BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietras Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Title
Coaching jako metoda rozwoju pracowników i zwiększania wydajności
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 363-374, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Coaching
Enterprise management, Enterprise development, Coaching
Abstract
W wielu organizacjach działających w Polsce w ciągu ostatnich lat wytworzył się styl zarządzania opierający się na przekonaniu, że liczy się jedynie praca i że w biznesie chodzi wyłącznie o zarabianie pieniędzy. Życie prywatne pracownicy powinni zostawić przed drzwiami wejściowymi firmy. Jednak czy w istocie jest to możliwe? Czy rzeczywiście nasze problemy, z którymi borykamy się na gruncie pozazawodowym nie wpływają na naszą wydajność w pracy? Ludzie nie są jedynie pracownikami w ciągu dnia, a dobrymi rodzicami wieczorem. Nie jest również prawdą, że pozostawiają swoje emocje związane z tą sferą i wchodzą do firmy wnosząc jedynie swój intelekt. Nie można więc oddzielić życia prywatnego od pracy, a więc spraw indywidualnych i rodzinnych, osobistych i społecznych. Trzeba patrzeć na człowieka wielowymiarowo uwzględniając różne aspekty jego życia i związane z nimi problemy, wartości i przekonania. Menedżerowie, którzy odkryli, że choć ważne jest zarabianie pieniędzy to istnieją również inne sprawy - są zdolni budować zespoły opierając się na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Takie zespoły są zdolne do efektywniejszego osiągania celów. Metoda budowania zespołu opartego na zaufaniu polega na tym, że szanuje się odmienność każdego członka zespołu, ale problemy w pracy nie są powodowane różnicami występującymi między ludźmi. Trudności mogą płynąć jedynie z braku zaufania między nimi. Kiedy jest zaufanie, ludzie, zespoły, organizacje działają najlepiej jak tylko potrafią. Jeśli ludzie mają możliwość działania w zdrowej atmosferze i czują się spełnieni są bardziej kreatywni i produktywni. Aby tak było, trzeba wspierać ich rozwój. Na świecie, a od niedawna również w Polsce, w tym celu coraz częściej jest wykorzystywany coaching, co widoczne jest zarówno w rozwijającym się zainteresowaniu i zapotrzebowaniu potencjalnych klientów indywidualnych i organizacyjnych, jak i w będącej odpowiedzią na to zapotrzebowanie, powiększającej się ofercie usług coachingowych. Także badania pokazują rosnące znaczenie coachingu dla polskich firm, które coraz częściej traktują wdrażanie go jako jeden z priorytetów organizacyjnych, przypisują go zadaniowo i koordynacyjnie kierownictwu działów HRM, inwestując jednocześnie w rozwój kompetencji pracowników, zarządzanie talentami czy zindywidualizowane planowanie karier. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Buzzan T.: Head Strong. Thorsons, Londyn 2001.
 2. Clutterbuck D.: Coaching zespołowy. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 3. Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Red. P. Smółka. Helion, Gliwice 2009.
 4. Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Red. M. Sidor-Rządkowska. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
 5. Collins M.: Coaching in Organizations. http://www.trainingprogateway.com/articles/coachingl.htm, 2005.
 6. Detterman D.K., Sternberg R.J.: Transfer on Trial: Intelligence, Cognition and Instruction. Ablex, Norwood, New Jersey 1993.
 7. Frisch M.: Extending the Reach of Executive Coaching: the Internai Coach. "Human Resource Planning" 2005, No. 28(1).
 8. Gallwey W.T.: The Inner Game of Tennis, Pan, London 1986.
 9. Grant A.M.: Evidence Based Coaching Handbook: Putting Best Practices to Work for Your Clients. John Wiley & Sons, San Francisco 2006.
 10. Hargrove R.: Mistrzowski coaching. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Jarvis J., Land D., Fillery-Travis A.: The Case for Coaching. C1PD, Londyn 2006.
 12. Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K.: HR Trends in Poland: Current State and Development Plans of the HR Function in Poland. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 1.
 13. KeFAnn: Głębia coachingu. www.KefAnn.pl
 14. Kunasz M.: Przegląd metod szkoleniowych "on the job", www.lama.edu.pl
 15. Laske O.E.: An Integrated Model of Developmental Coaching: Researching New Ways of Coaching and Coach Education. W: Proceedings of the First ICF Coaching Research Symposium. Red. I.F. Stein i L.A. Belsten. Paw Print Press, Mooresville, NC 2004.
 16. Lee G., Pick L.: How to Buy Coaching? "People Management" 2004, No. 10(5).
 17. Marciniak Ł.T.: Pojęcie i odmiany coachingu. W: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Red. M. Sidor-Rządkowska. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
 18. Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L.: Coaching inteligencji emocjonalnej. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 19. Palmer B.: Maximizing Value from Executive Coaching. "Strategie HR Review" 2003.
 20. Parsloe E., Wray M.: Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 21. Parsloe E.: The Manager as Coach and Mentor. CIPD Publishing, 1999.
 22. Pocztowski A., Urbaniak B.: Trends in Human Resource Management - Poland. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 6.
 23. Porębska J.: Coaching. Tylko moda czy szansa na rozwój? "Gazeta Prawna" z 7.01.2005, nr 5.
 24. Rzycka O.: Coaching z wielu perspektyw. W: Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Red. P. Smółka. Helion, Gliwice 2009.
 25. Rzycka O.: Refleksje coacha: co to jest coaching? Pro-Optima Sp. z o.o. 2008. www. egospodarka.pl
 26. Sherman S., Freas A.: The Wild West of Executive Coaching. "Harvard Business Review" 2004.
 27. Starr J.: Coaching: procesy, zasady, umiejętności, PWE, Warszawa 2005.
 28. Stober D.R., Grant A.M.: Evidence Based Coaching Handbook: Putting Best Practices to Work for Your Clients. John Wiley & Sons, San Francisco 2006.
 29. Szczygieł M.: Coaching jako narządzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera. Training Factory, 2008. wnvw.nf.pl
 30. Whitmore J.: Coaching for Performance: A Practical Guide to Growing Your Own Skills. Nicholas Brealey Publishing, London 1996.
 31. Wilson C.: Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR. MT Biznes, Warszawa 2007.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu