BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osika Grażyna
Title
Kłamstwo w negocjacjach
Lies in Negotiations
Source
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2006, nr 28, s. 271-282, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii
Keyword
Negocjacje, Strategie negocjacyjne, Teoria negocjacji, Etyka biznesu, Etyka, Etyka działalności gospodarczej, Zachowania społeczne, Manipulacja społeczna, Psychologia społeczna, Psychologia biznesu, Komunikowanie społeczne
Negotiations, Negotiation strategies, Negotiation theory, Business ethics, Ethics, Business activity ethics, Social behaviour, Social manipulation, Social psychology, Business psychology, Social communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ten jest próbą analizy kłamstwa w odniesieniu do procesu negocjacyjnego. Autorka zestawia motywy kierujące osobami kłamiącymi z celami, jakie w negocjacjach mają zostać osiągnięte. Wszelkie działania podejmowane w negocjacjach uzależnione są od rodzaju przyjmowanej strategii, stąd też to właśnie strategia stanowi punkt wyjścia do przeprowadzanych badań. W prezentowanej analizie przyjęto perspektywę pragmatyczną. Dzięki temu, niniejszy artykuł może stanowić teoretyczną podstawę mającą zastosowanie w konkretnych sytuacjach negocjacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt of analysis of lies concerning the negotiation process. The author connects the reasons motivating liers with the the purposes which are to be achieved during the process of negotiation. All activities in the negotiation process depend on a kind of accepted strategy, therefore strategy is a beginning point of this investigation. The author considers only pragmatic point of view, thus presented analysis could also form basis to practical application in actual negotiations. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antas J.: O kłamstwie i kłamaniu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 1999.
 2. Bazerman M., Neale M.: Negocjując racjonalnie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Libra Pracownia Wydawnicza, Olsztyn 1997.
 3. Ekman P.: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, PWN, Warszawa 1997.
 4. Goffman E.: Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa 1981.
 5. Gryffin E.: Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003.
 6. Kołakowski L.: Mini wykłady o maxi sprawach, Wyd. ZNAK, Kraków 1998.
 7. Mastenbroek W.: Negocjowanie, PWE, Warszawa 1996.
 8. Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 9. Nierenberg G. I.: Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu, P. Cichawa, B. Żebrowska, M. Nadworny (tłum.), Warszawa 1994.
 10. Osika G.: Negocjacje - charakterystyka procesu, Zeszyty Politechniki Śląskiej 2000, nr 7.
 11. Sigmund K., Ernest F., Ernest M., Nowak A.: Warto grać uczciwie, "Świat Nauki", marzec 2002.
 12. Ury W.: Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 1995.
 13. Walters S., B.: Kłamstwo cała prawda o..., GWP, 2002.
 14. Witkowski T.: Psychologia kłamstwa, Oficyna Wydawnicza UNUS, 2002.
 15. Zbiegiń-Maciąg L.: Taktyki i techniki negocjacyjne, Wyd. AGH, Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
1428-9520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu