BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Grzegorz
Title
Sportowe i turystyczne walory jeździectwa
Sports and Tourist Values of Equestrianism
Source
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2006, nr 30, s. 31-51, fot., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju
Keyword
Sport, Turystyka, Historia, Aktywność turystyczna, Szlaki turystyczne, Rekreacja, Czas wolny
Sport, Tourism, History, Tourist activity, Tourist routes, Recreation, Leisure time
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dla wielu ludzi kontakt z tak dużym zwierzęciem jakim jest koń, umiejętności powodowania nim podczas jazdy oraz możliwość obcowania z naturą, są źródłem niezwykle silnych emocji i przeżyć, które, zwłaszcza w młodym wieku, zostawiają trwały ślad w charakterach i osobowościach. Współczesne konkurencje jeździeckie wywodzą się ze sposobu użytkowania koni w XVIII i XIX wieku, głównie w jednostkach wojskowych Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch czy Hiszpanii. Duże znaczenie w kreowaniu rywalizacji w szeroko rozumianym jeździectwie miały także popularne wówczas konne polowania z psami. Współcześnie w jeździectwie upatruje się doskonałą formę aktywnej rekreacji i turystyki. Badania wykazują, że jest to najbardziej rozwojowa (podobnie jak pływanie) dla organizmu człowieka forma spędzania wolnego czasu. Paradoksalnie jest też najmniej urazową (chociaż powszechnie znane są przypadki nawet śmiertelnych wypadków). Zawody sportowe rozgrywane są w siedmiu konkurencjach: ujeżdżeniu, skokach, WKKW, powożeniu, woltyżerce, rajdach długodystansowych oraz reiningu. Jednak turystyka konna jest chyba jedyną formą uprawiania jeździectwa, o której można powiedzieć, że się w Polsce odradza. I nie chodzi tutaj o XVII- i XVIII-wieczne zagraniczne, czy towarzyskie wyprawy magnaterii i szlachty, ale o użytkowanie konia w celach stricte turystycznych, mających na celu poznanie nowych miejsc, jak również będących formami wypraw naukowych. (abstrakt oryginalny)

For many people, contact with such a large animal like a horse, ability to control it while riding, and a possibility to feel the nature are the source of great emotions and experiences, which can leave a permanent positive effect in personality and character of a person, especially at a young age. Modern equestrian sports have their origins in the way horses were used in the 18th and 19th centuries, especially in British, French, Italian or Spanish armies. Mounted hunting with dogs, which was popular at that time, also contributed much to creating competition in widely understood equestrianism. At present, horse-riding is considered to be an excellent form of active recreation and tourism. Surveys show that this is the most intensely developing (just like in case of swimming) form of leisure activity for the human organism. Paradoxically, it is also the least-frequently injury causing activity (although even fatal accidents are widely known). Sports competitions are held in seven events: dressage, jumping, eventing, driving, vaulting, endurance riding and reining. However, horseback tourism is the only form of equestrianism which can be said to be reviving in Poland. And it is not about the 17th- and 18th-century foreign or social travels of the nobles and magnates, but rather about using the horse for strictly tourism-related purposes, aiming at getting to know new places as well as being a form of research expeditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Kamiński J.: Konie rubinowe. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1982.
 2. Kotowska J.M., Kaszuba-Warpechowska E.: ABC jeździectwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1998.
 3. Królikiewicz A.: Jeździec i koń w terenie i skoku. Metody przygotowania i zaprawy, Sport i turystyka, Warszawa 1953.
 4. Górska turystyka jeździecka, M.P. Krzemień (red.), Wydawnictwo Ostoja, Kraków 2002.
 5. Morris D.: Dlaczego koń rży. O czym mówi nam zachowanie konia, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 6. Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.: Konie huculskie - żywy element krajobrazu Karpat, [w:] Krajobrazy Karpat, Materiały konferencyjne, Cieszyn 2004, s. 35-36.
 7. Pruchniewicz W.: Akademia Jeździecka, cz. 1, Chaber PR, Warszawa 2003.
 8. Świat Koni, "Ogólnopolski magazyn hippiczny" 2005, nr 12(20).
 9. Tomczyk-Wrona I.: Konie huculskie - historia rasy, [w:] "Koński Targ" 2004, nr 8.
 10. Węglorz D.: Jeździectwo jako forma sportu, rekreacji i turystyki (maszynopis pracy magisterskiej), GWSH, Katowice 2003.
 11. www.plrha.pl.
 12. www.pttk.pl.
 13. www.pzj.pl.
Cited by
Show
ISSN
1428-9520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu