BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Charakterystyka państw BRICS
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, 2015, 26-43, tab.
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Bezrobocie, Siła robocza, Inflacja
Gross domestic product (GDP), Unemployment, Labour force, Inflation
Company
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Stowarzyszenie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Bank Światowy, Grupa G20, Szanghajska Organizacja Współpracy, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Klub Paryski, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Eurasian Economic Community, World Bank, G20 Group, Shanghai Cooperation Organisation, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), , International Standard Organization (ISO)
Country
Rosja, Brazylia, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki (RPA)
Russia, Brazil, India, China, Republic of South Africa
Abstract
Federacyjna Republika Brazylii to największe państwo Ameryki Południowej. Zajmuje powierzchnię 8,5 min km2 (tj. 47,5% kontynentu). Graniczy z dziesięcioma państwami: Argentyną, Boliwią, Gujaną Francuską, Gujaną, Kolumbią, Paragwajem, Peru, Surinamem, Urugwajem oraz Wenezuelą21. Stolicą państwa jest miasto Brasilia. Największą część kraju zajmuje Wyżyna Brazylijska, Wyżyna Gujańslca oraz Nizina Amazonki. Ze względu na rozległość terytorium i zróżnicowane ukształtowanie w Brazylii występują duże różnice klimatyczne. Do bogactw naturalnych Brazylii należą: boksyty, złoto, rudy żelaza, magnez, nikiel, fosforany, cyna, uran, ropa naftowa, drewno, gaz ziemny, węgiel kamienny, rudy manganu, kamienie szlachetne(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atlas świata, http://atlas.agp.pl (30.08.2014)
 2. Brazylia. Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców. PARP, http://www.paip.gov.pl/files/74/81/106/ 5396.pdf (30.08.2014)
 3. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4573844/brazylia-gospodarka.html (30.08.2014)
 4. The WorldFactbook 2013. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/ 2075.html (2.09.2014)
 5. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012. GUS, Warszawa 2012
 6. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4169014/brazylia.html (30.08.2014)
 7. http://pl.wikipedia.org/Wiki/Rosja (30.08.2014)
 8. Oficjalna strona Rady Federacji Rosyjskiej, http://www.council.gov.ru/en/ (30.08.2014)
 9. http://pl.wikipedia.org/Wiki/Rosja (30.08.2014)
 10. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4575220/rosja-gospodarka.html (30.08.2014)
 11. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4574276/indie-gospodarka.html (30.08.2014)
 12. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4574276/indie-gospodarka.html (30.08.2014)
 13. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4169020/chiny.hbnl (30.08.2014)
 14. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4169020/chiny.html (30.08.2014)
 15. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4169126/republika-poludniowej-afryki.html (30.08.2014)
 16. http://encyklopedia.pwn.p1/haslo/4169126/republika-poludniowej-afryki.html (30.08.2014)
 17. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4169126/republika-poludniowej-afryki.html (30.08.2014)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu