BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moździerz Anna (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Fiscal Consolidation in Hungary in 2010-13
Konsolidacja fiskalna na Węgrzech w latach 2010-2013
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2015, no 13, s. 43-60, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Dług publiczny, Finanse publiczne, Konsolidacja, System podatkowy
Financial crisis, Public debt, Public finance, Consolidation, Tax system
Note
summ., streszcz.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Celem artykułu jest rozpoznanie metody konsolidacji fiskalnej realizowanej na Węgrzech w latach 2010-2013. Chodzi o ustalenie, czy obserwowana poprawa salda budżetowego i zmniejszenie długu odbyły się poprzez dostosowania po stronie wydatkowej, dochodowej, czy też po obu stronach. Głównym celem rządu Viktora Orbána jest ograniczenie długu publicznego. Miał temu służyć plan reform strukturalnych Szélla Kálmána, który na obecnym etapie wdrożenia w niewielkim stopniu przyczynił się do poprawy stanu finansów publicznych. Badania przedstawione w artykule prowadzą do wniosku, że dotychczasowe pozytywne efekty działań konsolidacyjnych skutkujące zmniejszeniem deficytu budżetowego są wynikiem przede wszystkim dostosowań po stronie dochodowej (podwyżek stawek podatków i wprowadzenia nowych danin publicznych). Wstępna ocena skuteczności konsolidacji na podstawie kryterium zmiany relacji długu publicznego do PKB jest negatywna. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the fiscal consolidation methods implemented in Hungary in 2010-13 and to gauge whether adjustments on the expenditure side or on the revenue side had the greater influence on improvements in the budget balance and reduction in the public debt. The chief aim of Viktor Orbán's government is to restrict the public debt. The instrument that was to achieve this was the Széll Kálmán plan for structural reform, which at its current stage of implementation has contributed little to improving the state of the public finances. The paper concludes from the presented evidence that the reduction in the budget deficit brought about by the consolidation measures is primarily the result of adjustments on the revenue side (increased rates of taxation, the introduction of new public levies). The paper takes the provisional position that consolidation has not proved an effective means of securing changes in the ratio of public debt to GDP. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act CIII (2011) "Törvény a népegészségügyi termékadóról" [Act on the product tax related to public health].
 2. Act CXVI (2012) "Act CXVI of 2012 on the Financial Transaction Duty". Hungarian Official Gazette, No. 98/2012, 23 July.
 3. Act CXCIV (2012) "Act CXCIV of 2011 on the Economic Stability of Hungary". Operative Regulations on the Fiscal Council, 25 April.
 4. Alesina, A. F. and Ardagna, S. (2009) "Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending". NBER Working Paper Series No. 15438.
 5. Biuletyn (2012) "Biuletyn Ekonomiczny" [Economic Bulletin]. Department for the Promotion of Trade and Investment, Embassy of the Republic of Poland in Budapest, No. 7/2012.
 6. Biuletyn (2013) "Biuletyn Ekonomiczny" [Economic Bulletin]. Department for the Promotion of Trade and Investment, Embassy of the Republic of Poland in Budapest, No. 12/2013.
 7. European Commission (2007) "Public Finances in EMU 2007". European Economy 3.
 8. European Commission (2013) Cyclical Adjustment of Budget Balances. European Commission, Directorate General ECFIN Economic and Financial Affairs, Economic Databases and Statistical Coordination, Autumn.
 9. European Parliament (2013) "European Parliament Resolution of 3 July 2013 on the Situation of Fundamental Rights: Standards and Practices in Hungary, P7_TA(2013)0315.
 10. Financial Times (2013) "Hungary and the Price of Orban's Phoney Wars". Financial Times, 5 November.
 11. Financial Times (2014) "Hungary's Attacks on the Rule of Law and Why They Matter for Business". Financial Times, 5 February.
 12. Forbes (2010) "Zatwierdzono reformę emerytur na Węgrzech" [Pension reform approved in Hungary]. Forbes, 14 December, http://www.forbes.pl. Accessed: 10 March 2014.
 13. Fundamental Law (2011) "The Fundamental Law of Hungary", 25 April.
 14. Government of Hungary (2011) Széll Kálmán Terv 1.0, Összefogás az Adósság Ellen, március.
 15. Government of Hungary (2012a) "Report on Measures Taken in Response to the Council Recommendation of 13 March 2012 under the Excessive Deficit Procedure". Government of Hungary, October.
 16. Government of Hungary (2012b) A Következő Lépés, Széll Kálmán Terv 2.0, április.
 17. IMF (2007) "International Monetary Fund Code of Good Practices on Fiscal Transparency", http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm. Accessed: 27 March 2014.
 18. Jankiewicz, G. (2013) Podatek od wypadków samochodowych i podatek od ubezpieczeń [Tax on car accidents and tax on insurance]. A Guide to the Market. Department for the Promotion of Trade and Investment, Embassy of the Republic of Poland in Budapest, http://www.budapest.trade.gov.pl. Accessed: 11 February 2014.
 19. Ministry for National Economy (2011) "Hungary's Structural Reform Programme 2011-2014 Based on the Political Thesis of the Széll Kálmán Plan". Budapest: Ministry for National Economy, March.
 20. Népegészségügyi termékadó (2013), http://www.nav.gov.hu/. Accessed: 10 December 2013.
 21. Niewiadomski, A. (2011) "Partia Orbana doprowadziła do uznania partii opozycyjnej za «organizację przestępczą»" [Orban's party ensures recognition of the opposition party as a "criminal organisation"], http://fakty.interia.pl/swiat, 30 December 2011. Accessed: 15 March 2014.
 22. OECD (2014) OECD Economic Surveys: Hungary 2014. OECD Publishing, January.
 23. Wprost (2013) "Orban obłoży jachty i zegarki 35-procentowym podatkiem?" [Will Orban impose a 35% tax on yachts and watches?" Wprost, 29 July.
 24. "2013 - A Megújuló Magyarország Adórendszere, Adóváltozások összefoglaló", http://www.kormany.hu, 27 November 2012. Accessed: 20 March 2014.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1303
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu