BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babik Wiesław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Sustainable Development of Information Society: towards an Ecology of Information
Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego: w kierunku ekologii informacji
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 13-24, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Zarządzanie informacją, Jakość informacji
Information society, Sustainable development, Knowledge-based society, Information management, Information quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednym z nich jest ekologia informacji. Ciągły wzrost ilości nie zawsze aktualnej, pełnej i wiarygodnej dla człowieka informacji sprawia, że niezbędny staje się racjonalny proces jej selekcji i oceny. Jest to szczególnie ważne w związku z lawinowym wzrostem ilości informacji oraz nowych możliwości zarządzania informacją i wiedzą. W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę oceny jakości zasobów informacyjnych, ich selekcji i ochrony przed zanieczyszczeniami. Coraz większy problem stwarzają obecnie tzw. informacyjne śmieci. Ekologia informacji jawi się tu jako jeden z ważnych czynników, który może pomóc w kształtowaniu naturalnego środowiska (ekosystemu) człowieka. Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego potrzebuje ekologii informacji, która oferuje ekologiczne zasady optymalizacji procesów decyzyjnych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The paper provides an overview of issues associated with sustainability of information society. Of particular interest in this connection is ecology of information. The continuous increase of often outdated, incomplete and unreliable information causes that it is necessary to implement a reasonable information evaluation and selection process. These issues are especially important at this time since we are in major expansion in information and knowledge management capabilities. It is the thesis of the paper that information and information resources must be evaluated, selected and protected from "pollution". Information "garbage" can threat the man. Information ecology is one of essential and important factors that should form natural ecosystem for peoples. Sustainable development of information society needs ecology of information in feed back system of out of man ecological principles for contribution to optimization of decision-making process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babik W.: Information Ecology. Zagadnienia Informacji Naukowej, No. 2(78), 2001, pp. 64-70.
 2. Babik W.: Information Ecology - the Challenge 21st Century. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, vol. 10, No. 1, 2002, pp. 20-25.
 3. Babik W.: Information Ecology as a Remedy for Threat from Modern Information Technologiepp. Proceedings of 10th International Seminar "Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe", Zakopane 10-12 May 2001, Information Society Technologies, Warsaw 2002, pp. 65-69.
 4. Babik W.: Information Management in the Computer Communicated Society. Proceedings of 7th International Seminar "Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe", Zakopane 26-28 October 1998, Information Processing Centre, International Centre for Scientific and Technical Information, pp. 5-9.
 5. Babik W.: Transformations in Information Society - New Challenges. Proceedings of 8th International Seminar "Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe", Warsaw 1999, pp. 34-38.
 6. Babik W., Rykaczewska-Wiorogórska B.: Telematics - Concept and Usage in Information Society. Zagadnienia Informacji Naukowej, No. 1(71), 1998, pp. 64-73.
 7. Capurro R.: Towards an Information Ecology. [In:] Wormell I. (ed.), Information Quality. Definitions and Dimensionpp. Proceedings of a NORDINFO International Seminar "Information and Quality" (Royal School of Librarianship, Copenhagen 23-25 August 1989), Taylor Graham, London 1990, pp. 122-139.
 8. Chrząstowski P.: Ecology of Information. Teleinfo On-Line. Przegląd rynku informatyki i telekomunikacji. Wolna Trybuna, No. 7, 1997, http://www.teleinfo. com.pl/ti/1997/07/f05. html.
 9. Eryomin A.L.: Information Ecology - a Viewpoint. International Journal of Environmental Studies, Sections A & B, No. 3/4, 1998, pp. 241-253.
 10. Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council. CORDIS Focupp. Supplement 2, 15 July 1994.
 11. Kulikowski J.L.: Human and Infosphere. Problemy, No. 3(384), 1978, pp. 2-6.
 12. Kulikowski J.L.: Information and the World We Live. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 13. Postman N.: Technopoly. The Surrender of Culture to Technology (Polish edition). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 14. Sage A.P.: Sustainable Development: Issues in Information, Knowledge, and Systems Management. Information. Knowledge, Systems Management, No. 1, 1999, pp. 185-223.
 15. Tadeusiewicz R.: The Dark Side of Internet. Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 1999.
 16. Tadeusiewicz R.: Internet Community. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
 17. Kulikowski J.L.: Contribution to the Foutrh Information Forum in Zakopane (Poland) 1977. Conference Proceedings of 4rd Forum on Scientific and Technical Information, Zakopane 2-7 September 1997, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu