BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki), Szymańska Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych
Customer Value as a Fundament of Building Competitive Position of Arts Cinemas
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 73-85, wykr., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Kultura, Zarządzanie wartością, Komunikowanie wartości, Wartość dla klienta
Culture, Value management, Value communication, Value to customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia właściwie skonstruowanej wiązki wartości dla klienta jako fundamentu budowania pozycji konkurencyjnej kin niszowych na konkurencyjnym rynku zdominowanym przez kulturę popularną. Biorąc pod uwagę, że "głównym produktem" kin każdego typu są pojedyncze projekcje lub maratony filmowe, kina niszowe muszą przede wszystkim koncentrować się na eksponowaniu swojej unikalności, która w umyśle klienta jawi się jako atrakcyjna. Niszowe instytucje filmowe nie mogą jednak popadać w żadną ze skrajności - ani koncentrować się wyłącznie na oczekiwaniach widzów, ani na "ochronie" studyjności ponad wszystko. Analizie poddano korzyści, jakie kina studyjne chcą dostarczać swoim klientom, ich wpływ na konstruowanie oferty, sposoby komunikowania wartości, a także stopień zaawansowania współpracy z klientem i podmiotami zewnętrznymi w procesie współtworzenia wartości. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania empiryczne przeprowadzone w 2014 r. wśród pracowników i właścicieli polskich kin studyjnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is a presentation of a properly defined set of values for the customer - as a fundament of building competitive advantage for niche cinemas in the market, which is extensively dominated by the popular culture. Considering, that the "main product" of cinemas are singular shows or film marathons, niche cinemas need to concentrate on exposing their uniqueness, which appears attractive in customers' minds. Niche cinemas cannot go to extremes though - concentrate only on viewers' expectations or protecting their arts character at any price. The analysis of benefits, which can be expected by the clients, their influence on the what's on offer, ways of communicating the value and the degree of involving customer and external partiesin creating the value. Empirical basis are empirical studies conducted in 2014 among employees and owners of Polish arts cinemas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran G, Marketing współtworzenia wartości z klientem, [w:] Otto J., Sułkowski Ł. (red.), Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa 2014.
 2. Byrnes W.J., Management and the Arts, Elsevier / Focal Press, Burlington 2009, za: Smoleń T., Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum, [w:] Garbarski L., Krzyżanowska M. (red.), Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec 2013, tom I.
 3. Day G.S., A Two - Dimensional Concept of Brand Loyalty, Journal of Advertising Research, Semptember 1969, za: Mazurek - Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 4. Dobb M. (przekład: Rączkowska W.), Teorie wartości i podziału od Adama Smitha: ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa 1976, za: Throsby D. (przekład: Siara O.), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 5. Drucker P., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes Sp. z.o.o, Warszawa 2005.
 6. Dobiegała - Korona B., Wyzwania w budowie wartości klienta, [w:] Makarski S., Grzybek M. (red.), Perspektywy rozwoju marketingu. Teoria - pomiar - zarządzanie - dydaktyka, Handel Wewnętrzny, wrzesień - październik 2012, tom I.
 7. Filmoteka Narodowa, Działy, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, http://www.fn.org.pl/page/index.php?str=130 [data dostępu: 9.02.2015 r.]
 8. Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl Film, Zmierzch małych kin w dobie multipleksów? Nic z tego. I to dzięki... polskim filmom, 20.01.2015, http://film.gazeta.pl/nowy_film/1,134866,17245776,Male_kina_radza_sobie_calkiem_niezle__Bo_zachecaja.html [data dostępu: 8.02.2015 r.].
 9. Kolny B., Kreowania wartości dla klientów przez podmioty świadczące usługi zagospodarowujące czas wolny, [w:] Awdziej M., Mazurek G., De Pourbaix P. (red.), Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec 2013, tom II.
 10. Mazurek - Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 11. Mruk H., Stępień B., Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.
 12. Multikino, Poranki 12:00 luty, http://multikino.pl/pl/wydarzenia/dzieci/poranki-12-00-luty [data dostępu: 8.02.2015 r.].
 13. Naumann E., Creating Customer Value. The Linkage between Customer Value, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Profitability, http://doczine.com/bigdata/1/1370270992_53ba515f7a/0225.pdf [data pobrania: 28.08.2013 r.].
 14. Nunes P.F., Dull S.F., Lynch P.D., When two brands are better than one, Accenture, Outlook 2003, Number 1, http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/outlook_crm.pdf [data dostępu: 9.02.2015 r.], za: Witek - Hajduk M.K., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa i wartości dla klienta jako cele co - brandingu, [w:] Garbarski L., Krzyżanowska M. (red.), Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec 2013, tom I.
 15. Prahalad C.K., Ramaswamy V. ,Co-Opting Costomer Competence, Harvard Business Review,2000, No. 1.
 16. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, za: Kolny B., Kreowania wartości dla klientów przez podmioty świadczące usługi zagospodarowujące czas wolny, [w:] Awdziej M., Mazurek G., De Pourbaix P. (red.), Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec 2013, tom II.
 17. Ravald A., Gronroos Ch., The Value Concept and Relationship Marketing, European Journal of Marketing 1996, No. 30 (2), za: Smyczek S., Kreowanie a dostarczanie wartości dla klienta poprzez sieci w sektorze usług, [w:] Awdziej M., Mazurek G., De Pourbaix P. (red.), Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec 2013, tom II.
 18. Rutkowski I., Marketingowe koncepcje wartości, Marketing i Rynek 2 / 2006.
 19. Sagan A. (red.),Wartość dla klienta w układach rynkowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 20. Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Kina, http://www.kinastudyjne.pl/kina.html [data dostępu:8.02.2015 r.].
 21. Smith J.B., Colgate M., Customer Value Creation: A Practical Framework, Journal of Marketing Theory and Practice 2007, Vol. 15, No. 1, za: M. Łapczyński, Wartość dla klienta - przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia, [w:] Figiel Sz. (red.), Marketing w realiach współczesnego runku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010.
 22. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 23. Świątek - Barylska I., Zarządzanie przez wartości - szansa czy konieczność dla współczesnych organizacji?, [w:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 24. Throsby D. (przekład: Siara O.), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 25. Woodall T., Conceptualising 'Value for the Customer': A Structural, Attributional and Dispositional Perspective, Academy of Marketing Science Review 2003, Vol. 12, 14, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.8733&rep=rep1&type=pdf [data pobrania: 10.02.2015 r.].
 26. Zeithaml V., Consumer Perception of Price, Quality and Value: a Means - End Model and Synthesis of Evidence, Joarnal of Marketing 1988, No. 52 (3), za: Smyczek S., Kreowanie a dostarczanie wartości dla klienta poprzez sieci w sektorze usług, [w:] Awdziej M., Mazurek G., De Pourbaix P. (red.), Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, Handel Wewnętrzny,maj - czerwiec 2013, tom II.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu