BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotulewicz Karolina (Cracow University of Economics, Poland), Kozłowska Małgorzata (Pedagogical University of Cracow)
Title
Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia
Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2015, no 13, s. 83-102, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Turystyka, Rozwój gospodarczy, Rozwój turystyki
Tourism, Economic development, Tourism development
Note
summ., streszcz.
Country
Gruzja
Georgia
Abstract
Od przełomu lat 90. XX w. i pierwszej dekady XXI w. Gruzji coraz bardziej zależy na odrodzeniu i rozwoju turystyki. Obrany przez nią kierunek rozwoju gospodarczego jest zasadny, ponieważ kraj ten posiada duże walory turystyczne. Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia turystyki we współczesnej Gruzji. Obecnie turystyka jest ważnym czynnikiem politycznej i międzynarodowej integracji. Fakt ten został dostrzeżony przez władze współczesnej Gruzji i od 2000 r. w rozwoju tego sektora rząd republiki upatruje możliwość wejścia państwa na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Podsumowując rolę i znaczenie turystyki w systemie gospodarczym Gruzji, należy stwierdzić, że od początku XXI w. jest ona znaczącym źródłem dochodu narodowego. (abstrakt oryginalny)

Georgia has taken a growing interest in reviving and developing tourism since the late 1990s. The country's considerable tourist assets make this a valid choice of direction for the country's economic growth. The paper aims to show the role and significance of tourism in contemporary Georgia. The authorities, who also noted the sector's importance as a factor of political and international integration, have regarded its development as a main pathway for the state's economic growth since 2000. It can be seen in the performance of the sector, which has been making a considerable contribution to Georgia's GDP since the beginning of the century, that the strategy has been successful. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Business Georgia (2009) "Probliemy turisticzeskogo biznesa w Gruzii". http://bizzone.info/articles/1238611960.php. Accessed: 12 February 2014.
 2. Business Georgia (2010) "Izrail' podpisal z Gruzijej soglaszenije o sotrudniczestwie w sfierie turizma". http://bizzone.info/tourism/2010/1287533412.php. Accessed: 18 February 2014.
 3. Business Georgia (2012) "Ekonomiczeskaya transfromacyja Gruzii: 20 liet niezawisimosti". http://bizzone.info/articles/1341447059.php. Accessed: 15 January 2014.
 4. Business Georgia (2013a) "Gruzija i Estonia podpisali soglaszenie o wzaimopomoszczi w sfierie turizma". http://bizzone.info/tourism/2013/1378771674.php. Accessed: 18 February 2014.
 5. Business Georgia (2013b) "Ministierstwo ekonomiki i turisticzeskije associaciji sformirowali sowietnikow". http://bizzone.info/tourism/2013/1361395097.php. Accessed: 18 February 2014.
 6. Business Georgia (2013c) "Turizm dolzen stat' odnim iż wieduszczyh oraslej ekonomiki - Gieorgij Sigua". http://bizzone.info/tourism/2013/1372101258.php. Accessed: 8 December 2013.
 7. Center for World Peace (2014) Riegionalnaja Ekonomiczeskaja Raboczaja Grupa pod lidierstwom amierikanskogo Uniwiersitietskogo Centra Globalnogo Mira, Gruzija. Obzor po stranie, podgotowlien soglasno rukowodiaszczym princypam dla Armianskih-
 8. -Azierbajdżanskih-Gruzinskih-Turieckih grupp issliedowanija biznes klimata, Podgotowlien Gruzinskim Centrom Ekonomiczeskoj Politiki i Zakonodatielstwa. pp. 15-16.
 9. Corruption Perceptions Index (2009) http://archive.transparency.org/policy_ research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table. Accessed: 12 February 2014.
 10. Corruption Perceptions Index (2013) http://www.transparency.org/cpi2013/results. Accessed: 12 February 2014.
 11. Day Az (2005) "Osnownoj zadaczej turisticzeskoj otrasli Gruziii jawliaietsia formirowanieje imidza strany - Minekonomiki". http://news.day.az/georgia/18626.html. Accessed: 18 February 2014.
 12. Dąbrowski, K. (2004) Etapy rozwoju gospodarczego Gruzji w latach 1801-2004. [Stages of Georgia's economic growth, 1801-2004]. Inter-departmental Studies in Mathematics and Natural Sciences. Warsaw: Warsaw University, pp. 22, 27-28.
 13. Ekonomiczeskaya politika (2014) "Ekonomiczeskaya politika sowriemiennoj Gruzii". http://www.memoid.ru/node/Ehkonomicheskaya_politika_sovremennoj_Gruzii. Accessed: 15 January 2014.
 14. Ekonomika Gruzii (2010) "Ekonomika Gruzii". http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-12. Accessed: 12 February 2014.
 15. Elivagar (2014) "W Gruzii otieliej bolsze, a turistow mien'sze". http://elivagar.by/novosti-turizma-gruzii/v-gruzii-otelejj-bolshe-a-turistov-menshe.html. Accessed: 18 February 2014.
 16. Euromonitor (2012) http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism-in-georgia/report. Accessed: 18 February 2014.
 17. Federal Post (2003) "Szewarnadze: Gruziju spasiet turizm". http://fedpost.ru/sobytiya/10673-shevardnadze-gruziyu-spaset-turizm.html. Accessed: 12 February 2014.
 18. Georgia Online (2013) "Gruzja i Serbija podpisali soglaszenie o sotrudniczestwie w sfierie turizma". http://www.apsny.ge/2013/pol/1373513501.php. Accessed: 19 February 2014.
 19. Geostat (2014) http://geostat.ge/index.php?action=0〈=eng. National Statistics Office of Georgia. Accessed: 20 March 2014.
 20. GNTA (2012) Georgian Tourism Industry Overview. Tbilisi: Georgian National Tourism Administration, p. 6.
 21. Gruzija (2014) "Gruzija". http://igras.ru/strana.php?r=36&id=94. Accessed: 18 February 2014.
 22. Indeks wosprijatija korrupcii (2009) http://rating.rbc.ru/articles/2008/09/30/32143675_tbl.shtml?2008/09/30/32143608. Accessed: 12 February 2014.
 23. Jepifancew, A. (2011) "Rieformy w Gruzii. Analiz gruzinskih reform. Primienimy li oni w Rossii?" http://www.apn.ru/publications/article23547.htm. Accessed: 9 February 2014.
 24. Maslowa, A. (2005) Turizm w Gruzii [Tourism in Georgia]. Taszkientskij professionalnyj kolledż gostinicznogo hoziaystwa. http://www.docme.ru/doc/190834/turizm-gruzii. Accessed: 18 February 2014.
 25. Materski, W. (2010) Gruzja [Georgia]. Warsaw: Trio, pp. 154, 231, 327-28, 347-48.
 26. Miedwiediew, R. (2005) "Ekonomika stran Sodru żertwa. Na raznych skorostiah i po raznym dorogam. K postanowkie problemy". Ekonomiczeskije stratiegii 8. http://www.inesnet.ru/magazine/mag_archive/free/2005_08/medvedev.htm. Accessed: 4 February 2014.
 27. Mitręga, D. and Pietrucha, J. (2004) Gruzja [Georgia] in S. Swadźba (ed.) Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR [Economic systems of the post-Soviet countries]. Katowice: Academy of Economics.
 28. National Statistics Office of Georgia (2012) "National Accounts of Georgia 2012". Tbilisi, p. 22.
 29. Oragwielidze, I. (2013) "Turpotok rastiet, dohody padajut". http://www.ekhokavkaza.mobi/a/25207758.html. Accessed: 19 February 2014.
 30. Poczemu Gruzija (2007) "Poczemu Gruzija?". http://www.traccc.cdn.ge/rus/about/index.html. Accessed: 12 February 2014.
 31. RBC (2012) "Gruzija lidirujet po urowniu bezraboticy w riegionie". http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120516155132.shtml. Accessed: 22 November 2013.
 32. RCB (2014) "Gruzja - kraj rosnących możliwości". http://www.rcb-olsztyn.pl/files/gruzja-_opracowanie_rynkowe.pdf. Accessed: 18 February 2014.
 33. Rinkiaszwili, N. (2013) "Probliemy i pierspiektiwy razwitija turizma w Gruzii". http://www.ysu.am/files/11N_Rinkiashvili.pdf. Accessed: 12 December 2013, pp. 73-74.
 34. Tbilisskaya niedielia (2014) "Dolia turizma w WWP Gruzii uwieliczilas' na 1%".
 35. Informacyonnyj portal Tbilisskaya niedielia. http://www.georgianpress.ru/economicss/ 19604-dolya-turizma-v-vvp-gruzii-uvelichilas-na-1.html. Accessed: 22 November 2013.
 36. Trading Economics (2014) "Gruzja - inflacja" [Georgia - inflation]. http://pl.tradingeconomics.com/georgia/inflation-cpi. Accessed: 30 January 2014.
 37. Wiellisz, W. (1996) Georgia. A Brief Survey of Macroeconomic Problems and Policies. Warsaw: CASE.
 38. Żohowurd (2014) "Gazieta 'Żohowurd': Mieżdu Armienijej i Gruzijej budiet podpisano soglaszenie o sotrudniczestwie w sfierie turizma". http://www.tert.am/ru/news/2014/02/05/joghovurd6/. Accessed: 19 February 2014.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1305
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu