BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duliniec Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie
Selection of Financing Sources and Optimal Capital Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 73-82, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Źródła finansowania, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Dźwignia finansowa
Source of financing, Company capital structure, Financial leverage
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy decyzje o wyborze źródeł finansowania przedsiębiorstw są zdeterminowane dążeniem do optymalizacji struktury kapitału, czy też raczej struktura kapitału jest wynikiem selekcji źródeł finansowania według innych kryteriów. Przedmiotem analizy są podstawowe determinanty kształtowania struktury finansowania przedsiębiorstw. Metoda badawcza - Artykuł ma charakter przeglądowy. Na podstawie aktualnego stanu badań nad strukturą kapitału (dorobek teoretyczny i wyniki badań empirycznych opisane w literaturze światowej) zostały wyciągnięte wnioski na temat uwarunkowań decyzji finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwach (metoda dedukcyjna). Podstawy teoretyczne analizy tworzą: teoria substytucji, teoria hierarchii, teoria sygnalizacjii teoria wyczucia rynku. Wyniki - Zarządy przedsiębiorstw przy wyborze źródeł finansowania kierują się przede wszystkim aktualną sytuacją firmy i warunkami na rynku finansowym, a nie kryterium optymalizacji wskaźnika dźwigni finansowej. Struktura kapitału przedsiębiorstwa jest skumulowanym wynikiem wcześniejszych decyzji w zakresie selekcji źródeł finansowania. Żadna z teorii struktury kapitału nie wyjaśnia w pełni finansowych decyzji przedsiębiorstw. Do najważniejszych determinantów tych decyzji należy zaliczyć: rentowność przedsiębiorstwa, jego wielkość, potencjał wzrostu, materialność aktywów, oczekiwaną inflację oraz przeciętny poziom wskaźnika dźwigni finansowej dla branży. Oryginalność - Istotny przyczynek do stosunkowo rzadko poruszanej w polskiej literaturze przedmiotu problematyki wzajemnych relacji teorii struktury kapitału oraz praktyki w zakresie kształtowania struktury finansowania w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper surveys the determinants of capital structure and examines the problem: are companies searching for optimal capital structure or their selection of sources of financing is based on different criteria? Approach - On the basis of the review of theoretical and empirical research new conclusions concerning determinants of corporate financial decisions are drawn. Main theoretical background for such deliberations consists of: trade-off theory, pecking order theory, signaling theory and market timing theory. Findings - Current company's performance and market conditions have the main influence on financing choices instead of the search for optimal capital structure. Current capital structure is a cumulative result of previous decisions on sources of financing. None of the capital structure theories fully describes financing structure decision making. The main determinants of these decisions are: profitability, company size, growth opportunities, tangibility of assets, expected inflation rate and industry median financial leverage ratio. Value - The paper constitutes a substantial contribution to the discussion (rarely found in Polish publications) on relationship between theory and practice in the area of corporate capital structure decision making. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agarwal Y. (2013), Capital Structure Decisions. Evaluating Risk and Uncertainty, John Wiley & Sons Singapore.
 2. Alti A. (2006), How Persistent Is the Impact of Market Timing on Capital Structure?, "Journal of Finance" vol. 61, no. 4, s. 1681-1710.
 3. Backer M., Wurgler J. (2002), Market Timing and Capital Structure, "Journal of Finance" vol. 57, no. 1, s. 1-32.
 4. Barclay M.J., Smith C.W. (1999), The Capital Structure Puzzle: Another Look at the Evidence, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 12, no. 1, s. 8-20.
 5. Bessler W., Drobetz W., Kazemieh R. (2011), Factors Affecting Capital Structure Decisions, w: Capital Structure and Corporate Financing Decisions. Theory, Evidence and Practice, red. H.K. Baker, G.S. Martin, John Wiley & Sons, s. 17-40.
 6. Donaldson G. (1961), Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determinants of Corporate Debt Capacity, Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration, Boston.
 7. Duliniec A. (2011), The Cost of Capital from the Polish Companies' Perspective, "Transformations in Business & Economics, vol. 10, no. 2A, s. 412-420.
 8. Fama E.F., French K.R. (2005), Financing Decisions: Who Issues Stock?, "Journal of Financial Economics" vol. 76, no. 3, s. 549-582.
 9. Frank M.Z., Goyal V.K. (2009), Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important?, "Financial Management" vol. 38, no. 1, s. 217-248.
 10. Graham J.R., Harvey C.R. (2001), The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, "Journal of Financial Economics" vol. 60, no. 2-3, s. 187-243.
 11. Harris M., Raviv A. (1991), The Theory of Capital Structure, "Journal of Finance" vol. 46, no. 1, s. 297-355.
 12. Haugen R.A., Senbet L.W. (1978), The Insignificance of Bankruptcy Costs to the Theory of Optimal Capital Structure, "Journal of Finance" vol. 33, no. 2, s. 383-393.
 13. Hovakimian A., Opler T., Titman S. (2001), The Debt-Equity Choice, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 36, no. 1, s. 1-24.
 14. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, no. 4, s. 305-360.
 15. Kraus A. Litzenberger R.H. (1973), A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage, "Journal of Finance" vol. 28, no. 4 s. 911-922.
 16. Leary M.T., Roberts M.R. (2005), Do Firms Rebalance Their Capital Structure?, "Journal of Finance" vol. 60, no. 6, s. 2575-2619.
 17. Miglo A. (2011), Trade-Off, Pecking Order, Signaling, and Market Timing Models, w: Capital Structure and Corporate Financing Decisions. Theory, Evidence, and Practice, red. H.K. Baker, G.S. Martin, John Wiley & Sons, s. 171-189.
 18. Modigliani F., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" vol. 48, no. 3, s. 261-297.
 19. Modigliani F., Miller M.H. (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review" vol. 53, no. 3, s. 433-443.
 20. Myers S.C. (1977), Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" vol. 5, no. 2, s. 147- 175.
 21. Myers S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance, vol. 39, no. 3, s. 575-592.
 22. Myers, S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" vol. 13, no. 2, s. 187-222.
 23. Ross S.A. (1977), The Determination of Financial Structure. The Incentive-Signaling Approach, "Bell Journal of Economics" vol. 8, no. 1, s. 23-40.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu