BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak-Bakun Natalia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
The Diversity of Socioeconomic Development of Rural Areas in the Wielkopolska Region
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 7-13, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Obszary wiejskie, Autokorelacja przestrzenna, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural areas, Spatial autocorrelation, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski. Dokonano pomiaru składowych rozwoju (renta położenia, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, kapitał ludzki i społeczny, finanse lokalne) i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także stworzono typologię obszarów wiejskich Wielkopolski. Do pomiaru wykorzystano miarę syntetyczną. Rozpoznanie zależności przestrzennej możliwe było dzięki zbadaniu współczynnika autokorelacji I Morana. Otrzymane wyniki badań dowiodły występowania istotnych zróżnicowań w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski. (abstrakt oryginalny)

The aim of the following article is diagnosis of the condition and diversity of socioeconomic development of rural areas in the Wielkopolska region. The object of the study was selected development conditions: location rent, infrastructural equipment, human and social capital. Proceedings conducted research which measured the socioeconomic development and made a typology of rural areas. The assumed goal was realised with the application of synthetic measure and the spatial autocorrelation (Global Moran's I). The results of the analysis showed significant differences level of socioeconomic development of rural areas in Wielkopolska region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bagdziński Stanisław Leszek, Kosiedowski Wojciech, Marszałkowska Maria, 1995: Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji w warunkach transformacji systemowej, [w] Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  2. Bartkowiak Natalia, Poczta Walenty, 2012: Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, s. 180-185.
  3. Janc Krzysztof, 2006: Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) - wybrane zagadnienia metodyczne, [w] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), "Dokumentacja Geograficzna", nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 76-83.
  4. Rosner Andrzej, Stanny Monika, 2014: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna), IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Wojtasiewicz Lucyna, 1996: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, J.J. Parysek (red.), Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  6. Wysocki Feliks, Lira Jarosław, 2005: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 175-178.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu