BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarska Czesława (Cracow University of Economics, Poland)
Title
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment
Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2015, no 13, s. 103-125, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Direct investments, Foreign investment, Systemic transformations in the economy
Note
summ., streszcz.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstract
W artykule poruszono zagadnienie związane z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (foreign direct investment - FDI) do Polski w latach 1990-2012. Szczególną uwagę poświęcono inwestycjom amerykańskim. Wykazano, że pomimo spadku udziału amerykańskich FDI w ostatnich latach w całościowym wolumenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, odgrywają one istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki, m.in. poprzez pozytywne oddziaływanie na rynek pracy oraz technologiczne unowocześnienie tych branż, w których widoczne jest znaczne zaangażowanie amerykańskiego kapitału. Ponadto amerykańskie przedsiębiorstwa obecne w Polsce cechują się wysokimi przychodami osiąganymi ze sprzedaży, wysoką skłonnością do eksportu oraz wydatkami ponoszonymi na inwestycje. (abstrakt oryginalny)

The article looks at issues connected with the inflow of foreign direct investment (FDI) to Poland during the period of systemic transformation, i.e. 1990-2012. The author focusses on American investment. She shows that despite the decreased share of American FDI in the total volume of FDI inflows to Poland in recent years, American FDI still plays a significant role in the development of the Polish economy, for example, through its positive impact on the labour market and on the technological modernisation of industries where there is considerable American capital involvement. The author also points out that American companies in Poland are characterised by high sales revenues, a high propensity to export, and by major expenditure on investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak, A. P. and Żurek, M. (2010) "Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB i stopę bezrobocia w latach 1995-2010 za pomocą modelu VAR" [Analysis of the impact of foreign direct investment on GBP and unemployment in 1995-2010 using a VAR model]. Almanacs of the University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn Nos 1-2, pp. 7-22. Olsztyn: WSIiE TWP.
 2. Bevan, A. A. and Estrin, S. (2004) "The Determinants of Foreign Direct Investment into European Transition Economies". Journal of Comparative Economics 32(4): 775-87.
 3. Dunning, J. H. (1981) International Production and the Multinational Enterprise. London: Allen & Unwin.
 4. Economist (2014a) "Special Report Poland. A Golden Opportunity". The Economist, 28 June.
 5. Economist (2014b) "Europe's Unlikely Star. Poland's Second Golden Age". The Economist, 28 June.
 6. Ernst & Young (2012) "Growth, Actually. Ernst & Young's 2012 European Attractiveness Survey", http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/2012-European-attrac-tiveness-survey. Accessed: 22 July 2014.
 7. Ernst & Young (2013) "Ernst & Young's Attractiveness Survey. Europe 2013. Coping with the Crisis, the European way", http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/European-Attractiveness-Survey-2013/$FILE/European-Attractiveness-Survey-2013.pdf. Accessed: 23 July 2014.
 8. Giles, Ch. (2014) "China Poised to Pass US as World's Leading Economic Power this Year", http://www.ft.com/cms/s/0/d79ffff8-cfb7-11e3-9b2b-00144feabdc0.html#axzz38 my1ZJDK. Accessed: 29 July 2014.
 9. GUS (2013) "Economic Activity of Entities with Foreign Capital in 2012". Statistical Information and Elaborations. Warsaw: Central Statistical Office.
 10. Hybel, J. (2009) "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce" [The impact of foreign direct investment on the labour market in Poland]. Academic Papers of the Warsaw University of Life Sciences No. 79, pp. 75-83. Warsaw: SGGW.
 11. IBRKK (2013) "Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011" [Foreign investment in Poland, 2009-2011]. Warsaw: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research.
 12. Kalotay, K. (2011) "Patterns of Inward FDI in Economies in Transition" in R. Vos and M. Koparanova (eds) Transition and Economic Diversification: Globalization and Economic Diversification Policy Challenges for Economies in Transition. Oriental Longman and Zed Hope, pp. 133-154, http://www.bloomsburycollections.com/book/globalization-and-economic-diversification-policy-challenges-for-economies-in-transition/. Accessed: 17 July 2014.
 13. Kolasa, M. and Gradzewicz, M. (2005) "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy" [The inflow of foreign direct investment and economic growth]. Ekonomista 4: 515-28.
 14. Kornecki, L. and Raghavan, V. (2011) "Inward FDI Stock and Growth in Central and Eastern Europe. Academic Research Centre of Canada". Review of Economics & Finance: 19-30.
 15. KPMG (2010) "20 Years of American Investment in Poland. Report of the American Chamber of Commerce in Poland and KPMG". Warsaw: KPMG.
 16. KPMG (2013a) "Condition of the Automotive Industry and Its Role in the Polish Economy". Warsaw: KPMG.
 17. KPMG (2013b) "Automotive Industry. Yearbook 2013". Warsaw: KPMG.
 18. Krkoska, L. (2001) "Foreign Direct Investment Financing of Capital Formation in Central and Eastern Europe". EBRD Working Paper Vol. 67.
 19. Maciejewicz, P. (2005) "500 miejsc pracy od 3M" [500 jobs from 3M]. Gazeta Wyborcza, 19 December.
 20. Majewska, M. and Grala, J. (2003) "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy Polski" [Foreign direct investment and Poland's economic growth] in W. Karaszewski (ed.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [Foreign direct investment in Poland]. Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 239-50.
 21. Marona, B. and Bieniek, A. (2013) "Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę polską w latach 1996-2010" [Use of a VECM model to analyse the impact of direct foreign investment on the Polish economy, 1996-2010]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLIV No. 2, pp. 333-50.
 22. Mateev, M. (2008) "Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Southeastern Europe: New Empirical Tests". Eighth Global Conference on Business & Economics, Florence, 18-19 October.
 23. NBP (2014) "Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r." [Polish and foreign direct investment, 2012]. Warsaw: National Bank of Poland.
 24. PAIiIZ (2013) "List of Major Foreign Investors in Poland 2013". Warsaw: Polish Information and Foreign Investment Agency, http://www.paiz.gov.pl/publications/foreign_investors_in_poland. Accessed: 31 July 2014.
 25. Pilarska, C. and Niezgoda, J. (2004) "Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski" [Macroeconomic consequences of the inflow of foreign direct investment to Poland] in Transformacja. Integracja. Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski [Transformation. Integration. Globalisation. In search of a model of economic development for Poland]. Kraków-Tarnów: Cracow University of Economics, Małopolska School of Economics in Tarnów, pp. 163-83.
 26. Puls (2014) "GM zainwestuje 250 mln EUR w Tychach" [GM to invest 250 million EUR in Tychy]. Puls Biznesu, 11 February.
 27. Rzeczpospolita (2012a) "Inwestycjom pomaga kryzys gospodarczy. Cięcie kosztów nakręca rozwój usług dla biznesu" [The economic crisis helps investment. Cost-cutting catalyses the development of services for business]. Rzeczpospolita, 5 October.
 28. Rzeczpospolita (2012b) "Centra przyciągają inwestorów" [Centres attract investors]. Rzeczpospolita, 5 October.
 29. Rzeczpospolita (2013) "Lista 500. Edycja 15" [The top 500 list. Edition 15]. Rzeczpospolita, 24 April.
 30. Rzeczpospolita (2014) "Lista 500. Edycja 16" [The top 500 list. Edition 16]. Rzeczpospolita, 23 April.
 31. Sakali, C. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in Bulgaria: An Econometric Analysis Using Panel Data". Journal of Economics and Business XVI(1): 73-97.
 32. Stawicka, M. K. (2011) "Wpływ światowego kryzysu na atrakcyjność gospodarek Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski" [The impact of the global crisis on the attractiveness of European Union countries as regards foreign direct investment, with particular reference to Poland]. Studies and Papers of the College of Management and Finance of the Warsaw School of Economics No. 108. Warsaw: SGH.
 33. Transatlantic (2014) "The Transatlantic Economy 2014. Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe". Center for Transatlantic Relations - Johns Hopkins University, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, No. 1.
 34. UNCTAD (2008) "World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge". New York and Geneva: UNCTAD.
 35. UNCTAD (2009) "World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development". New York and Geneva: UNCTAD.
 36. UNCTAD (2012) "World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies". New York and Geneva: UNCTAD.
 37. UNCTAD (2014) "World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan". New York and Geneva: UNCTAD.
 38. World Bank (2014) "Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies. Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program". Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
 39. Wprost (2013) "3M finalistą FDI Poland Investor Awards" [3M a finalist in the FDI Poland Investor Awards]. Wprost, 21 October.
 40. Zucman, G. (2013) "The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the US Net Debtors or Net Creditors?". Quarterly Journal of Economics 128(3): 1321-64.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1306
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu