BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Krystian (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Valorization of the Noise Content in Photogrammetric Images Using Wavelets
Waloryzacja zawartości szumów w obrazach fotogrametrycznych z wykorzystaniem falek
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 59-65, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Transformacja falkowa, Fotografia lotnicza, Przetwarzanie obrazu
Wavelet transform, Flight photos, Image processing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednym z nich jest ekologia informacji. Ciągły wzrost ilości nie zawsze aktualnej, pełnej i wiarygodnej dla człowieka informacji sprawia, że niezbędny staje się racjonalny proces jej selekcji i oceny. Jest to szczególnie ważne w związku z lawinowym wzrostem ilości informacji oraz nowych możliwości zarządzania informacją i wiedzą. W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę oceny jakości zasobów informacyjnych, ich selekcji i ochrony przed zanieczyszczeniami. Coraz większy problem stwarzają obecnie tzw. informacyjne śmieci. Ekologia informacji jawi się tu jako jeden z ważnych czynników, który może pomóc w kształtowaniu naturalnego środowiska (ekosystemu) człowieka. Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego potrzebuje ekologii informacji, która oferuje ekologiczne zasady optymalizacji procesów decyzyjnych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The paper provides an overview of issues associated with sustainability of information society. Of particular interest in this connection is ecology of information. The continuous increase of often outdated, incomplete and unreliable information causes that it is necessary to implement a reasonable information evaluation and selection process. These issues are especially important at this time since we are in major expansion in information and knowledge management capabilities. It is the thesis of the paper that information and information resources must be evaluated, selected and protected from "pollution". Information "garbage" can threat the man. Information ecology is one of essential and important factors that should form natural ecosystem for peoples. Sustainable development of information society needs ecology of information in feed back system of out of man ecological principles for contribution to optimization of decision-making process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mallat S.: A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 1998.
  2. Morain S.A., Zanoni V.M.: Joint ISPRS/CEOS-WGCV Task Force on Radiometric and Geometric Calibration. ISPRS, Istanbul 2004, com. I, pp. 354-360.
  3. Paszotta Z.: Wybrane przypadki korekcji radiometrycznych zniekształceń obrazów lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, 2006.
  4. Pyka K.: Falkowe wskaźniki zmian radiometrycznych zachodzących w procesie opracowania ortofotomapy. UWND AGH, Kraków 2005, pp. 1-95.
  5. Simoncelli E.P., Adelson E.H.: Noise removal via Bayesian Wavelet Coring. Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing, vol. I, pp. 379-382, IEEE Signal Processing Society, Lausanne (Switzerland), 16-19 September 1996.
  6. Simoncelli E.P.: Modeling the Joint Statistic of Images in Wavelet Domain. Proc. SPIE 44th Annual Meeting, vol. 3813, Denver (Colorado), July 1999.
  7. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Komunikacji, Kraków 1997.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu