BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sałek Przemysław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Obecność ukraińskich spółek sektora rolno-żywnościowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Presence of Ukrainian Agricultural Companies on the Stock Exchange in Warsaw
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 88-96, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Giełda papierów wartościowych
Agriculture, Arable farm, Stock market
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem artykułu jest określenie przyczyn obecności ukraińskich spółek rolnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w kontekście braku takowej obecności polskich przedsiębiorstw rolnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że duże, zintegrowane pionowo holdingi rolne z Ukrainy poszukują kapitału za granicą, a GPW w Warszawie jest dla nich atrakcyjna, gdyż cieszy się dużą renomą w Europie. Od 2006 roku na GPW zadebiutowało aż 7 ukraińskich spółek sektora rolno-żywnościowego, a najwięksi ich przedstawiciele to Kernel i Astarta. O braku ich polskich odpowiedników decyduje przede wszystkim skala działalności największych polskich gospodarstw rolnych, która jest znacząco mniejsza niż ich ukraińskich odpowiedników. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns factors determining presence of Ukrainian agricultural companies on Warsaw Stock Exchange (WSE) and absence of Polish ones. The analysis revealed that large, vertically integrated agricultural holdings from Ukraine find WSE attractive for obtaining foreign capital. Since 2006 as many as 7 Ukrainian agricultural companies have debuted on the WSE, among them Kernel and Astarta being the largest ones. On the other hand, Polish agricultural companies do not enter WSE because they operate on a significantly smaller scale than their Ukrainian counterparts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balmann Alfons i in., 2013: Productivity and Efficiency of Ukraine Agricultural Enterprise, Kyiv, s. 13-15.
 2. Bojnec Stefan, Kvasha Sergii, Oliynyk Olena, 2014: Agricultural financial systems in Slovenia and Ukraine, "Bulgarian Journal of Agricultural Science", 20 (no. 2), s. 460.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku. 2014: GUS, Warszawa, s. 75.
 4. Hub Bohdan, 2012: Ukraina-Polska: od partnerstwa strategicznego do porozumienia społecznego, [w] Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno kulturowy wymiar współpracy, K. Jędrzaszczyk i in. (red.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Poznań, s. 201.
 5. Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, 2006: Inwestycje, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 75.
 6. Melnychuk Volodymyr, Parkhomenko Sergiy, Lissitsa Alexej, 2005: Creation of agricultural land market in Ukraine: current state of development, "Discussion Paper", no. 86, s. 3-30.
 7. Sałek Przemysław, 2014: Polskim spółkom rolnym daleko na GPW, "Gazeta Giełdy Parkiet" http://www.parkiet.com/artykul/23,1307670-Polskim-spolkom-rolnym-daleko-na-GPW.html, dostęp: 15.03.2014).
 8. Wilczyński Włodzimierz, 2010: Ukraina. Leksykon, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, s. 201.
 9. www.gielda.onet.pl
 10. www.gpw.pl
 11. www.international.gpw.pl
 12. www.parkiet.com
 13. www.portalspozywczy.pl
 14. www.worldbank.org
 15. Zniesienie cła na ukraińskie towary wpłynie na polskie rolnictwo, [on-line], http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/zniesienie-cla-na-ukrainskie-towary-wplynie-na-polskie-rolnictwo,98026.html, dostęp: 15.04.2014.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu