BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cisło Zuzanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Telepraca : regulacje i interpretacja przepisów krajowych
Teleworking : Rules and Interpretation of National Regulations
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 197-203
Keyword
Telepraca, Elastyczność zatrudnienia, Regulacje prawne, Praca zdalna
Teleworking, Flexible employment, Legal regulations, Remote work
Note
summ.
Abstract
Gwałtowna rewolucja technologiczna, jaka dokonała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, wyraźnie odcisnęła swe piętno na rynku pracy, zmuszając do przeobrażenia typowego modelu stosunku pracy. Stałe formy zatrudnienia, rozumiane jako umowa o pracę na czas nieokreślony, zaczęły ustępować miejsca formom elastycznym. Postęp technologii informatycznej i telekomunikacyjnej w połączeniu z ekonomią znamiennie wpłynął na rozwój nowych profesji. Jak "grzyby po deszczu" zaczęły tworzyć się nowe zawody i specjalizacje, w których zaawansowana technologia odgrywa istotną rolę. Z kolei zawody istniejące do tej pory albo poddają się przeobrażeniom, albo kompletnie zanikają, nie mając racji bytu w zautomatyzowanym świecie. Niekiedy postęp wymusza reorganizację struktur firm, nowe zdefiniowanie sposobów zarządzania i nadzoru, a przede wszystkim uregulowania samej organizacji pracy. W dobie społeczeństwa informacyjnego coraz większego znaczenia zaczęły nabierać elastyczne formy zatrudnienia, w tym również telepraca. (fragment tekstu)

The subject of the article is an analysis of regulations on functioning teleworking in Poland. Deliberations on the topic are preceded by introduction describing the origins of the idea of remote working in the world, the types of taking on forms of teleworking and the ways of defining terms. The analysis of national regulations begins with the interpretation of the definition of teleworking and teleworker. In the next part it is showed what consequences of the accepted interpretation are in reference to safety and working hygiene regulations in teleworking. All these deliberations are supplemented with the description of the situation in Poland before the introduction of these regulations into the employment code, particularly an answer to the question, does it mean that before normalising this form of work, teleworking in Poland did not exist? (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Stroińska, Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Warszawa 2012, s. 74.
  2. J.M. Nilles, Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Warszawa 2003, s. 21.
  3. A. Kniaź, Warsztat w sypialni, PC Kurier 2001, nr 8.
  4. A. Sobczyk, Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 24.
  5. E. Pietrzak, W kwestii ustawowej definicji telepracy i telepracownika, Monitor Prawa Pracy, nr 11/2011.
  6. S.W. Ciupa, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 2, Monitor Prawa Pracy 2007, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu