BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiałowska-Uberman Zofia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Mierniczowie przysięgli - rys historyczny zawodu
Chartered Surveyors - History of a Profession
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/4, s. 213-221, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Wolne zawody, Kartografia
Professional career, Career development, Freelance occupation, Cartography
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problem wykonywania wolnego zawodu geodety w okresie międzywojennym i do roku 1952. Autorka zwróciła uwagę na prawne ograniczenia zdobywania uprawnień i specyfikę wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego. Zawód ten posiadał bardzo duży prestiż społeczny i odmienny, niż obecnie, status prawny. (abstrakt oryginalny)

The author presented fundaments of independent land-surveyors profession in the period falling between the two World Wars and subsequent years up to 1952. She pointed out limitations in acquiring proper authorisation and specific of sworn chartered surveyors profession. This occupation carried a considerable social prestige and a different legal statute.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lipieński B.: Geodezja w stolicy Polski. Przegląd Geodezyjny, nr 11,1978.
  2. Tymowski St. J.: O geodezji polskiej w okresie 1918-1978. Przegląd Geodezyjny, nr 11, 1978.
  3. Tymowski St. J.: Służba geodezyjna i kartograficzna GUGiK. Biuletyn Informacyjny GUGiK, 1-2,1980.
  4. Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych. Dz. U. z 1928 r. Nr 46, poz. 454 i z 1932 r. Nr 19, poz. 130.
  5. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o mobilizacji sił mierniczych. Dz. U. Nr 7, poz. 31.
  6. Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa. Dz. U. Nr 11, poz. 58
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu