BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroś-Mrozowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin
Source
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 25, 183 s., tab., bibliogr. 231 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Wzrost gospodarczy regionu, Wymiana handlowa, Wymiana międzynarodowa, Handel zagraniczny
Economic growth, Economic growth of the region, Trade exchange, International trade, Foreign trade
Country
Chiny
China
Abstract
W niniejszej pracy sukces ChRL analizowany jest z perspektywy udziału Chin w międzynarodowej wymianie handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu zagranicznego, zwłaszcza że nadal otwarte pozostaje pytanie o jego rolę we wzroście gospodarczym Państwa Środka. Rozprawa stanowi tym samym głos w dyskusji, która od lat toczy się wśród badaczy gospodarek Azji Wschodniej. Za główny cel pracy przyjęto więc określenie roli, jaką eksport i import pełnią we wzroście gospodarczym Państwa Środka. Podstawowym wyzwaniem pracy jest zatem empiryczna analiza wielkości, dynamiki i struktury eksportu oraz importu, pozwalająca na ocenę zakresu spełnienia ich podstawowych funkcji we wzroście gospodarczym ChRL. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aaronson S.A. [2010], Is China Killing the WTO? International Economic, Washington D.C.
 2. Acemoglu D. [2012], Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business, New York.
 3. Aerni P. [2012], Applying New Growth Theory to International Trade, NCCR Trade Regulation, Swiss National Centre of Competence in Research, Working Paper No. 10.
 4. Aghion P., Howitt P. [1992], A Model of Growth through Creative Destruction, "Econometrica", vol. 60.
 5. Amsden A.H. [1989], Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, OUP, New York.
 6. Antowska-Bartosiewicz I. [1987], Zadłużenie a wzrost gospodarczy, Instytut Finansów, Warszawa.
 7. Antrás P. [2003], Firms, Contracts, and Trade Structure, "Quarterly Journal of Economics", nr 118(4).
 8. Armington P.S. [1969], A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, IMF Staff Papers, vol. 16.
 9. Awokuse T.O. [2005], Export-led Growth and the Japanese Economy: Evidence from VAR and Directed Acyclic Graphs, "Applied Economics Letters", nr 12.
 10. Balaquer J., Cantavella-Jordá M. [2001], Examining the Export-led Growth Hypothesis for Spain in the Last Century, "Applied Economics Letters", nr 8.
 11. Balassa B. [1965], Economic Development and Integration, Centro De Estudios Monetario Latinoamericanos, Mexico.
 12. Balassa B. [1978], Exports and Economic Growth: Further Evidence, "Journal of Development Economics", nr 5.
 13. Balassa B. [1979], Intra-industry Trade and the Integration of Developing Countries in the World Economy, World Bank Staff Working Papers, No. 312.
 14. Balassa B. [1985], Exports, Policy Choices, and Economic Growth in Developing Countries after the 1973 Oil Shock, "Journal of Development Economics", nr 18.
 15. Baldwin R. [2003], Openness and Growth: What's the Empirical Relationship? NBER Working Paper No. 9578.
 16. Barro R.J., Sala-I-Martin X. [1991], Convergence across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 22(1).
 17. Barro R., Sala-I-Martin X. [1997], Technological Diffusion, Convergence and Growth, "Journal of Economic Growth", vol. 2(1).
 18. Ben-David D. [1993], Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence, "The Quarterly Journal of Economic", vol. 108, nr 3.
 19. Ben-David D., Loewy M. [1998], Free Trade, Growth, and Convergence, "Journal of Economic Growth", vol. 3.
 20. Bernard A.B., Jensen J.B. [1999], Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both? "Journal of International Economics", nr 47(1).
 21. Bolesta A. [2006], Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsięwzięcia, Wydawnictwa Akademickie Dialog, Warszawa.
 22. Bonelli R. [1992], Growth and Productivity in Brazilian Industries: Impacts of Trade Orientation, "Journal of Development Economics", nr 39.
 23. Bożyk P. [2008], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 24. Bożyk P., Misala J., Puławski M. [1999], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 25. BP Energy Outlook 2030 [2012], BP, London.
 26. Bramall C. [2009], Chinese Economic Development, Routledge, New York.
 27. Bremmer I. [2006], The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, Simon and Schuster, New York-London-Toronto-Sydney.
 28. Budnikowski A. [1997], Rola handlu zagranicznego w gospodarce [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa.
 29. Budnikowski A. [2006], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 30. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. [2000], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 31. Budzowski K. [2003], Ekonomika handlu zagranicznego, Wydanie drugie zmienione, Krakowska Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 32. Bukowski S.I. [2008], Czy polityka ekonomiczna może być skuteczna jako czynnik oddziałujący na wzrost gospodarczy? [w:] Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 33. Burenstam-Linder S. [1961], An Essay on Trade and Transformation, Wiley, New York.
 34. Cameron G., Proudman J., Redding S. [1998], Productivity Convergence and International Openness [w:] Openness and Growth, red. J. Proudman, S. Redding, Bank of England, London.
 35. Capturing New Sources of Growth [2012], "World Bank East Asia and Pacific Economic Update", vol. 1.
 36. Chenery H., Syrquin M. [1975], Patterns of Development 1950-1970, Oxford University Press, London.
 37. Chenery H., Syrquin M. [1986], The Semi-industrial Countries [w:] Industrialization and Growth. A Comparative Study, red. H. Chenery, S. Robinson, M. Syrquin, Oxford University Press, New York.
 38. Chenery H., Syrquin M. [1989], Patterns of Development 1950-1983, World Bank Dis- cussion Papers No. 41.
 39. Cheng H.-S. [1992], China's Foreign Trade Reform, 1979-91, Pacific Basin Working Paper No. PB92-01, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 40. China and The US Economy: Advancing a Winning Trade Agenda [2011], A Guide for the 112th Congress, April, The US-China Business Council, USCBC.
 41. Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski [2007], Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 42. Chipman J.S. [1965], A Survey of the Theory of International Trade: Part 2, The Neo-classical Theory, "Econometrica", vol. 33, nr 4.
 43. Clerides S., Lach S., Tybout J. [1998], Is Learning by Exporting Important? Micro- -dynamic Evidence from Colombia, Mexico and Morocco, "Quarterly Journal of Economics", vol. 103.
 44. Cline W.R, Williamson J. [2010], Notes on Equilibrium Exchange Rates, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief PB10 - 2, http://www.iie.com/publications/interstitial.cfm (data dostępu: 24.01.2010).
 45. Cobb C., Douglas P.H. [1928], A Theory of Production, "American Economic Review", vol. 18, nr 1.
 46. Coe D., Helpman E. [1993], International R&D spillovers, NBER Working Paper No. 4444.
 47. Coe D., Helpman E., Hoffmaister A. [1997], North-South R&D spillovers, NBER Working Paper No. 5377.
 48. Combes J.-L., Guillaumont P., Poncet S. [2002], On the Measurement of the Openness of Chinese Economy [w:] China and Its Regions: Economic Growth and Reform in Chinese Provinces, red. M.-F. Renard, Edward Elgar Publ., Cheltenham, UK- Northampton, MA.
 49. Connolly M. [1997], Learning to Learn: The Role of Imitation and Trade in Technological Diffusion, Duke University, Working Paper.
 50. Cui L., Shu Ch., Su X. [2009], How Much Do Exports Matter for China's Growth? Hong Kong Monetary Authority, China Economic Issues, nr 1/09, Hongkong.
 51. Demurger S. [1996], On The Role of Openness in the Chinese Industrial Growth Process: A City-level Assessment, Working Papers, 199604, CERD1.
 52. Denison E.F. [1962], The Sources of Economic Growth in the United Sates and the Alternatives before Us, Supplementary Paper, Committee for Economic Development, nr 13, New York.
 53. Denison E.F. [1974], Accounting for United States Economic Growth, 1929-1969, The Bookings Institution Press, Washington D.C.
 54. Denison E.F. [1985], Trends in American Economic Growth, 1929-1982, The Bookings Institution Press, Washington D.C.
 55. Dixit A.K., Stiglitz J.E. [1977], Monopolistic Competition and Optimum Product Diver- sity, "American Economic Review", vol. 67.
 56. Domar E. [1947], Expansion and Employment, "American Economic Review", nr 37/1.
 57. Domiter M. [2008], Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 58. Dowrick S., Pitchford R., Turnovsky S.J. [2004], Economic Growth and Macroeconomic Dynamics. Recent Developments in Economic Theory, Cambridge University Press.
 59. Dunn R.M., Mutti J.H. [2004], International Economics, Routledge, Tylor&Erancis Group, London-New York.
 60. Edmonds C., La Croix S.J., Li Y. [2006], China's Rise as an International Trading Power, East-West Centre Working Papers, Economics Series, nr 88.
 61. Englander A.S., Gurney A. [1994], Medium Terms Determinants of OECD Productivity, "OECD Economic Studies", nr 22.
 62. Feder G. [1982], On Exports and Economic Growth, "Journal of Development Economics", vol. 12.
 63. Feder G. [1986], Growth in Semi-industrial Countries: A Statistical Analysis [w:] Industrialization and Growth: A Comparative Study, red. H. Chenery i in., Oxford University Press, New York.
 64. Fenstra R., Hanson G. [1996], Foreign Investment, Outsourcing and Relative Wages [w:] Political Economy of Trade Policy: Essays in Honor of Jagdish Baghwati, red. R. Feenstra, R. Grossman, D. Irwin, MIT Press.
 65. Ferguson N., Moritz S. [2010], The End of Chimerica, Harvard Business School, Working Paper 10-937, http://www.hbs.edu/research/pdf/10-037.pdf (data dostępu: 1.01.2010).
 66. Findlay R. [1980], The Terms of Trade and Equilibrium Growth in the World Economy, "American Economic Review", vol. 70.
 67. Findlay R. [1984], Growth and Development in Trade Models [w:] Handbook of International Economics, red. R.W. Jones, P.B. Kenen, vol. 1, Elsevier.
 68. Flassbeck H., Spiecker F. [2007], Das Ende der Massenarbeitslosigkeit, Mit richtiger Wirtschaftspolitik die Zukunft gewinnen, Westend, Frankfurt.
 69. Gang F. [2006], Three Misconceptions Regarding China Economic Growth, "China Economist", September.
 70. Garbicz M., Golachowski E. [2006], Elementarne modele makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
 71. Gaulier G., Lemoine F., Unal-Kesenci D. [2011], China's Foreign Trade in the Perspective of a More Balanced Economic Growth, Working Paper No 2011-03, CEPII.
 72. Giessen G. [1995], East European Foreign Trade and System Changes, Tinbergen Institute Research Series, nr 110.
 73. Gilley B. [1998], Tiger on the Brink: Jiang Zemin and China's New Elite, University of California Press, Berkeley-London.
 74. Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy [2002], World Bank Policy Research Report, A co-publication of the World Bank and Oxford University Press, Washington, New York.
 75. Gospodarka Chin i jej wpływ na konkurencję światową [2005], Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (RCSS), Warszawa.
 76. Grossman G., Helpman E. [1990], Comparative Advantage and Long-run Growth, "American Economic Review", vol. 80(4), September.
 77. Grossman G., Helpman E. [1991], Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 78. Grossman G., Helpman E. [1995], Technology and Trade [w:] Handbook of International Economics, red. G.M. Grossman, K. Gogoff, Elsevier, Amsterdam.
 79. Grubel H.G., Lloyd P. [1975], Intra-industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, MacMillan, London.
 80. Gurgul H., Lach Ł. [2010], International Trade and Economic Growth in the Polish Economy, "Operations Research and Decisions", nr 3-4.
 81. Haddad M., De Melo J., Horton B. [1996], Trade Liberalization, Exports and Industrial Performance [w:] Industrial Evolution in Developing Countries: Micro Patterns of Turnover, Productivity and Market Structure, red. M. Roberts, J.R. Tybout, Oxford University Press, Washington DC.
 82. Harris R.G. [1985], Trade, Industrial Policy and International Competition, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London.
 83. Harrod R.F. [1939], An Essay in Dynamic Theory, "Economic Journal", vol. 49, nr 193.
 84. Harrod R.E. [1948], Towards a Dynamic Economics, Macmillan & Co, London.
 85. He D., Zhang W. [2008], How Dependent Is the Chinese Economy on Export and in What Sense Has Its Growth Been Export-led, Hong Kong Monetary Authority, Working Paper 14/2008.
 86. Heckscher E. [1949], The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income [w:] Readings in the Theory of International Trade, red. H.S. Ellis, L.A. Metzler, Irwin Homewood.
 87. Heitger B., Schrader K., Stehn J. [1999], Handel, Technologie und Beschäftigung, J.C.B. Mohr, Tübingen.
 88. Helpman E., Krugman O. [1989], Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfects Competition and the International Economy, MIT Press, Cambridge MA.
 89. Herman A. [2007], Chiny w globalnym świecie, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7-8.
 90. Herrerias M.J., Orst V. [2009], Imports and Growth in China, Department of Economics, Department of Economics and Institute of International Economics, Universität Jaume, http://cerdi.org/uploads/sfCmsContent/html/317/Herrerias.pdf.
 91. Hill R., Myatt A. [2010], The Economics Anti-textbook: A Critical Thinker's Guide to Microeconomics, Zed Books, London.
 92. Hsuseh T., Woo T. [1996], Chinese Economic Development and Foreign Trade [w:] Comparative Asian Economies, red. J. Kuark, Greenwich, Conn., JAI Press.
 93. Huashou M., Jian L. [2010], Podstawa teoretyczna i jej kierunek realizowany w polityce zagranicznej ChRL [w:] Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 94. Hye Q.M.A. [2012], Exports, Imports and Economic Growth in China: An ARDL Analysis, "Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies", vol. 5, nr 1.
 95. Iskra W. [1998], Współzależność handlu zagranicznego i wzrostu gospodarczego, Prywatna Wyższej Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa.
 96. Jorgenson D.W., Griliches Z. [1967], The Explanation of Productivity Changes, "The Review of Economic Studies", nr 34.
 97. Keen S. [2011], Debunking Economics' - Revised and Expanded Edition, Zed Books, London.
 98. Kendrick J. [1961], Productivity Trends in the U.S., Princeton University Press.
 99. Kim S., Lim H., Park D. [2007a], Could Imports Be Beneficial for Economic Growth: Some Evidence from Republic of Korea, Economics and Research Department, ERD Working Paper Series No 103, Asian Development Bank.
 100. Kim S., Lim H., Park D. [2007b], The Effect of Imports and Exports on Total Factor Productivity in Korea, RIETI Discussion Paper Series.
 101. 171 Klawe A.J., Makać A. [1987], Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 102. Klundert T.C.M.J. van de, Smulders J.A. [1998], Capital Mobility and Catching Up in a Two-country, Two-sector Model of Endogenous Growth, Discussion Paper 1998-13, Center for Economic Research, Tilburg University.
 103. Kopiński D. [2007], Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Aktualne problemy, vol. IV: Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 104. Kravis I.B. [1956], "Availability" and Other Influences on the Commodity Composition of Trade, "The Journal of Political Economy", vol. 64, University of Chicago Press.
 105. Krueger A.O. [1980], Trade Policy as an Input to Development, "American Economic Review", vol. 70(2).
 106. Krugman P.R. [1983], New Theories of Trade among Industrial Countries, "The American Economic Review", vol. 732, nr 2.
 107. Krugman P.R., Obstfeld M. [2006], International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley, Boston.
 108. Kubicka J. [2010], Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 109. Kudliński R., Siwiński W. [1985], Szkice o gospodarce światowej, Warszawa.
 110. Kulig J. [2010], Meandry Globalizacji XXI w., Vizja Press&IT, Warszawa.
 111. Kurczewska U. [2011], Stosunki ChRL-UE - nowe wyzwania i dawne problemy [w:] Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 112. Lancaster K. [1979], Variety, Equity and Efficiency, Columbia University Press, New York.
 113. Lange O. [1958], Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa.
 114. Lardy N. [1992], Foreign Trade and Economic Reform in China, 1878-1990, Cambridge University Press.
 115. Larre B., Torres R. [1991], Is Convergence a Spontaneous Process? The Experience of Spain, Portugal and Greece, "OECD Economic Studies", nr 16.
 116. Lawrence R., Weinstein D. [1999], Trade and Growth: Import-led or Export-led? Evidence from Japan and Korea, NBER Working Paper No. 7264, NBER, Cambridge.
 117. Lee L.A. [2006], Chinese International Economic Relations, Economics 110 (www2. palomar.edu).
 118. Lemoine F. [2000], FD1 and the Opening Up of China's Economy, Centre d'Etudes Prospectives et dTnformations Internationales (CEPII), Paris.
 119. Leontief W. [1953], Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined, Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 97/4 [przedruk w:] Readings in International Economy, R.E. Caves, H.G Johnson, Home- wood, 111, Irwin, 1968.
 120. Levine R., Renelt D. [1992], A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regression, "American Economic Review", vol. 82, nr 4.
 121. Lewis W.A. [1954], Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, "The Manchester School of Economic and Social Studies", vol. 22.
 122. Li C., Whalley J. [2012], China's Potential Future Growth and Gains from Trade Policy Bargaining: Some Numerical Simulation Results, NBER Working Paper No. 17826.
 123. Lin S. [1999], Export Expansion and Economic Growth: Evidence from Chinese Provinces, "Pacific Economic Review", nr 36.
 124. Lin J., Li Y. [2002], Export Expansion and Economic Growth in China: A Demand- -Orientated Analysis, Peking University Working Paper.
 125. Liu X. [2001], Concordant Analysis and a Model of Error Modification. A Positive Study of Foreign Trade and Economic Growth of China, Nankai Economic Studies.
 126. Lo D. [2004], China's Nexus of Foreign Trade and Economic Growth: Making Sense of Anomaly, School of Oriented and African Studies, University of London, London.
 127. Lo D., Chan T. [1998], Machinery and China's Nexus of Foreign Trade and Economic Growth, "Journal of International Development", vol. 10(6).
 128. Lucas R.E. [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", nr 22(1).
 129. Ma J. [1999], The Chinese Economy in the 1990s, Palgrave Publishers, Basingstoke-New York.
 130. Madsen J.B. [2009], Trade Barriers, Openness and Economic Growth, "Southern Economic Journal", vol. 76(2).
 131. Malthus T. [1998], An Essay on the Principle of Population, Eletronic Scholary Publishing Project, London.
 132. Mankiw N.G., Romer D., Weil D. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economic", nr 107.
 133. Marshall A. [1974], Principles of Economics, Macmillan and Co.
 134. Marrewijk Ch.V. [2002], International Trade and the World Economy, Oxford University Press, Oxford.
 135. McKinnon R. [1964], Foreign Exchange Constraint in Economic Development and Efficient Aid Allocation, "Economic Journal", nr 74.
 136. Meade J. [1953], Problems of Economic Union, University of Chicago Press, Chicago.
 137. Melitz M. [2003], The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, "Econometrica", vol. 71(6), November.
 138. Melitz M. [2008], International Trade and Heterogeneous Firms [w:] New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed. Palgrave Macmillan.
 139. Mesjasz L. [2007], Kryzys zadłużeniowy i jego konsekwencje [w:] Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa.
 140. Mill J.S. [1929], Principles of Political Economy, W.J. Ashley, Londers, Longmans, Greek and Co., London.
 141. Misala J. [2003], Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 142. Misala J. [2005], Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa.
 143. Misala J. [2006a], Istota gospodarki zamkniętej, gospodarki otwartej i gospodarki światowej oraz proces tworzenia i podziału dochodu narodowego w gospodarce otwartej,[w:] Makroekonomia gospodarki otwartej, red. J. Misala, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 144. Misala J. [2006b], Teoretyczne podstawy zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej [w:] Makroekonomia gospodarki otwartej, red. J. Misala, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 145. Misala J. [2006c], Wymiana zagraniczna oraz wzrost i rozwój gospodarczy w warunkach gospodarki otwartej [w:] Makroekonomia gospodarki otwartej, red. J. Misala, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 146. Misala J. [2012], Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 309, Warszawa.
 147. Misztal P. [2010], Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997-2009 [w:] Teoria i polityka wzrostu gospodarczego, red. J. Misala, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 148. Młynarzewska I. [2006], Modele oraz teorie wzrostu gospodarczego [w:] Makroekonomia gospodarki otwartej, red. J. Misala, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 149. Morrison W.M. [2011], China's Economic Conditions, Congressional Reseach Service, CRS Report for Congress.
 150. Morrison W.M., Labonte M. [2009], China's Currency: An Analysis of the Economic Issues, Congressional Research Service 7-5700.
 151. Morrison W.M., Labonte M. [2010], China's Currency: An Analysis of the Economic Issues, Federal Publications, Paper 754, Congressional Research Service.
 152. Morrison W.M., Labonte M. [2011], China's Currency: An Analysis of the Economic Issues, Federal Publications, 7-5700, Congressional Research Service.
 153. Nakonieczna-Kisiel H. [1996], Handel zagraniczny jako bariera wzrostu gospodarczego: geneza, konsekwencje, przezwyciężanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 154. Niemiec W. [2007], Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej - próba oceny [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław.
 155. Noland M., Pack H. [2003], Industrial Policy in an Era of Globalization: Lessons from Asia, Institute for International Economics, Washington DC.
 156. Ohlin B. [1967], Interregional and International Trade, Flarvard University Press, Cambridge.
 157. Ostaszewski P. [2011], ChRL - USA, wielowymiarowość relacji bilateralnych mocarstw gospodarczych [w:] Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 158. Oziewicz E. [2007], Dylematy rozwoju gospodarczego. Kraje Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 159. Page J. [1994], The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy, NBER Macroeconomics Annual, vol. 9, MIT Press.
 160. Pack H. [1994], Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 8, nr 1.
 161. Pack H., Westphal L. [1986], Industrial Strategy and Technological Change, "Journal of Development Economics", vol. 22.
 162. Perdikis N., Kerr W.A. [1998], Trade Theories and Empirical Evidence, UBS Press, University of British Columbia, Canada.
 163. Płowiec U. [1993], Granice promocji eksportu, "Rynki Zagraniczne", nr 5.
 164. Posner M.V. [1961], International Trade and Technical Change, "Oxford Economic Papers", nr 13.
 165. Prescott E. [2010], Current Financial Crisis and the Polish and US Economies, Wykład wygłoszony w ramach XIXth European Workshop of General Equilibrium Theory, Cracow University of Economics, June 11-13.
 166. Ramo J.C. [2004], The Beijing Consensus, Foreign Policy Centre, London.
 167. Ricardo D. [2001], The Principles of Political Economy and Taxation (first ed. 1921), Batoche Books Kitchener, Canada.
 168. Richards D.G. [2001], Exports as Determinant of Long-run Growth in Paraguay, 1966- 96, "Journal of Development and Cultural Change", nr 33.
 169. Rivera-Batiz L., Romer P. [1991], International Trade with Endogenous Technological Change, "European Economic Review", vol. 35.
 170. Reisen H. [2009], On the Renminbi and Economic Convergence, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4397 (data dostępu: 11.12.2009).
 171. Rodrik D. [2006], What's So Special about China's Export? NBER Working Paper Series, 11974.
 172. Rodrik D. [2009], Making Room for China in the World Economic, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4399 (data dostępu: 17.12.2009.).
 173. Rodrik D. [2012], The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W.W. Norton, New York.
 174. Romer P.M. [1986], Increasing Returns and Long-run Growth, "The Journal of Political Economy", vol. 94, nr 5.
 175. Romer P.M. [1990], Endogenous Technological Change, "The Journal of Political Economy", vol. 98, nr 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Tree Enterprise System, October.
 176. Romer P.M. [1993], Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas, World Bank.
 177. Rosati D. [1990], Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa.
 178. Rosentein-Rodan P.N. [2007], Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe, "The Economic Journal", vol. 53, nr 210/211 (Jun.-Sep. 1943).
 179. Rybiński K. [2007], Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
 180. Rymarczyk J. [2007], Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany handlowej [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Aktualne problemy, IV, Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław.
 181. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. [2006], Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa.
 182. Qiang S. [2010], The Research on the Relationship between Import Trade Structure and Economic Growth in China, Proceedings of 2010 International Symposium on Low-carbon Economy and Technology Science, North China University of Technology.
 183. Salvatore D. [2007], International Economics, 9th ed., John Wiley & Sons.
 184. Samuelsona P.A. [1948], International Trade and the Equalization of Factor Prices, "Economic Journal", vol. 58.
 185. Samuelsona P.A. [1949], International Factor Prices Equalization Once Again, "Economic Journal", vol. 59.
 186. Schlefer J. [2012], The Assumptions Economists Make, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 187. Schumpeter P.A. [1943], The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass.
 188. Schumpeter P.A. [1954], History of Economic Analysis, Oxford University Press.
 189. Schumpeter P.A. [1975], Capitalism, Socialism and Democracy, Harper&Row, New York.
 190. Scitovsky T. [1958], Economic Theory and Western European Integration, Stanford University Press.
 191. Shan J., Sun F. [1998], On the Export-led Growth Hypothesis: Evidence from China, "Applied Economics", nr 30.
 192. Siliverstovs B., Herzer D. [2006], Export-led Growth Hypothesis: Evidence from Chile, "Applied Economics Letters", nr 13.
 193. Singh A. [1992], "Close" vs. "strategic" Integration with the World Economy and the "Market-friendly Approach to Development" vs. an "Industrial Policy": A Critique of the World Development Report 1991 and an Alternative Policy Perspective, Faculty of Economics, University of Cambridge, Cambridge, England.
 194. Skulska B. [2010], Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN, "Studia Ekonomiczne", nr 1, "Economic Studies", nr 4 (LXVII).
 195. Smith A. [1998, pierwsze wydanie: 1776], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Elecbook Classics.
 196. Solow R. [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economic", vol. 70.
 197. Solow R. [1957], Technical Progress and Aggregate Production Function, "Review of Economic Studies", vol. 39.
 198. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P. [1983], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - teoria i polityka, PWE, Warszawa.
 199. Södersten B., Reed G. [1994], International Economics, 3rd ed., Palgrave Macmillan, London.
 200. Spence A.M. [1976], Product Selection, Fixed Costs and Monopolistic Competition, "Review of Economic Studies", nr 43.
 201. Starzyk K. [1987], Zagraniczna polityka ekonomiczna ChRL w latach 80., "Sprawy Międzynarodowe", nr 6.
 202. Starzyk K. [2009], Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarczej. Przypadek Chin, Placet, Warszawa.
 203. Statistical Review of World Energy [2011], British Petroleum, June 2011, London.
 204. Sung Y.-W. [1991], The China-Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy, Cambridge University Press.
 205. Sun H., Parikh A. [2001], Exports, Inward Foreign Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in China, "Regional Studies, Taylor and Francis Journals", vol. 35(3).
 206. Subramanian A. [2010], New PPP-based Estimates of Renminbi Undervaluation and Pol- icy Implications, Peterson Institute for International Economics Policy Brief, number PB10-8, http://www.iie.com/publications/pb/pbl0-08.pdf (data dostępu: 16.04.2010).
 207. Svennilson I. [1954], Growth and Stagnation in the European Economy, Forenta Nationerna, Geneva.
 208. Ślusarczyk B. [2004], Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej, Materiały Konferencyjne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 209. Tan L. [2005], The Paradox of Catching Up: Rethinking State-led Economic Development, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 210. The ABC of Investing in China [1989], Beijing Review Press, Beijin.
 211. Torrens R. [1826], An Essay on the External Corn Trade, Printed by T. Brettell, Rupert Street, Haymarket, London.
 212. Trade and Development Report 2010 [2010], UNCTAD, United Nations, New York and Geneva.
 213. Trade and Development Report 2011 [2011], UNCTAD, United Nations, New York and Geneva.
 214. Trade Policy Review. Report by the Secretariat. China [2012], WTO, Trade Policy Review Body, WT/TPR/S/264.
 215. Tsen W.H. [2010], Exports, Domestic Demand, and Economic Growth in China: Granger Causality Analysis, "Review of Development Economics", vol. 14, nr 3 (August).
 216. Vargaz-Hernandez J.G., Noruzi M.R. [2011], Central America Maquiladoras and Their Impact on Economic Growth and Employment, "Economics and Finance Review", nr 1(1).
 217. Wade R. [1990], Governing the Market, Princeton University Press, Princeton.
 218. Wang D. [2010], China's Trade Relations with the United States in Perspective, "Journal of Current Chinese Affairs", nr 3.
 219. Wang S., Hu A. [1999], The Political Economy of Uneven Development. The Case of China, Armonk, New York.
 220. Wei S.-J. [1993], Open Door Policy and China's Rapid Growth: Evidence from City-level Data, Working Paper No. 4602, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 221. Weinhold D., Rauch J. [1997], Openness, Specialization and Productivity Growth in Less Developed Countries, NBER Working Paper No. 6131.
 222. Weiping H. [2002], Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Chin w latach dziewięćdziesiątych [w:] Chiny rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Tomala, G. Gawlikowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Trio, Warszawa.
 223. Whalley J., Xin X. [2006], China's FDI and Non-FDI Economies and the Sustainability of Future High Chinese Growth, NBER Working Paper No. 12249.
 224. Wolf M. [2010], Fixing Global Finance, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 225. World Economic Outlook, Growth Resuming, Dangers Remain [2012], International Monetary Fund.
 226. World Tariff Profiles 2011 [2012], WTO, ITC, UNCTAD.
 227. Xiaobo W. [2010], Chiny. Narodziny potęgi, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.
 228. Yu Q. [1998], Capital Investment, International Trade and Economic Growth in China: Evidence in the 1980-90' "China Economic Review", nr 9(1).
 229. Verdoorn A.J. [1960], The Intra-bloc Trade of Benelux [w:] Economic Consequences of the Size of Nation, red. E.A.G. Robinson, Macmillan, London.
 230. Vernon R. [1966], International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics", nr 80.
 231. Zhang W.-B. [2008], International Trade Theory, Capital Knowledge, Economic Structure, Money, and Prices over Time, Springer, Berlin.
 232. Zhao H. [1995], Technology Imports and Their Impacts on the Enhancement of China' Indigenous Technological Capability, "Journal of Development Studies", vol. 31(4).
Cited by
Show
ISSN
1898-6439
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu