BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajor Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nowy model utraty wartości aktywów finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
New Model of Financial Assets' Impairment in the Light of International Financial Reporting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 61-72, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Aktywa finansowe, Ryzyko kredytowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial assets, Credit risk, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zmiany podejścia (w porównaniu do zasad obowiązujących obecnie według MSR 39) do oceny utraty wartości aktywów finansowych w nowym standardzie regulującym zasady rachunkowości instrumentów finansowych - MSSF 9. Metodologia badania - Jako metodę badawczą zastosowano analizę i krytykę piśmiennictwa (głównie źródeł regulacji rachunkowości) oraz metodę analizy i konstrukcji logicznej. Wynik - W rezultacie rozważań przeprowadzonych w artykule sformułowano wniosek wskazujący na prawdopodobny wzrost kosztów ujmowanych z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w przypadku stosowania nowych rozwiązań (MSSF 9), a także potencjalny wpływ tych rozwiązań na poziom tworzonych przez banki tzw. kapitałów regulacyjnych oraz na zasady zarządzania ryzykiem kredytowym. Oryginalność/wartość - Treści przedstawione w artykule wydają się być wartościowe z uwagi na istotny wpływ sytuacji finansowej banków (na które opisywane rozwiązania będą miały największy wpływ) na ogólną kondycję gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is the presentation of the change of model of financial assets' impairment (as compared new IFRS 9 with IAS 39). Design/methodology/approach - The paper used a method of study of literature (especially accounting regulations) and a method of analysis and logical construction. Findings - There is a conclusion in this article that new model of financial assets' impairment may cause an increase of loss allowances and increase of costs incurred to estimate impairment (in short term). This model seems to have an influence also on the amount of capital reserves in banks as well as on the policy of credit risk management. Originality/value - This article seems to be valuable because financial situation of enterprises (especially of banks, which will be most influenced by new regulation) is crucial for the financial stability of world economy. New model of financial assets' impairment should improve quality of financial statements in terms of the prediction of possible future losses. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Consultative Document. Guidelines. Guidance on accounting for expected credit losses (2015), Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel, www.bis.org/bcbs/publ/d311.pdf (11.04.2015).
  2. Czajor P. (2013), Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  3. Czajor P. (2014), Wpływ ryzyka kredytowego na wartość aktywów i zobowiązań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 153-162.
  4. EFRAG comment letter on the IASB ED Financial Instruments: Expected Credit Losses (2013), EFRAG, Brussels, www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/ED%20Financial%20Instruments%20-%20Expected%20 Credit%20Losses%202013/EFRAG_Comment_Letter_on_IASB_ED_Financial_Instruments_-_Expected_ Credit_Losses.pdf (18.04.2015).
  5. Fitch Ratings. Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion (2014), Fitch Ratings, www.fitchratings.com/ web_content/ratings/fitch_ratings_definitions_and_scales.pdf (17.04.2015).
  6. Guide to Credit Ratings Essentials. What are credit ratings and how do they work? (2015), Standard & Poor's, http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf (17.04.2015).
  7. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (2014), IFRS Foundation, London.
  8. IFRS 9 Financial Instruments (2014), IFRS Foundation, London.
  9. iGAAP 2015 Clear vision. Volume B Financial Instruments - IFRS 9 and related Standards (2015), Wolters Kluwer, Kingston upon Thames.
  10. Rating Symbols and Definitions (2015), Moody's Investors Service, www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 (17.04.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu