BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
The Analysis of the Patterns of Land Classification in Terms of the Application in the Valuation of Soilless Areas
Analiza wzorców klasyfikacji gruntów pod kątem jej zastosowania w bonitacji terenów bezglebowych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 25-40, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rekultywacja gleb, Gleboznawstwo, Algorytmy
Reclamation of soil, Soil science, Algorithms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem podjętych badań jest określenie zasad transformacji istniejącej tabeli klas gruntów na zbiór reguł lub algorytm obliczeniowy pozwalający na oszacowanie bonitacji gruntów pozbawionych podstawowych atrybutów klasyfikacyjnych. Głównym problemem jest określenie relacji możliwych do oznaczenia cech glebowych do pozycji w szeregu bonitacyjnym. Trudność wynika z różnorodności pochodzenia tworzywa mineralnego rekultywowanych obiektów: od surowych gruntów do materiałów technogennych. W poszukiwaniu odpowiedniego modelu wnioskowania przebadano kilka algorytmów klasyfikacji i regresji. (abstrakt oryginalny)

The goal of the initiated studies is to define the rules of the transformation of the existing table of land classes into the set of rules or calculation algorithm, allowing the estimation of the validation of lands without basic classification attributes. The main problem is defining the relationships between determinable soil characteristics and soil position in the validation order. The difficulty results from the diversity of the origin of mineral substance in reclaimed objects: from raw lands to technogenic materials. In looking for a proper model of drawing conclusions several algorithms of classification and regression were studied.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackello-Ogutu C., Paris Q., Williams W.A.: Testing a von Liebig crop response function against polynomial specificatons American Journal of Agricultural Economics, 67(4), November 1985, pp. 873-88.
 2. Aksyonova T.I., Volkovich V.V., Tetko I.V.: Robust polynomial neural networks in quantativestructure activity relationship studies. System Analysis Modelling Simulation, 43(10), October 2003, pp. 1331-1339.
 3. Barbiroli G., Gasalicchio G., Raggi A.: A new approach to elaborate a multifunctional soil quality index. Journal of Soils and Sediments, 4(3), 2004, pp. 201-204.
 4. Berck P., Geoghegan J., Stohs S.: A strong test of the von Liebig hypothesis. American Journal of Agricultural Economics, 82(4), November 2000, pp. 948-955.
 5. Berck P., Helfand G.: Reconciling the von Liebig and differntiable crop production functions. American Journal of Agricultural Economics, 72(4), November 1990, pp. 985-996.
 6. Bishop C.M.: Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press, 1995.
 7. Gruszczyński S., Trafas M.: Evaluation of conditions of post mining waste reclamation. 4th International Symposium on the Reclamation Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes, University of Agriculture in Kraków, Kraków 1993.
 8. Gruszczyński S., Trafas M.: Klasyfikacja poprzemysłowych obiektów bezglebowych dla celów rekultywacji. Inżynieria Środowiska, 6(1), 2001, pp. 67-83.
 9. Jankowski N.: Ontogeniczne sieci neuronowe. O sieciach zmieniających swoją strukturę. Exit, Warszawa 2004.
 10. Lanzer E.A., Paris Q.: A new analytical framework for the ferilization problem. American Journal of Agricultural Economics, 63(1), February 1981, pp. 93-103.
 11. Llewelyn R.V., Featherstone A.M.: A comparison of crop production functions using simulated data for irrigated corn in Western Kansas. Agricultural Systems, 54(4), August 1997, pp. 521-538.
 12. McBratney A.B., Minasny B., Cattle S.R., Vervoort R.W.: From pedotransfer functions to soil inference systems. Geoderma, 109(1-2), 2002, pp. 41-73.
 13. McBratney A.B., Odeh I.O.A., Bishop T.F.A., Dunbar M.S., Shatar T.M.: An overview of pedometric techniques for use in soil survey. Geoderma, 97(3-4), 2000, pp. 293-327.
 14. Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych, wyżynnych i nizinnych wraz z regionalnymi instrukcjami dotyczącymi bonitacji gleb ornych terenów górzystych i komentarzami dotyczącymi bonitacji gleb użytków zielonych i gleb pod lasami dla użytku klasyfikatorów gleb i pracowników kartografii gleb. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa 1963.
 15. Paris Q.: The von Liebig hypothesis. American Journal of Agricultural Economics, 74(4), November 1992, pp. 1019-1028.
 16. Paris Q., Knapp K.: Estimation of von Liebig Response Function. American Journal of Agricultural Economics, 71(1), February 1989, pp. 178-186.
 17. Rossiter D.G.: Methodology for soil resource inventories. 2nd revised version, Technical report, Lecture Notes & Reference, International Institute for Aerospace Survey & Earth Sciences (ITC), Enschede (the Netherlands), March 2000.
 18. Schoeneholtz S.H., Miegroet H.V., Burger J.A.: A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality: challanges and opportunities. Forest Ecology and Management, 138, 2000, pp. 335-356.
 19. Strzemski M.: Przyrodniczo-rolnicza bonitacja gruntów ornych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 1972.
 20. Trafas M., Gruszczyński S.: Określenie relacji wskaźnika bonitacyjnego terenów bezglebowych do jednostek klasyfikacji gleb. Inżynieria Środowiska, 6(1), 2001, pp. 162-169.
 21. van der Ploeg R.R., Böhm W., Kirkham M.: On the origin of the theory of mineral nutrition of plants and the Law of the Minimum. Soil Science Society of America Journal, 63, 1999, pp. 1055-1062.
 22. van Genuchten M.T.: A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society of America Journal, 44, 1980, pp. 892-898.
 23. Witek T.: Potencjalne możliwości produkcyjne gleb uprawnych Polski. Roczniki Gleboznawcze, XXXVI(3), 1985, pp. 37-42.
 24. Wösten J.H.M., Lilly, A. Nemes A., Le Bas C.: Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. Geoderma, 90(3), July 1999, pp. 169-185.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu