BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaga Maciej (Uniwersytet Gdański)
Title
Czy outsourcing w zakresie zadań służby bhp jest legalny?
Is the Outsourcing of the Health and Safety Service Legal?
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 133-145
Keyword
System zarządzania BHP, Outsourcing, Regulacje prawne
Health and safety management system, Outsourcing, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Tak ustawodawca europejski, jak i polski postrzega szeroko rozumianą instytucję służby bhp w pierwszej kolejności w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstwa lub pracodawcy, rozumianych jako pojęcia języka prawnego. (fragment tekstu)

The outsourcing is an abbreviation for the outside resource using. The Polish as well as the European legislator regards creating institutional grounds for tasks connected with the health and safety at work inside the enterprise ('inhouse') in the first place. Outsourcing of these tasks is possible only in circumstances prescribed by law. In Polish law the obligation to create the health and safety service is regulated in art. 23711 § 1 and 2 Polish Labour Code. These provisions are badly formulated to the extent that they are contraty to the constitutional principle of the democratic state of law (art. 2 Polish Constitution) - and in particular, the principle of decent legislation interpreted from the former mentioned principle. Nevertheless, the dominant interpretation of badly formulated art. 237 § 1 and 2 Polish Labourr Code, is that employers employing more than 100 employees cannot outsource the health and safety service. As essential requirements for the health and safety service are set in Polish as well as European law at decent standard, every employer shall have the right to outsource this part of the business. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 13.
  2. T. Kopczyński, Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 29-31.
  3. M.F. Cook, F. Mary, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 9-29.
  4. J. Jankowiak, Glosa do wyroku NSA z dnia 13 października 2006 r, IOSK 263/06, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 3, poz. 145.
  5. R. Celeda, [w:] B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2004
  6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 20 i n.
  7. J. Nowacki, Klauzula "państwo prawne" a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, [w:] E. Zwierzchowski (red.), Prawo i kontrola jego zgodności z Konstytucją, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 169-573
  8. L. Garlicki, Zasady określające działalność orzeczniczą sądów konstytucyjnych, [w:] E. Zwierzchowski (red.), Prawo i kontrola jego zgodności z Konstytucją, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 136
  9. P. Czarnek, [w:] D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 156-159
  10. M. Wiącek, [w:] M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 32.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu