergebnisse aus dem GUESSS Projekt 2011, St. Gallen (KMU-HSG).
  8. Talko L.K., 186511 milionerów i ciągle przybywa, "Duży Format. Gazeta Wyborcza", z dnia 13.09.2000.
  9. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu