BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierski Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pracownik tworzący gry komputerowe
Employee Who Creates Computer Games
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 97-105
Keyword
Gry komputerowe, Ochrona własności intelektualnej, Regulacje prawne
Computer games, Intellectual property protection, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
W regulacjach prawa polskiego i międzynarodowego rzadko można natknąć się na regulacje prawne dotyczące stricte gier komputerowych, częściej definicja i status prawny tych produkcji jest określany przez doktrynę i orzecznictwo sądowe. Na gruncie polskiego prawa powstaje problem, jaką ochronę prawną należy przyznać grom komputerowym oraz jak je prawnie zakwalifikować? (fragment tekstu)

Aim of this study is to determine which group of work protected by copyright should computer game be classified in and what is the model of its legal protection. The classification of a computer game as unnamed work protected by copyright, work protected by copyright - a computer program or audiovisual work protected by copyright will also affect the rights and obligations of employer and employee. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Ferenc-Szydełko, [w:] Prawo autorskie, E. Ferenc-Szydełko (red.), Warszawa 2010.
  2. L. Jaworski, Twórczość pracownicza, Warszawa 2003, s. 112-114.
  3. Z. Okoń, P. Podrecki, [w:] Prawo Internetu, P. Podrecki (red.), Warszawa 2004, s. 368;
  4. J. Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Poznań 2010, s. 86.
  5. S. W. Ciupa, Nowoczesna umowa o pracê, Warszawa 2001, s. 163-165.
  6. K. Fijałkowski, Prawne podstawy biznesu, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/ppb/scb/index86.html [stan z dnia 01.09.2012].
  7. S. Wiśniewski, Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych - program komputerowy czy utwór audiowizualny?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace z prawa własności intelektualnej", zeszyt 1/2012, s. 58-59.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu