BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Jacek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Makromarketing jako część nauki o marketingu
Macromarketingas a Part of Marketing Science
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 40-52, tab., bibliogr. 34 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing, Teoria marketingu, Nauki o zarządzaniu
Marketing, Marketing theory, Management sciences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł wychodzi naprzeciw podejmowanym w ostatnim okresie przez polskie środowisko marketingu akademickiego wysiłkom na rzecz nadania marketingowi bardziej naukowego charakteru. Niezbędnym krokiem w tym kierunku jest właściwe określenie jego zakresu zainteresowań. W artykule omówiono zakres zainteresowań jednego z głównych nurtów nauki o marketingu jakim jest makromarketing. (abstrakt oryginalny)

The article is going forward to the effort taken by the Polish academic marketingenvironment during the last period to give the marketing more science character. The mostindispensable step in this matter is to evaluate the scale of interests. The article describes the scaleof interest of a major marketing current such as macromarketing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AMA 2015. www.marketingpower.com/layouts/Disctionary [15.02.2015].
 2. Bartels R., R.L. Jenkins, Macromarketing, "Journal of Marketing" 41(4)/1977.
 3. Dixon D.F., Retailing in Classical Athens: Gleanings from Contemporary Literature and Art, "Journal of Macromarketing" 15/1995 (Spring), s. 74-85.
 4. Dominguez L.V., C. Vanmarcke, Market Structure and Marketing Behavior in LDCs: The Case of Venezuela. "Journal of Macromarketing" 7/1987 (Fall), s. 4-16.
 5. Etgar M., A Failure in Marketing Technology Transfer: The Case of Rice Distribution in the Ivory Coast, "Journal of Macromarketing" 3/1983 (Spring), s. 59-68.
 6. Fisk G., An Invitation to Participate in Affairs to the Journal of Macromarketing, "Journal of Macromarketing" 1/1981, s. 3-6.
 7. Fisk G., R.W. Neason, Editors' Working Definition of Macromarketing, "Journal of Macromarketing" 2/1982, s. 3-4.
 8. Hill R.P., K.K. Dhanda, Globalization and Technological Achievement: Implications for Macromarketing and the Digital Divide, "Journal of Macromarketing" 24(2)/2004, s. 147-155.
 9. Hunt S., Macromarketing as a Multidimensional Concept, "Journal of Macromarketing" 1(1)/1981.
 10. Hunt S., The Three Dichotomies Model of Marketing: An Elaboration of Issues, [w:] "Macro-Marketing: Distributive Processes from a Societal Perspective" C. Slater (ed.), Business Research Division University of Colorado, Boulder CO 1977, s. 52-56.
 11. Hunt S.D., J.J. Burnett, The Macromarketing-Micromarketing Dichotomy: A Taxonomical Model, "Journal of Marketing" 46(3)/1982, s. 11-26.
 12. Kaczmarczyk S., Przedmiot badań naukowych w dyscyplinie "nauka o marketingu", w: "Marketing w realiach współczesnego rynku", S. Figiel (red.), PWE, Warszawa 2010, s. 31-39.
 13. Kamiński J., Dlaczego marketingowi potrzebne są badania historyczne? "Marketing i Rynek" 4/2010, s. 2-8.
 14. Kamiński J., Historyczna samoświadomość marketingu, "Marketing i Rynek" 10/2010, s. 2-9.
 15. Kamiński J., Historyczne badania marketingu, "Marketing i Rynek" 8/2014, s. 98-104.
 16. Kauffman C.J., The Evaluation of Marketing in Society: The Han Dynasty of Ancient China, "Journal of Macromarketing" 7/1987 (Fall), s. 52-64.
 17. Kilbourne W., P. McDonagh, A. Prothero, Sustainable Consumption and the Quality of Life: A Macromarketing Challenge to the Dominant Social Paradigm, "Journal of Marcromarketing" 17(1)/1997, s. 4-24.
 18. Layton R.A., Towards a Theory of Marketing Systems, "European Journal of Marketing" 45/(1/2)/2011, s. 259-276.
 19. Laczniak G.R., P.R. Murphy, Distributive Justice: Pressing Questions, Emerging Directions, and the Promise of Rawlsian Analysis, "Journal of Macromarketing" 28/2008 (March). s. 5-11.
 20. Laczniak G.R., P.R. Murphy, Normative Perspectives for Ethical and Socially Responsible Marketing, "Journal of Macromarketing" 26/2006 (December), s. 154-177.
 21. Laczniak G.R., P.E. Murphy, Stakeholder Theory and Marketing: Moving from a Firm-Centric to a Societal Perspective, "Journal of Public Policy & Marketing" 31(2)/2012 (Fall), s. 284-292.
 22. McMillan J., Reinventing the Bazaar - Natural History of Markets, W.W. Norton & Company, New York 2002.
 23. Mittelstaedt R.A., R.E. Stassen, Structural Changes in the Photograph Record Industry and Its Channels of Distribution, 1946-1966, "Journal of Macromarketing" 14/1994 (Spring), s. 31-44.
 24. Neason R.W., P.D. White, The Vision of Charles C. Slater: Social Consequences of Marketing, "Journal of Macromarketing" 1/1981 (Fall), s. 4-18.
 25. Ortiz-Buonofina M., The Economic Efficiency of Channels of Distribution in a Developing Society: The Case of the Guatemalan Retail Sector, "Journal of Macromarketing" 7/1987 (Fall), s. 17-25.
 26. Ortiz-Buonofina M., The Evolution of Retail Institutions: A Case Study of the Guatemalan Retail Sector, "Journal of Macromarketing" 12/1992 (Fall), s. 16-27.
 27. Sharpiro S.J., Macromarketing: Origins, Development, Current Status and Possible Future Direction, "European Business Review" 2006, vol. 18(4), s. 307-321.
 28. Shultz C.J., From the Editor: Staying the Macromarketing Course and the Expanding Boundaries, "Journal of Macromarketing" 2/2004, s. 3-5.
 29. Shultz C.J., Macromarketing, [w:] "Explorations of Marketing in Society", G.T. Gundlach, L.G. Block, W.L. Wilkie (eds.), Thompson, Mason, OH 2007.
 30. Slater Ch. C. (ed.), Macro-Marketing Distributive Processes from Societal Perspective, Graduate School of Business Administration, University of Colorado, Boulder 1977.
 31. Wilkie W. L., E.S. Moore, Marketing's Contributions to Society, "Journal of Marketing" 63/1999 (Special Issue), s. 198-218.
 32. Wilkie W.L., E.S. Moore, Expanding Our Understanding of Marketing in Society, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1/2012, s. 55-73.
 33. Wojciechowski T., Dyskusyjny zakres współczesnego marketingu, "Marketing i Rynek" 11/2014.
 34. Żabiński L. Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze, "Marketing i Rynek" 8/2014, s. 201-207.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu